نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
تراش صنعت رضایی مادر رقابت باکسی نیستیم مافقط درتالاشیم ازکسی که دیروز بودیم بهتر باشیم
دفعات بازدید : 57963
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 57963

فرزانگشتی الماس

فرزانگشتی الماس فرزهای انگشتی بیشتر به منظور ماشین کاری وبراده برداری برروی چدن هاوفولادهای زد زنگ فولادهای سخت تاراکول45وفلزات سخت کاری شده تا راکول 75باسرعت برش بالامورداستفاده قرارمیگیردوبه دلیل استفاده درمواردمختلف این فرزهای انگشتی به شکلهای مختلف وهمچنین گریدها وروکش های متفاوتی تهیه میشود واین روکش ها بیشتر به رنگ های خرمایی وطوسی پررنگ میباشد.
شکل تیغه های انهانیزمتفاوت هستند وبه صورت تک پر/دوپر/سه پر/چهرپر/پنج پر/شش پر/هشت پر/عرضه میشود
شکل این تیغه نیز دربرخی موارد مختلف است وفرم دنده ای به خود میگرندوبه فرزهای خشن تراش معروف هستندوهمچنین این فرز ها گاهی نیز به شکل کروی هستندکه به آنهافرزهای بال نویزball noseهستند وبرخی نیز هستند که با لبه های گردهستند که به آنها تیپ ردیوس گفته میشود.

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
لینک های خارجی
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
تاسیسات ساختمانی | برق ساختمان | خدمات ساختمانی
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2021 - All rights reserved