نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
ابزار عرش محمد قناعت صداقت ابزار باکیفیت ،بورس انواع مته ، کولیس ، میکرومتر و ...
دفعات بازدید : 53648
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 53648

حدیده

حدیده انواع مختلف حديده و و طرز كار آنها :

حديده ابزاري است كه داخل آن مانند مهره داراي دندانه ميباشد. از اين وسيله به عنوان دندانه روي سطح خارجي استوانه ها استفاده مي كنند. براي حديده كردن قطعات كار لازم است كه حديده را روي قطعه بچرخانيم. همانطور كه حديده پيشرفت مي نمايد پيچ به وسيله دندانه هاي حديده تراشيده خواهد شد.

انواع حديده عبارت اند از:

حديده ثابت:

حديده ثابت با توجه به شكل ذيل از يك قطعه مكعب مستطيل تشكيل شده كه جنس آن از فولاد سخت آب داده شده مي باشد. و داخل آن به صورت مهره دنده زده شده است. لبه برش حديده بوسيله شيارهايي كه در آن ايجاد شده بدست آمده است. طرز كار با حديده مانند طرز كار با قلاويز ميباشد.

البته بايد هميشه براي حديده كردن قطعات كوچك، بايد از حديده استفاده كرد. اين نوع حديده را نمي توان تيز نمود ولي در عوض مي توان آنها را روي كار به سادگي مركز كرد و با يك مرتبه حديده كردن ، پيچ كامل ميشود. براي حديده كردن قطعات بزرگ با حديده ثابت نيروي نسبتا زيادي لازم ميباشد؛ به همين دليل قطر حديده هاي ثابت دستي از يك دوم اينچ تجاوز نخواهد كرد.

حديده ثابت كه جنس آن از فولاد آب داده شده مي باشد داخل آن داراي دندانه بوده و براي ايجاد پيچ روي سطح خاجي ميله ها مورد استفاده قرار ميگيرد.

حديده هاي شكافدار متغير :

حديده كردن بعضي از قطعات در يك مرحله امكان نداشته مخصوصا اگر پيچ دنده درشت باشد، زيرا ارتفاع دندانه ها زياد بوده و در نتيجه حديده در يك مرتبه عمل پيچ تراشي را كامل نمي كند.

اگر بخواهيم عمل پيچ تراشي را در يك مرحله با بار زياد انجام دهيم امكان شكستن يا برز كردن پيچ بسيار زياد خواهد بود. بدين جهت بايد از حديده هاي شكافدار استفاده كرد.معمولا اين نوع حديده را حديده متغير نيز مي نامند زيرا به وسيله شيار آن مي توان قطر حديده را زياد يا كم نمود؛ شكل ذيل، اين نوع حديده متغير را مي توان به آساني تيز نمود و در مراحل مختلف ميتوان پيچ را به طور ساده تراشيد. براي استفاده از اين نوع حديده، آن را داخل دسته حديده كه فضاي مخصوصي در آن تعبيه شده است قرار داده و از طرفين دسته به وسيله پيچ هاي مخصوص آن را محكم نمايند.روي بعضي از دسته حديده ها يك راهنما يا يك حلقه براي راهنمائي آن روي قطعه كار، كار گذاشته شده است.

حدیده گرد متغیرشکافداراين راهنما باعث مي شود كه حديده روي ميله اي كه بايد حديده شود كاملا عمود قرار گيرد. روي حديده هاي متغير يك شيار وجود دارد كه ميتوان آنرا به وسيله پيچي از خارج دسته تنظيم كرده قطر حديده را كوچك و بزرگ كرد تا اندازه مورد نظر بدست آيد. در صورتيكه قطر ميله بزرگ باشد ابتدا پيچ طرفين را باز كرده قطر حديده از حالت قبلي بزرگتر خواهد شد در اين صورت مي توان ميله را پيچ زده و چنانچه پيچ كامل نشود مجددا پيچ هاي طرفين را محكم كرده و عمل حديده زني را ادامه مي دهيم تا پيچ كامل شود.

حديده هاي دو پارچه :

حديده هاي دو پارچه از دو قطعه مجزا تشكيل شده و مي توان آنها را داخل جا حديده كه روي دسته حديده قرار دارد جا زد.به وسيله پيچي كه در يك طرف دسته حديده مي باشد پارچه ها را مي توان به هم نزديك و يا از هم دور نمود شكل ذيل مطلب را روشن تر خواهد كرد

حدیده های دو پارچه

* حديده هاي چپ گرد :

گاهي اوقات لازم است كه پيچ بصورت چپ گرد ساخته شود. در صورتيكه بخواهيم اين پيچ را بوسيله حديده بسازيم مي بايستي از حديده چپ گرد چپ تراش نيز استفاده كنيم. براي آشنايي بيشتر روي حديده، حرف L كه مشخص كننده چپ گردي حديده مي باشد حك شده است.

