Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
لیفتراک

جرثقیل

جرثقیل
بطور کلی جرثقیل وسیله است برای جابجایی بارها, اما جرثقیلها انواع گوناگونی دارند و برای کارهای مختلف از جرثقیل های مختلف استفاده میشود. بیشترین موارد استفاده از جرثقیل در ساخت پروژهای عمرانی و صنعت است اما در امور عمرانی استفاده از جرثقیل معمولا موقتی است و تا زمانی که پروژه به اتمام برسد از آن استفاده میشود.
انواع جرثقیل :جرثقیل متحرک : معمولی ترین نوع جرثقیل شامل یک پلتفرم متحرک است که بر روی آن یک تیر تلسکوپی و یا یک خرپا نصب شده است. این نوع جرثقیل ها میتوانند دارای چرخ – ریل و یا حتی سوار بر یک کامیون باشند. در این نوع جرثقیلها جابجایی بارها یا بوسیله کابل و یا با سیلندرهای هیدرولیکی صورت میگیرد.
جرثقیل تلسکوپی : این نوع جرثقیل دارای یک تیر (بازو) است که ساخته شده از چندین تیر آهن قوطی شکل است که به داخل یکدیگر میروند. یک سیستم مکانیکی هیدرولیکی این تیرهای قوطی شکل را کنترل میکند تا بتوان بازوی جرثقیل را بلند و کوتاه کرد.
تاور کرین ( جرثقیل برجی ): این نوع جرثقیل در بیشتر پروژهای عمرانی بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که این جرثقیل بر روی زمین نصب میشود بهترین ترکیب از ارتفاع و قدرت جابجایی را تامین میکند. در قسمت پشت این جرثقیل وزنه هایی (معمولا از جنس بلوکهای سیمانی) وصل میشود که به وزنه های تعادل معروفند. همچنین کابلی که دو قسمت جرثقیل را به یکدیگر متصل میکند برای تعادل جرثقیل است. ( یک طرف تاور کرین کوتاه تر از طرف دیگر آن است. این موضوع به این دلیل است که امکان مانور بیشتری داشته باشد اما زمانی که باری از جرثقیل آویزان شود به دلیل اینکه بازوی ممان آن بلندتر از بازوی ممان وزنه های تعادل است تمایل دارد جرثقیل را به سمت خود بکشد و باعث افتادن آن شود که با استفاده از کابلهای متصل کننده دو قسمت از این موضوع جلوگیری میشود. در غیر اینصورت برای جبران این ممان قوی نیاز بود وزنه های تعادل وزنی بسیار بیشتر از اجسامی که با جرثقیل جابجا میشوند داشته باشند.)
جرثقیل های کامیونی : جرثقیل های کامیونی با چرخ امکان جابجایی سریع و همچنین مانور زیاد دارند اما به دلیل قدرت کم آنها بیشتر برای کارهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرند. در ضمن پایه های تعادل باید در زمان استفاده از آن بر روی زمین محکم شوند تا علاوه بر ایجاد تعادل برای جرثقیل از ترکیدن لاستیکهای آن جلوگیری شود.
لودر جرثقیل : جزو بزرگترین جرثقیلهای موبیل (قابل جابجایی) است. از قدرت نسبتا بالایی برخوردار است. قسمتهای مختلف بازوی جرثقیل در زمانی که مورد استفاده قرار نمیگیرد در همدیگر جمع میشود تا فضای کمتری را اشغال کند.
جرثقیل معلق : این نوع جرثقیلها بیشتر در کارخانه مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از انوع این نوع جرثقیلها میتوانند بارهای بسیار سنگینی را جابجا کنند. این جرثقیل قابلیت جابجایی در یک مسیر را دارد و بر روی ریلی که برای آن در نظر گرفته شده است حرکت میکند.
انواع دیگری از جرثقیل
Gantry crane -1 جرثقیل دروازه ای
Semi gantry crane -2 جرثقیل نیم دروازه ای
Antilver gantry crane -3 جرثقیل دروازه ایی بازویی
Cab operated crane -4 جرثقیل کابین دار
Crane-floor operated -5 جرثقیل کنترل از روی زمین
Wall crane -6 جرثقیل دیواری
۷- Tower Crane جرثقیل های برجی
جرثقیل ها ماشین آلات جدا نشدنی از امور عمرانی هستند و از آنها در تقریبا همه کارهای عمرانی از جمله ساختمان سازی – پلسازی – سد سازی و … استفاده میشود. به همین دلیل برای یک مهندس داشتن اطلاعات کافی در این رابطه ضروری است. کاتالوگ و برگه های راهنمایی که همراه هر جرثقیل داده میشود برای محاسبه حداکثر باری که جرثقیل میتواند در یک ارتفاع و زاویه خاص جابجا کند را مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین اپراتور جرثقیل باید فردی باتجربه و کاربلد باشد تا بتواند با رعایت کامل ایمنی بیشترین بازده را از جرثقیل بگیرد.

