Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
کمپرسور

کمپرسور قلب تپنده کارخانه درنتیجه :توقف کمپرسور=توقف تولید
ظرفیت کمپرسور رابه دقت ارزیابی کنید:
خرید کمتر از ظرفیت خط تولید(خرید بدون کارشناسی) ،کسری هوا را در خط تولیدبه دنبال خواهدداشت
کیفیت دستگاه:
تفاوت مفهوم کمپرسورداخلی و خارجی در مکان مونتاژ کمپرسور است ..
خدمات پس از فروش:
خرید کمپرسور با کیفیت یعنی 50درصد از یک خرید خوب ،50درصد دوم خرید از شرکتی است که خدمات واقعی را ارائه کند.
سعی کنید کمپرسور خط را از مراکز تخصصی فروش کمپرسور خرید کنید .
خرید از فروشندگانی که همزمان با کمپرسور لوازم یا ماشین آلات دیگر را فروش میکنند اشتباه بزرگی است 0چرا که ناخواسته نگاه این فروشندگان به کمپرسور همچون لوازمی است که نیاز به خدمات آنچنانی ندارند .این خرید یک انتخاب کاملا غیر حرفه ایست.
مفهوم خدمات پس از فروش از نظر شما و فروشنده یکی باشد :خدمات پس فروش یعنی:سرویس وتعمیرات تخصصی قطعات نه فقط تعویض قطعات
ارائه خدمات متنوع نشان دهنده نگرش فروشنده به مفهوم مشتری مداری است آن را در نظر بگیرید.
تامین قطعات:قطعات کمپرسورها مثل هر دستگاهی نیاز به سرویس یا تعویض در ساعت کارکردمشخصی دارد.
یادتان باشد انحصاری بودن قطعات کمپرسوردر اکثر موارد = قیمت دلخواه فروشنده .
سعی کنید کمپرسوری را خرید کنید که قطعات آن دارای 2خصلت کیفیت و کمیت (موجودبودن در بازار) باشد.

دسته‌بندي كمپرسورها از نظر نحوه روغن‌كاري شدن
منظور از روغن‌كاري شدن، تماس روغن با گاز در محفظه تراكم مي‌باشد. بر اين اساس كمپرسورها را مي‌توان به دو دسته خشك یا فاقد روغن (Dry or Oil Free) و روغن كاري شونده (Lubricated) تقسيم كرد.
در كمپرسورهاي خشك، محفظه تراكم از قسمت انتقال قدرت كاملاً جدا بوده و لذا عملاً گاز مورد تراكم هيچگونه تماسي با ماده روان‌كننده ندارد.
در كمپرسورهاي از نوع پيستوني روان‌كاري شونده، اختلاط روغن با گاز مورد تراكم ناخواسته و از طريق نشت روغن از كارتل به بالاي پيستون ها و از كناره رينگ ها صورت مي‌گيرد.
در كمپرسورهاي از نوع دوراني روانكاري شونده اختلاط روغن با گاز مورد تراكم به طور عمدي صورت مي‌گيرد. در اين دسته از كمپرسورها روغن تحت فشار گاز خروجي از كمپرسور به محفظه تراكم فرستاده شده و ضمن اختلاط با گاز مورد تراكم عمليات روانكاري، خنك‌كاري و كاهش نشتي گاز از لقي موجود در بين قطعات را به‌عهده دارد. روغن مخلوط شده با گاز مورد تراكم در تله جدا كننده روغن (Oil Separator) از آن جدا شده و بعد از خنك‌كاري، به محفظه تراكم برگشت داده مي‌شود. امروزه با وجود مشكلات و مسائل متعددي كه در زمينه بهره‌برداري از كمپرسورهاي خشك، وجود دارد در بسياري از موارد شرايط بهره‌برداري و مشخصه‌هاي فيزيكي و شيميايي گاز مورد تراكم ايجاب مي‌كند كه عمل تراكم گاز در محفظه تراكم، در غياب روغن صورت پذيرد.
تولید اكسيژن، صنايع غذايي و دارويي، تراكم بسياري از گازهاي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي و ... نمونه‌هايي از صنايعي بوده كه نسبت به حضور روغن در گاز مورد تراكم حساس مي‌باشند. هر چند كه كمپرسورهاي گريز از مركز، ذاتاً فاقد روغن
(Oil Free) مي‌باشند ولي در كمپرسورهاي رفت و برگشتي و دوراني با اعمال تدابير لازم مي‌توان مانع از حضور روغن در محفظه تراكم شد. كمپرسورهاي خشك هر چند كه از نظر حداكثر دماي قابل تحمل در محفظه تراكم، در مقايسه با كمپرسورهاي روانكاري شونده داراي مزيت هایی می باشند (دماي مجاز در آن در حدود ۳۰ تا ٧۰ درجه سانتيگراد از دماي مجاز در كمپرسورهاي روانكاري شونده بيشتر است) و به همين خاطر نسبت تراكم بالاتري را در هر مرحله از اين كمپرسورها مي‌توان پيش‌بيني كرد ولي به‌لحاظ قيمت بالاتر، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري بيشتر، پايين‌ بودن راندمان، قابليت اعتماد كمتر و ... امروزه به جز در موارد اجباري حتي الامكان سعي مي‌شود از كمپرسورهاي خشك استفاده نشود. ویژگي‌هاي نامطلوب كمپرسورهاي خشك باعث شده تا امروزه نگرش جديدي در اين زمينه مطرح شود و آن عبارتست از تزريق روغن به مقدار بسيار كم (در حد چند ppm) با سازگاري لازم گاز مورد تراكم در حضور روغن، حتي به مقدار ناچيز، موجب بهبود نسبي در عملكرد كمپرسورهاي خشك مي‌گردد.
در كمپرسورهايي كه به‌صورت خشك طراحي مي‌شوند لازم است تا قطعاتي كه در معرض سايش قرار دارند از كيفيت مطلوب‌تري در مقابل اصطكاك و عوارض ناشي از آن برخوردار باشند.
.