اندازه حديده ها :

براي استفاده از حديده ها بدون اينكه آنها را اندازه گيري كرده و يا با شابلن شناسايي كرد روي پارچه حديده ها اندازه قطر پيچ مورد لزوم و تعداد دنده در يك پيچ و يا شماري پيچ روي آنها نوشته شده مانند شماره ها اي كه روي قلاويز ها براي مهره ها نوشته شده است.

طرز حديده كردن :

مراحل انجام حديده كاري با دست به صورت زير انجام ميگيرد.

ابتدا قطعه مورد نظر را در گيره به طور عمود محكم بسته و سپس حديده مناسبي براي پيچ مورد نظر همانطوري كه در نقشه مشخصات پيچ داده شده است انتخاب كرده آنگاه حديده را داخل دسته حديده قرار داده آنرا محكم مي كنيم.

بعد از اينكه حديده را در دسته حديده قرار داديد مقداري روغن روي قسمت مخروطي آن بريزيد آنگاه حديده را روي قطعه از طرف مخروطي به طور عمودي قرار داده سپس بطور آهسته حديده را بچرخانيد تا اينكه در كار جا بگيرد. بعد از اينكه چند چرخش انجام داديد عمل را متوقف كرده نگاه كنيد آيا حديده به صورت عمودي مي باشد يا خير؟ درصورتيكه حديده روي كار عمود باشد، آن را براي عمق معيني تنظيم كرده عمل را اد امه دهيد؛ در ضمن حديده كار ي مي بايستي گاه گاهي حديده را به عقب برگردانده به چپ گردش داده تا براده هاي شكسته از شيار حديده خارج شوند.ضمن حديده كاري بهتر است از روغن مخصوص اين كار استفاده كرده بجز در مواقعي كه لازم است چدن را حديده نمود.

از طرفي ديگر بعضي از دسته حديده ها داراي خط مستقيمي جهت هدايت حديده داشته كه البته اين خط با محور پيچ موازي مي باشد.

بعضي از حديده ها بدون راهنما مي باشند، در اين صورت مي بايستي با دقت و مهارت زياد حديده كاري را بطور عمودي انجام داد.

هنگام حديده كاري ممكن است در يك ميله دندانه هاي پيچ زياد عميق شده و در طرف مقابل آن دندانه ها داراي عمق كمتري باشند كه اين نوع حديده كاري درست نيست.

تراشيدن پيچ روي لوله ها :

اگر به يك قطعه لوله پيچ شده نگاه كنيد خواهيد ديد كه ته و سر دندانه ها قدري گِرد هستند و قسمت پيچ شده لوله بصورتي مخروطي است كه مقدار شيب آن سه چهارم اينچ در هر فوت مي باشد.

براي ساختن پيچ رو لوله، از حديده هاي لوله استفاده ميكنند. اگر حديده كوچك باشد آنرا در جاي حديده كه روي دسته تهيه شده قرار مي دهند. در ضمن حديده گير، داراي رنگي است كه روي لوله قرار مي گيرد تا بتوان آن را روي لوله بطور عمودي قرار داد. اين راهنما از كج شدن پيچ روي لوله نسبت به محور خود جلوگيري خواهد كرد.

روغنكاري :

براي اينكه حديده ضمن پيچ بري گرم نشده و دنده هاي آن نشكند و يا اينكه پيچ آن هرز نشود بهتر است ضمن عمل، روغنكاري صورت گيرد. البته بايد در نظ داشت براي فلزات مختلف مي ابيستي از روغن هاي مخصوص استفاده كرد. هنگاميكه فولاد را حديده مي نماييد، بهتر است از چربي خوك استفاده كرده تا حالت مرطوب بودن داشته باشد.

مقدار روغني كه از حديده ضمن عمليات پيچ هدر خواهد رفت؛ در بعضي موارد براي اينكه روغن بسيار مناسبي براي روغنكاري استفاده شود مي توان از مخلوط سفيد آب و روغن برش استفاده كرد.

حديده و قلاويز ميليمتري :

بطور كلي مي توان گفت كه حديده و قلاويز هاي ميليمتري از نظر ساختمان كاملا شبيه حديده و قلاويز هاي اينچي هستند با اين تفاوت كه اندازه ها بر حسب ميليمتر خواهد بود. در حديده و قلاويز هاي ميليمتري نيز دنده درشت و دنده ريز وجود داشته و علاوه بر آن داراي پيچ چپ و راست خواهند بود كه علامت هر يك روي حديده و قلاويز نوشته شده از طرفي ديگر روش عمل نيز يكسان مي باشد.