مقالات و اطلاعات فنی

جرثقیل

جرثقیل
بطور کلی جرثقیل وسیله است برای جابجایی بارها, اما جرثقیلها انواع گوناگونی دارند و برای کارهای مختلف از جرثقیل های مختلف استفاده میشود. بیشترین موارد استفاده از جرثقیل در ساخت پروژهای عمرانی و صنعت است اما در امور عمرانی استفاده از جرثقیل معمولا موقتی است و تا زمانی که پروژه به اتمام برسد از آن استفاده میشود.
انواع جرثقیل :جرثقیل متحرک : معمولی ترین نوع جرثقیل شامل یک پلتفرم متحرک است که بر روی آن یک تیر تلسکوپی و یا یک خرپا نصب شده است. این نوع جرثقیل ها میتوانند دارای چرخ – ریل و یا حتی سوار بر یک کامیون باشند. در این نوع جرثقیلها جابجایی بارها یا بوسیله کابل و یا با سیلندرهای هیدرولیکی صورت میگیرد.
جرثقیل تلسکوپی : این نوع جرثقیل دارای یک تیر (بازو) است که ساخته شده از چندین تیر آهن قوطی شکل است که به داخل یکدیگر میروند. یک سیستم مکانیکی هیدرولیکی این تیرهای قوطی شکل را کنترل میکند تا بتوان بازوی جرثقیل را بلند و کوتاه کرد.
تاور کرین ( جرثقیل برجی ): این نوع جرثقیل در بیشتر پروژهای عمرانی بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که این جرثقیل بر روی زمین نصب میشود بهترین ترکیب از ارتفاع و قدرت جابجایی را تامین میکند. در قسمت پشت این جرثقیل وزنه هایی (معمولا از جنس بلوکهای سیمانی) وصل میشود که به وزنه های تعادل معروفند. همچنین کابلی که دو قسمت جرثقیل را به یکدیگر متصل میکند برای تعادل جرثقیل است. ( یک طرف تاور کرین کوتاه تر از طرف دیگر آن است. این موضوع به این دلیل است که امکان مانور بیشتری داشته باشد اما زمانی که باری از جرثقیل آویزان شود به دلیل اینکه بازوی ممان آن بلندتر از بازوی ممان وزنه های تعادل است تمایل دارد جرثقیل را به سمت خود بکشد و باعث افتادن آن شود که با استفاده از کابلهای متصل کننده دو قسمت از این موضوع جلوگیری میشود. در غیر اینصورت برای جبران این ممان قوی نیاز بود وزنه های تعادل وزنی بسیار بیشتر از اجسامی که با جرثقیل جابجا میشوند داشته باشند.)
جرثقیل های کامیونی : جرثقیل های کامیونی با چرخ امکان جابجایی سریع و همچنین مانور زیاد دارند اما به دلیل قدرت کم آنها بیشتر برای کارهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرند. در ضمن پایه های تعادل باید در زمان استفاده از آن بر روی زمین محکم شوند تا علاوه بر ایجاد تعادل برای جرثقیل از ترکیدن لاستیکهای آن جلوگیری شود.
لودر جرثقیل : جزو بزرگترین جرثقیلهای موبیل (قابل جابجایی) است. از قدرت نسبتا بالایی برخوردار است. قسمتهای مختلف بازوی جرثقیل در زمانی که مورد استفاده قرار نمیگیرد در همدیگر جمع میشود تا فضای کمتری را اشغال کند.
جرثقیل معلق : این نوع جرثقیلها بیشتر در کارخانه مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از انوع این نوع جرثقیلها میتوانند بارهای بسیار سنگینی را جابجا کنند. این جرثقیل قابلیت جابجایی در یک مسیر را دارد و بر روی ریلی که برای آن در نظر گرفته شده است حرکت میکند.
انواع دیگری از جرثقیل
Gantry crane -1 جرثقیل دروازه ای
Semi gantry crane -2 جرثقیل نیم دروازه ای
Antilver gantry crane -3 جرثقیل دروازه ایی بازویی
Cab operated crane -4 جرثقیل کابین دار
Crane-floor operated -5 جرثقیل کنترل از روی زمین
Wall crane -6 جرثقیل دیواری
۷- Tower Crane جرثقیل های برجی
جرثقیل ها ماشین آلات جدا نشدنی از امور عمرانی هستند و از آنها در تقریبا همه کارهای عمرانی از جمله ساختمان سازی – پلسازی – سد سازی و … استفاده میشود. به همین دلیل برای یک مهندس داشتن اطلاعات کافی در این رابطه ضروری است. کاتالوگ و برگه های راهنمایی که همراه هر جرثقیل داده میشود برای محاسبه حداکثر باری که جرثقیل میتواند در یک ارتفاع و زاویه خاص جابجا کند را مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین اپراتور جرثقیل باید فردی باتجربه و کاربلد باشد تا بتواند با رعایت کامل ایمنی بیشترین بازده را از جرثقیل بگیرد.

