نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
فورس وایر واردات انواع سیم بکسل با کیفیت و طول عمر بالا و مشاوره رایگان قبل از خرید
دفعات بازدید : 106258
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 106258

محاسبه بار وارده بر هر اسلینگ در اسلینگ سیم بکسل

محاسبه بار وارده بر هر اسلینگ در اسلینگ سیم بکسل در محاسبه بار وارد بر اسلینگ سیم بکسل باید در نظر داشت که مجموعه بار وارده به اسلینگ ها با نیروی وزن بار برابر نمی باشد مگر اینکه اسلینگ بکسل تک شاخه باشد. حتی در مورد اسلینگ بکسل تک شاخه نیز در صورتیکه حرکتی با شتاب مخالف صفر انجام پذیرد باز هم نیروی وارده با نیروی وزن اتصالی برابر نیست.
در مورد اسلینگ سیم بکسل پند شاخه که بدون شتاب به بلند کردن جسمی می پردازد مجموعه مولفه های نیرو در راستای عمود با وزن برابر است حال آنکه نیروی مولفه عمودی تنها یکی از دو مولفه نیروی وارد بر هر اسلینگ در اسلینگ سیم بکسل است. فرض بگیرید زاویه کلیه اسلینگ ها با خط عمود بر زمین 60 درجه باشد و از اسلینگ سیم بکسل دو شاخه استفاده کرده باشیم. این بدان معناست که به هر اسلینگ نیروی برابری وارد میشود. مجموع نیروهای وارده به اسلینگ های سیم بکسل در راسنای عمود برابر 1 تن وزن کل آویز به آنهاست. این در حالی است که 1 تن برابر F*cos60+F*cos60 خواهد بود. از آنجا که cos60 درجه برابر 0.5 است و این بدان معناست که به هر یک از دو اسلینگ باری برابر 1 تن یعنی کل بار وارد میشود. جالب اینکه طبق همین گفته در صورتیکه زاویه با عمود از این مقدار بیشتر شود و نزدیک به 90 درجه برسد نیروی وارد به هر اسلینگ از اسلینگ سیم بکسل بیش از حد تحمل هر سیم بکسل با هر ساختار و قطری خواهد بود.

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
لینک های خارجی
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
تاسیسات ساختمانی | برق ساختمان | خدمات ساختمانی
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2021 - All rights reserved