مقالات و اطلاعات فنی

کمپرسور قلب تپنده کارخانه درنتیجه :توقف کمپرسور=توقف تولید
ظرفیت کمپرسور رابه دقت ارزیابی کنید:
خرید کمتر از ظرفیت خط تولید(خرید بدون کارشناسی) ،کسری هوا را در خط تولیدبه دنبال خواهدداشت
کیفیت دستگاه:
تفاوت مفهوم کمپرسورداخلی و خارجی در مکان مونتاژ کمپرسور است ..
خدمات پس از فروش:
خرید کمپرسور با کیفیت یعنی 50درصد از یک خرید خوب ،50درصد دوم خرید از شرکتی است که خدمات واقعی را ارائه کند.
سعی کنید کمپرسور خط را از مراکز تخصصی فروش کمپرسور خرید کنید .
خرید از فروشندگانی که همزمان با کمپرسور لوازم یا ماشین آلات دیگر را فروش میکنند اشتباه بزرگی است 0چرا که ناخواسته نگاه این فروشندگان به کمپرسور همچون لوازمی است که نیاز به خدمات آنچنانی ندارند .این خرید یک انتخاب کاملا غیر حرفه ایست.
مفهوم خدمات پس از فروش از نظر شما و فروشنده یکی باشد :خدمات پس فروش یعنی:سرویس وتعمیرات تخصصی قطعات نه فقط تعویض قطعات
ارائه خدمات متنوع نشان دهنده نگرش فروشنده به مفهوم مشتری مداری است آن را در نظر بگیرید.
تامین قطعات:قطعات کمپرسورها مثل هر دستگاهی نیاز به سرویس یا تعویض در ساعت کارکردمشخصی دارد.
یادتان باشد انحصاری بودن قطعات کمپرسوردر اکثر موارد = قیمت دلخواه فروشنده .
سعی کنید کمپرسوری را خرید کنید که قطعات آن دارای 2خصلت کیفیت و کمیت (موجودبودن در بازار) باشد.