فقط نمایش محصولات نمایش
صادر کننده تولید کننده اعضای ویژه دسته بندی
شمال‌ تهران 6 جنوب‌ تهران 9انتخاب شهر
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran- جنوب‌ تهران
02133983329تلفن

تهران فرگوسن-دانا تجارت توانا لوازم لیفتراک

تهران فرگوسن با بیش از 30 سال سابقه در زمینه واردات مستقیم،تولید و پخش قطعات یدکی ماشین آلات صنعتی ،کشاورزی،راهسازی،با کادری مجرب و آموزش دیده با بهره گیری از تجهیزات مدرن مشاور شما در انتخابی بهتر و کیفیتی برتر آماده ارائه خدمات به شما میباشد

لیفتراک ایسوز
لیفتراک ایسوز
Iran 02133983329
[عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran- جنوب‌ تهران
021-55401318-55410717تلفن

پیشرو تراک لوازم لیفتراک

پیشرو تراک فروشنده کلیه قطعات ماشین آلات راهسازی،انواع لیفتراک و...قطعات یدکی لیفتراک کوماتسو،قطعات یدکی لیفتراک سپاهان کلارک، قطعات یدکی لیفتراک تویوتا

قطعات یدکی لیفتراک کوماتسو
قطعات یدکی لیفتراک کوماتسو
Iran 021-55401318-55410717
[وارد کننده, عمده فروش, خدمات, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66817000تلفن

تکنو شنت لوازم لیفتراک

تکنوشنت ارائه کننده انواع جرثقیل،لوازم یدکی جر ثقیل پوتن، جر ثقیل سامسونگ،جرثقیل kg، انواع بالابر برقی،وینچ بالابر و..