در ضمن همان مشخصات كه روي حديده و قلاويز هاي اينچي نوشته شده روي حديده و قلاويز هاي ميليمتري نيز نوشته شده است. مثل پيچ و مهره بيست در دو M كه M علامت ميليمتر و 20 قطر خارجي پيچ و يا مهره و 2 گام دندانه ها مي باشد.

رزوه تراشي با حديده :

رزوه هاي مستقيم و مخروطي خارجي تا قطر حدود يك و يك، دوم اينچ37 سانتيمتر را ميتوان به وسيله حديده هايي از قبيل آنچه در شكل ذيل نمايش داده شده است، با سرعت تراشيد. اساساً اين حديده ها شبيه به مهره هاي سخت شده هستند كه چند شيار طولي در آنها ايجاد شده است.

در محل تقاطع هر شيار با رزوه يك لبه برنده تشكيل مي شود. لبه هاي برنده يك سر حديده قدري پخ شده اند تا به شروع درگيري حديده و قطعه كار كمك كند، در نتيجه چند رزوه ديگر به عمق كامل تراشيده نمي شوند.

اين نوع حديده هاي رزوه كاري از نوع فولاد ابزار تندبُر يا فولاد كربن دار ساخته مي شوند.

حديده هاي مختلف

1- حديده رزوه كاري يكپارچه

2- حديده رزوه كاري يكپارچه قابل تنظيم

3- دسته حديده رزوه كاري

حديده يكپارچه در صنعت كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد، زيرا امكان جبران فرسايش آن در اثر كار وجود ندارد.

نوع يكپارچه بريده شده كه در شكل قبل ملاحظه مي شود، مي توان به وسيله پيچ در محدوده كوچكي تنظيم كرد. به اين ترتيب مي توان با ترتيب پيچ فرسايش حديده را جبران و با رزوه با نوع انطباق دلخواه درست كرد.

اين نوع حديده ها معمولا در يك دسته بسته مي شوند كه با دست گردانده مي شود. هنگام استفاده از آنها بهتر است از نوعي ماده روانساز استفاده شود تا رزوه هاي نرمتر ايجاد شوند و عمر حديده افزايش يابد، زيرا نيروي اصطكاك در فرايند بري دن رزوه بسيار زياد است.

سرحديده هاي بازشو :

عيب عمده حديده هاي يكپارچه در اين است كه فقط با پيچيدن از روي قطعه كار باز مي شوند؛ در نتيجه اين حديده ها براي استفاده در ماشين هاي توليدي سريع مناسب نيستند. لذا براي تراش رزوه هاي خارجي به وسيله ماشين گردتراش با ابزارگاه چرخان، ماشين پيچ تراشي و ماشين هاي رزوه كاري مخصوصي از سرحديده هاي باز شو استفاده مي شود.

سه نوع سرحديده باز شو وجود دارند كه هر كدام داراي چند دسته ابزار چند لبه هستند. اين لبه ها را مي توان براي تيز كردن يا تغيير اندازه رزوه از روي سر حديده باز كرد. به اين ترتيب مي توان از يك سرحديده براي چند اندازه رزوه استفاده كرد.

ابزار هاي تراش را مي توان در جهت شعاعي يا در جهت مماس بر قطعه نصب كرد تا سطح تماس لبه هاي برنده با قطعه كمتر شود و اصطكاك مالشي كاهش يابد.

در يك نوع سرحديده لبه هاي برنده دايره اي شكل هستند كه به منظور تسهيل در امر ايجاد لبه هاي نيز، قسمتي از دايره برداشته شده است. اين لبه هاي تراش را بايد تحت زاويه اي برابر با زاويه مارپيچ رزوه، بر روي سر حديده بست.

مكانيزم خارج شدن لبه هاي تراش از درگيري با قطعه كار در سر حديده هاي مختلف، متفاوت است. ولي در هر حال پس از ايجاد رزوه به طول مورد نظر، سرحديده باز مي شود. در سرحديده هايي كه بر روي ماشين گرد تراش با ابزار گاه چرخان بسته ميشوند، پيش از شروع رزوه كاري لبه هاي تراش را با يك اهرم دستي در وضعيت بسته تنظيم مي كنند.

سر حديده هاي بازشو مورد استفاده در ماشين هاي پيچ تراشي و ماشين هاي رزوه كاري خودكار به مكانيزم خلاص كننده اي مجهز هستند كه در شروع هر دوره كار لبه هاي تراش را به طور خودكار مي بندند.

غالبا رزوه كاري به وسيله سرحديده باز شو تعقيب رزوه خوانده مي شود. ليكن گاهي اوقات اين عبارت به روش هاي ديگر رزوه تراشي حتي رزوه تراشي به وسيله ماشين گرد تراش نيز گفته مي شود.

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
لینک های خارجی
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2022 - All rights reserved