دسته‌بندي كمپرسورها از نظر نحوه روغن‌كاري شدن
منظور از روغن‌كاري شدن، تماس روغن با گاز در محفظه تراكم مي‌باشد. بر اين اساس كمپرسورها را مي‌توان به دو دسته خشك یا فاقد روغن (Dry or Oil Free) و روغن كاري شونده (Lubricated) تقسيم كرد.
در كمپرسورهاي خشك، محفظه تراكم از قسمت انتقال قدرت كاملاً جدا بوده و لذا عملاً گاز مورد تراكم هيچگونه تماسي با ماده روان‌كننده ندارد.
در كمپرسورهاي از نوع پيستوني روان‌كاري شونده، اختلاط روغن با گاز مورد تراكم ناخواسته و از طريق نشت روغن از كارتل به بالاي پيستون ها و از كناره رينگ ها صورت مي‌گيرد.
در كمپرسورهاي از نوع دوراني روانكاري شونده اختلاط روغن با گاز مورد تراكم به طور عمدي صورت مي‌گيرد. در اين دسته از كمپرسورها روغن تحت فشار گاز خروجي از كمپرسور به محفظه تراكم فرستاده شده و ضمن اختلاط با گاز مورد تراكم عمليات روانكاري، خنك‌كاري و كاهش نشتي گاز از لقي موجود در بين قطعات را به‌عهده دارد. روغن مخلوط شده با گاز مورد تراكم در تله جدا كننده روغن (Oil Separator) از آن جدا شده و بعد از خنك‌كاري، به محفظه تراكم برگشت داده مي‌شود. امروزه با وجود مشكلات و مسائل متعددي كه در زمينه بهره‌برداري از كمپرسورهاي خشك، وجود دارد در بسياري از موارد شرايط بهره‌برداري و مشخصه‌هاي فيزيكي و شيميايي گاز مورد تراكم ايجاب مي‌كند كه عمل تراكم گاز در محفظه تراكم، در غياب روغن صورت پذيرد.
تولید اكسيژن، صنايع غذايي و دارويي، تراكم بسياري از گازهاي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي و ... نمونه‌هايي از صنايعي بوده كه نسبت به حضور روغن در گاز مورد تراكم حساس مي‌باشند. هر چند كه كمپرسورهاي گريز از مركز، ذاتاً فاقد روغن
(Oil Free) مي‌باشند ولي در كمپرسورهاي رفت و برگشتي و دوراني با اعمال تدابير لازم مي‌توان مانع از حضور روغن در محفظه تراكم شد. كمپرسورهاي خشك هر چند كه از نظر حداكثر دماي قابل تحمل در محفظه تراكم، در مقايسه با كمپرسورهاي روانكاري شونده داراي مزيت هایی می باشند (دماي مجاز در آن در حدود ۳۰ تا ٧۰ درجه سانتيگراد از دماي مجاز در كمپرسورهاي روانكاري شونده بيشتر است) و به همين خاطر نسبت تراكم بالاتري را در هر مرحله از اين كمپرسورها مي‌توان پيش‌بيني كرد ولي به‌لحاظ قيمت بالاتر، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري بيشتر، پايين‌ بودن راندمان، قابليت اعتماد كمتر و ... امروزه به جز در موارد اجباري حتي الامكان سعي مي‌شود از كمپرسورهاي خشك استفاده نشود. ویژگي‌هاي نامطلوب كمپرسورهاي خشك باعث شده تا امروزه نگرش جديدي در اين زمينه مطرح شود و آن عبارتست از تزريق روغن به مقدار بسيار كم (در حد چند ppm) با سازگاري لازم گاز مورد تراكم در حضور روغن، حتي به مقدار ناچيز، موجب بهبود نسبي در عملكرد كمپرسورهاي خشك مي‌گردد.
در كمپرسورهايي كه به‌صورت خشك طراحي مي‌شوند لازم است تا قطعاتي كه در معرض سايش قرار دارند از كيفيت مطلوب‌تري در مقابل اصطكاك و عوارض ناشي از آن برخوردار باشند.
.