شرکت جرثقیل سازی کاجی KG کره جنوبی تحت لیسانس شرکت کرین گربن آمریکا
شرکت جرثقیل سازی کاجی KG کره جنوبی تحت لیسانس شرکت کرین گربن آمریکا
Iran 021-66817000
[عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran- جنوب‌ تهران
021-55758642تلفن

لیفتراک امیر

لیفتراک امیر ارائه دهنده انواع لیفتراک،لیفتراک کوماتسو،لیفتراک لینده،لیفتراک سپاهان،لیفتراک کلارک،تعمیرات انواع لیفتراک

لیفتراک
لیفتراک
Iran 021-55758642
[صادر کننده, تولید کننده, عمده فروش, ]
Iran-غرب‌ تهران
021-56574145تلفن

توان سازه کیان

گروه مهندسی جرثقیل کیان تنها مخترع و تولید کننده بالابرصنعتی ملی از ظرفیت یک الی صد تن با نام انحصاری دلتا Delta Hoist به همراه گواهی نامه ثبت اختراع با کد طبقه بندی بین المللی F16BB60BF16C در ایران می باشد . این شرکت افتخار دارد که، ساخت، نصب و راه اندازی بیش از 300 دستگاه انواع جرثقیل سقفی، دروازه ای ، بازویی ، بالابر و اپن وینچ در ظرفیتهای متنوع طی عملکرد ده ساله خود در خدمت صنایع کشور بخصوص صنایع نفت و گاز ، سیمان ، ذوب آهن ، فولاد ، ملی حفاری ، نیروگاهها ، دفاعی و نظامی ، هواپیمایی ، هوافضا ، آب و فاضلاب و ... در کارنامه فعالیت خود داراست . شرکت مهندسی توان سازه کیان با مدیریت جناب آقای علی آراسته در راستای جلب رضایت و اطمینان خاطر مشتریان خود و بهبود کیفیت و تسریع در زمان تحویل سفارشات، در چهارچوب استانداردهای معتبر جهانی مطابق با استاندارد ایزو 9001 و 18001و 14001 که از شرکت QMS استرالیا اخذ گردیده است اقدام به افزایش فضای تولید به مساحت 10000 مترمربع به همراه تجهیز کارخانه به امکانات مدرن و ویژه جهت تولید انواع جرثقیل نموده است . همچنین از شما صنعتگر محترم دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بالابر دلتا به سایتwww.Deltahoist.ir و در خصوص سایر تولیدات به سایت www.kiancrane.co مراجعه نمائید . آدرس کارخانه و دفتر مرکزی تهران، کیلومتر 19 اتوبان تهران به ساوه، شهرک صنعتی پاسارگاد، خیابان کمیل، پلاک 45 گروه صنعتی جرثقیل کیان . تلفن های شرکت 44500044- 44549410- 56576084- 56573211 فکس 56572166 ایمیل info@kiancrane.co

جرثقیل بازویی
جرثقیل بازویی
Iran 021-56574145
[وارد کننده, ]
Iran-همدان
081-32675199تلفن

ژاپن دیزل سروی عرضه لیفتراک

واردات مستقیم کلیه لوازمات ژاپن دیزل نیسان دیزل میتسوبیشی فسو هینو ایسوزو و جرثقیل های KATO و TADANO پخش در سراسر گشور

کلیه لوازمات ماشین های دیزلی ژاپنی
کلیه لوازمات ماشین های دیزلی ژاپنی
Iran 081-32675199
[تولید کننده, ]
Iran-شمال‌ تهران
021-88341349تلفن

جرثقیل آران باخ عرضه لیفتراک

خدمات و محصولات جرثقیل آران باخ بالابر، جرثقیل crane سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی قطعات مکانیکی - ابزار آلات ماشین آلات صنعتی - لوازم ماشین آلات

وینچ
وینچ
Iran 021-88341349
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-شمال‌ تهران
021-22215133تلفن

تیراژه ماشین

شرکت تیراژه ماشین مفتخر است پس از مطالعات و بررسی های همه جانبه در خصوص شرکت های سازنده ماشین آلات در کشور های پیشرو در این زمینه بهترین سازندگان صاحب نام را انتخاب و انواع بلدوزر، لودر، گریدر و غلطک،لیفتراک را به بازار عرضه نماید.