فقط نمایش محصولات نمایش
صادر کننده تولید کننده اعضای ویژه دسته بندی
جنوب‌ تهران 3 مرکزی تهران 9انتخاب شهر
[عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran-مرکزی تهران
02133116613-33961181-3تلفن

صنعت آریا لوازم کمپرسور

شرکت آریا صنعت: واردات کالای صنعتی : الکتروموتور-الکتروپمپ-گیربکس های هلیکال-حلزونی ودورمتغیرالکتروموتورسه فازوتوفاز-الکتروپمپ آبرسانی-غذایی-دارویی شرکت آریا صنعت آمادگی ثبت فروش سفارش باقیمت همکاری رادارد

کمپرسورپیستونی
کمپرسورپیستونی
Iran 02133116613-33961181-3
[عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66375702-66375701تلفن

کمپرسور اسکرو هوا تجهیز پیشرو لوازم کمپرسور

شرکت فنی و مهندسی هوا تجهیز پیشرو با بهره گیری از تجربیات و سوابق چندین ساله ارائه دهنده انواع کمپرسور اسکرو مفتخر به عقد قرارداد و همکاری با شرکت های تولیدی -کارخانجات معتبر نسبت به تامین کلیه نیازهای صنایع در زمینه خط تولید و تصفیه هوای فشرده در کمترین زمان و بهترین کیفیت با تکنولوژی پیشرفته گردیده است

کمپرسور اسکرو oil less
کمپرسور اسکرو oil less
Iran 021-66375702-66375701
[تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-33961116تلفن

کمپرسور بهسان

کمپرسور بهسان محصولات ما شامل کمپرسور های اسکرو ، کمپرسور های پیستونی ، کمپرسور های فشارقوی ، کمپرسور های بوستر ، کمپرسور بدون روغن و ....

کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو
Iran 021-33961116
[وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-غرب‌ تهران
021-46852879تلفن

کمپرسور هوای صفوی

کمپرسور صفوی محصولات این شرکت در زمینه کمپرسور های پیستونی عبارت است از کمپرسور هوا 150 لیتری ، کمپرسور هوا 250 لیتری ، کمپرسور هوا 350 لیتری ، کمپرسور هوا 500 لیتری ، کمپرسور هوا 750 لیتری و کمپرسور هوا 1000 لیتری .قطعات یدکی کمپرسور ، کمپرسور هوا - کمپرسور باد - کمپرسور اسکرو ، قالبسازی - مدلسازی - مدل ریخته گری - قالب ریخته گری و ...

کمپرسور هوا
کمپرسور هوا
Iran 021-46852879
[وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, ]
Iran-شمال‌ تهران
021-55417416تلفن

فورس کمپرسور عرضه کمپرسور

خدمات و محصولات فورس کمپرسور هوا، خشک کننده هوا و گاز، سیستم سوخCNGت رسانی كمپرسور رفت وبرگشتی ، خشك كن ، كمپرسورهای صنعتی ، كمپرسور ، كمپرسور رفت وبرگشتی ، كمپرسورهای صنعتی ، كمپرسور توربو، کمپرسور پرتابل ، كمپرسور اسکرو ، كمپرسور گریز از مركز چرخدنده ای، کمپرسور فشار قوی و... تجهیزات صنعتی - کمپرسور

كمپرسورهای صنعتی
كمپرسورهای صنعتی
Iran 021-55417416
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-33903552تلفن

اطلس کاسپین کمپرسور عرضه کمپرسور

شرکت اطلس کاسپين محصولات ما شامل کمپرسور اسکرو روغن کاری شونده ، کمپرسور فشارقوی- بوستر کمپرسور ، کمپرسور اسکرو بدون روغن – اویل فری ، فیلتر پایپینگ کمپرسور میکرو فیلتر- پری فیلتر- فاینال فیلتر ، واحد هوا ساز کمپرسور اسکرو – ایراند ، فیلتر کمپرسور – قطعات جانبی کمپرسور ، کمپرسور اسکرو معدنی پرتابل ، کمپرسور توربینی-کمپرسور سانتریفوژ و ....

کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو
Iran 021-33903552
[صادر کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
China-
755-83031806تلفن

Shenzhen C Creative Trading Co., Ltd عرضه کمپرسور

Our adapter sleeve are widely used in shipping industrial, mining industrial, light industrial, heavy industrial. The machine that would use our product mainly including mining machine, Port transportation machinery, ship machinery, food machinery, textile machinery, steel rolling machine and glass machinery. If you are in this field, Please contact me for support.

H208 آداپتور
H208 آداپتور
China 755-83031806
[تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran-مرکزی تهران
021-88862131تلفن

اطلس کمپرسور

شركت تولیدی و صنعتی اطلس کمپرسور محصولات ما شامل کمپرسور اسکرو ، کمپرسور پرتابل ، کمپرسور پیستونی ، کمپرسور سانتریفیوژ ، کمپرسورهای گاز و ...

کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو
Iran 021-88862131
[تولید کننده, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66030882تلفن

مهندسی پاک باد

خدمات و محصولات شرکت مهندسی پاک باد تجهیزات هوای فشرده ، درایر ، پاکبادساز ، تله آبگیر ، مبدل حرارتی ، دراير ،کمپرسور .. تجهیزات صنعتی - کمپرسور

کمپرسور
کمپرسور
Iran 021-66030882
[صادر کننده, تولید کننده, عمده فروش, ]
China-
0086-576-84853600تلفن

Taizhou city guangda Electro mechanical Co.,Ltd پخش کمپرسور

Taizhou city guangda Electro mechanical Co.,Ltd با توجه به مدیریت قوی ،تکنولوژی،فروش در سراسر دنیااروپا، امریکا جنوبی، آسیای جنوب شرقی، شرق میانه و دیگر کشورها و مناطق ،یک شرکت تخصصی در زمینه کمپرسور هوا R & D میباشد

کمپرسور
کمپرسور
China 0086-576-84853600
[صادر کننده, تولید کننده, عمده فروش, ]
China-
0086-21-37831829تلفن

denaircompressor پخش کمپرسور

Shanghai Denair Compressor Co., Ltd در زمینه تولید و صادرات انواع کمپرسور فعالیت دارد.

کمپرسور
کمپرسور
China 0086-21-37831829
[تولید کننده, عمده فروش, ]
-آذربايجان شرقي
0411-5512599تلفن

کمپرسور سازی تبریز پخش کمپرسور

شرکت کمپرسور سازی تبریز ابزارآلات بادی،پنوماتیک،ماشین آلات معدن،کمپرسور پرتابل دیزلی اسکرو در 11 مدل - 3.6 الی 25 متر مکعب, کمپرسور برقی صنعتی در 18 مدل و ظرفیت - 11الی 230 کیلووات پیکور بادی پنوماتیکی در وزن های مختلف - پرفراتور بادی مخصوص چالزنی - کمپرسور صنعتی - کمپرسور معدنی - انواع کمپرسور ...

کمپرسور دیزلی
کمپرسور دیزلی
0411-5512599
[تولید کننده, خدمات, ]
- جنوب‌ تهران
021-66609345تلفن

کمپرسور سازی تبریز پخش کمپرسور

کمپرسور سازی تبریز ارایه دهنده ی محصولات ترکان فیلتر ، سپراتور کمپرسور،فیلتر روغن کمپرسور ، فیلتر هواکش کمپرسور،تعمیر کاتر ، تعمیر ابزار ، تعمیر کمپرسور ... ماشین آلات صنعتی - خدمات مرتبط با ماشین آلات صنعتی

تعمیر کمپرسور
تعمیر کمپرسور
021-66609345
 • انتخاب صفحات
 • 1
 • 2
نمایندگی ها
محصولات ثبت شده
  I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
  تاسیسات ساختمانی | برق ساختمان | خدمات ساختمانی
  نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
  GOOGLE+ | FACEBOOK
  کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
  © Copyright 2021 - All rights reserved