لیفتراک دیزلی
لیفتراک دیزلی
Iran 021-22215133
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran-خوزستان
0611-2233615تلفن

تک روژان الماس

خدمات و محصولات تک روژان الماس تهیه قطعات کم یاب ونایاب لیفتراک و جرثقیل

قطعات کرن
قطعات کرن
Iran 0611-2233615
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-شمال‌ تهران
021-88555788تلفن

تجهیز صنعت پدرام ایران پخش لیفتراک

شرکت تجهیز صنعت پدرام تهیه و تامین انواع لیفتراک های خارجی و کلیه قطعات یدکی بر اساس مشخصات فنی لازم و کافی ارایه شده

 لوازم یدکی لیفتراک
 لوازم یدکی لیفتراک
Iran 021-88555788
[تولید کننده, خدمات, ]
Iran-شمال‌ تهران
021-22212061 تلفن

آرتیستون صنعت پخش لیفتراک

گروه صنعتی آرتیستون در زمینه طراحی و ساخت ، نصب و راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری ، تست و بازرسی انواع جرثقیل سقفی ، دروازه ای و بازوئی فعالیت دارد.

موتور گیربکس جرثقیل
موتور گیربکس جرثقیل
Iran 021-22212061
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-شمال‌ تهران
021-88341560تلفن

گروه صنعتی پایا کنترل پخش لیفتراک

گروه صنعتی پایا کنترل طراحی و ساخت جرثقیل های سقفی،دروازه ای وبازویی

انواع جرثقیل
انواع جرثقیل
Iran 021-88341560
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
- جنوب‌ تهران
09123581091تلفن

پمپ هیدرولیک فجر پخش لیفتراک

تامین انواع قطعات، تجهیزات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی، کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، کامینز و ...فروش قطعات زیربندی ماشینهای راهسازی , لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و وازم یدکی ماشین آلات راهسازی و زیربندی کوماتسو و کاترپیلار و هیوندا و نیوهلند و ولو و هیتاچی و هپکو و دووسان سیل کروپ چرخ و رولیک - دامتراک کاترپیلار - دامتراک کوماتسو - بیل 1250 - ژنراتور کاترپیلار کوماتسو رولیک بلدوزر و بیل و زیربندی کوماتسو وکاترپیلار و هیوندا زنجیر بیل و بلدوزر با کفشک و بدون کفشک دنده اسپراکت و چرخ بیل و بلدوزر و بغل بند و دستک و شنگیر و ابرویی وقفل زنجیر و فنر زنجیر پیچ و مهره کفشک و اسپراکت و تیغه و گوشه ناخن و کلنگ لودر و بلدوزر و بیل تیغه بیل و بلدوزر و گریدر و لودر گوشه بیل و بلدوزر و لودر و گریدر بوش و پین دکل بیل و لودر کیت پمپ ها کیت جک و پاکت و بوش پیستون رینگ اصلی سوپر شارژ گرت و هولست روتور انگشتی پمپ مادر و گردان پمپ های حرکت و هیدرولیک و فرمان پیکور سوسان چکش MSB سنسور فشار شکن سولونوئید فشنگی حرارت بلدوزر، لودر، گریدر و بیل مکانیکی و دامپتراک، هواکش داخلی و خارجی بلدوزر، لودر، گریدر و بیل مکانیکیو دامپتراک و رادیاتور

پمپ هیدرولیک راهسازی
پمپ هیدرولیک راهسازی
09123581091
 • انتخاب صفحات
 • 1
 • 2
نمایندگی ها
محصولات ثبت شده
  I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
  تاسیسات ساختمانی | برق ساختمان | خدمات ساختمانی
  نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
  کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
  Copyright 2024 - All rights reserved