Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دسته بندی محصولات
پیشنهادها
نتایج جستجو برای میکروسکوپ‌
تجهیزات آزمایشگاهی آرا تجهیز
Iran-شمال‌ تهران
021-22849197

میکروسکوپ‌

SME-F1:مدل

میکروسکوپ ys 100 نیکون و میکروسکوپ دوچشمی مدل OLYMPUS CX21 المپوس ژاپن جز پرطرفدارترین میکروسکوپ ها می باشد که می توان آن به راحتی در اکثر آزمایشگاه های بیولوژی و تشخیص طبی یافت و کیفیت آن را از اپراتور مربوطه پرسید. شرکت آرا تجهیز نماینده انحصاری و توزیع کننده این میکروسکوب در سراسر ایران میباشد که این دستگاه را با 2 سال گارانتی تعویض و 15 سال خدمات پس از فروش عرضه می کند.
یک مزیت عمده این دستگاه فرم خاص دستگاه است که آن را برای استفاده طولانی مدت مطلوب می کند.میکروسکوپ استاد و دانشجو 2 نفره XSZ-204
میکروسکوپ استاد و دانشجو 3 نفره XSZ-304
میکروسکوپ استاد و دانشجو 5 نفره N-510
میکروسکوپ استاد و دانشجو 5 نفره روی پایه N-107
میکروسکوپ الیاف قابل نصب روی ریل مدل MB311
میکروسکوپ اندازه گیری 14005
میکروسکوپ اندازه گیری با میز متحرک VEB-Roberton
میکروسکوپ با سر تلویزیونی 900 برابر مدل SMC-300
میکروسکوپ با سر تلویزیونی 900 برابر مدل SMC-400
میکروسکوپ پروژکتور LSP-300
میکروسکوپ پروژکتور LSP-500
میکروسکوپ دو چشمی ایزو اینفینیتی مدل N320M
میکروسکوپ دو چشمی اینورت بیولوژی NIB-100
میکروسکوپ دو چشمی بامانیتور 8 اینچ NLCD-307D
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK300B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK4000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK5000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N200M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N300M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N400M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS-402 طرح نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی EX20-1BR
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-110M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-180M طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS2100 طرح المپوس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-136A
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-137B طرح هوند
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-146 طرح زایس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-150B طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH200BS
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH-BE
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژیCX-31طرح المپوسBH200BEK
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1000Xمدل BP51-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1000Xمدل SME-F6-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-107-E
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XP501A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XSP-150B-POL
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال 3MP مدلDB2-180M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال DN-200M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال NLCD-120D
میکروسکوپ دو چشمی مقایسه ایانطباقیNC120A
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس XDF30APH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس DSZ-FL
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی XD30A-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی BDS-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی DSZ-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی IE200M
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی MDS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-800M
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK300T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK4000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK5000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-200ME
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-138TP
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-146T طرح زایس
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی 1000X مدل XSZ-157T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی 1000X مدل XSZ-157T-45
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی EX20-2TR
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-107
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-150T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XY-B2
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-31 المپوسBH-TEK
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-21 المپوس BH200TS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSZ-146-IOS
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان BKPOL
میکروسکوپ سه چشمی دو منظوره پلاریزان BK POL-TR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس XSZ-146F
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس BK-FLOUR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس N800FL با 4فیلتر
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی NJF-120AT
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی 800X مدل NJF-1
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی MIT300TR
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی بیولوژی XSX-146J
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NMM800TRE
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NJC-160
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی M100FL
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP116B
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP-116FI
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی 600X مدل SME-F1

میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی ژاپنی

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-22849197
تجهیزات آزمایشگاهی آرا تجهیز
Iran-شمال‌ تهران
021-22849197

میکروسکوپ‌

میکروسکوپ ys 100 نیکون و میکروسکوپ دوچشمی مدل OLYMPUS CX21 المپوس ژاپن جز پرطرفدارترین میکروسکوپ ها می باشد که می توان آن به راحتی در اکثر آزمایشگاه های بیولوژی و تشخیص طبی یافت و کیفیت آن را از اپراتور مربوطه پرسید. شرکت آرا تجهیز نماینده انحصاری و توزیع کننده این میکروسکوب در سراسر ایران میباشد که این دستگاه را با 2 سال گارانتی تعویض و 15 سال خدمات پس از فروش عرضه می کند.
یک مزیت عمده این دستگاه فرم خاص دستگاه است که آن را برای استفاده طولانی مدت مطلوب می کند.میکروسکوپ استاد و دانشجو 2 نفره XSZ-204
میکروسکوپ استاد و دانشجو 3 نفره XSZ-304
میکروسکوپ استاد و دانشجو 5 نفره N-510
میکروسکوپ استاد و دانشجو 5 نفره روی پایه N-107
میکروسکوپ الیاف قابل نصب روی ریل مدل MB311
میکروسکوپ اندازه گیری 14005
میکروسکوپ اندازه گیری با میز متحرک VEB-Roberton
میکروسکوپ با سر تلویزیونی 900 برابر مدل SMC-300
میکروسکوپ با سر تلویزیونی 900 برابر مدل SMC-400
میکروسکوپ پروژکتور LSP-300
میکروسکوپ پروژکتور LSP-500
میکروسکوپ دو چشمی ایزو اینفینیتی مدل N320M
میکروسکوپ دو چشمی اینورت بیولوژی NIB-100
میکروسکوپ دو چشمی بامانیتور 8 اینچ NLCD-307D
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK300B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK4000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK5000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N200M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N300M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N400M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS-402 طرح نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی EX20-1BR
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-110M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-180M طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS2100 طرح المپوس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-136A
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-137B طرح هوند
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-146 طرح زایس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-150B طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH200BS
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH-BE
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژیCX-31طرح المپوسBH200BEK
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1000Xمدل BP51-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1000Xمدل SME-F6-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-107-E
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XP501A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XSP-150B-POL
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال 3MP مدلDB2-180M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال DN-200M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال NLCD-120D
میکروسکوپ دو چشمی مقایسه ایانطباقیNC120A
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس XDF30APH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس DSZ-FL
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی XD30A-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی BDS-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی DSZ-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی IE200M
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی MDS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-800M
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK300T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK4000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK5000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-200ME
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-138TP
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-146T طرح زایس
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی 1000X مدل XSZ-157T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی 1000X مدل XSZ-157T-45
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی EX20-2TR
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-107
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-150T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XY-B2
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-31 المپوسBH-TEK
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-21 المپوس BH200TS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSZ-146-IOS
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان BKPOL
میکروسکوپ سه چشمی دو منظوره پلاریزان BK POL-TR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس XSZ-146F
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس BK-FLOUR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس N800FL با 4فیلتر
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی NJF-120AT
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی 800X مدل NJF-1
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی MIT300TR
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی بیولوژی XSX-146J
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NMM800TRE
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NJC-160
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی M100FL
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP116B
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP-116FI
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی 600X مدل SME-F1

میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی ژاپنی

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-22849197
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌ چشم پزشکی

OPMI Pico i:نوع

Microscopes
OPMI Pico i

این میکروسکوپ که فضای کمی را اشغال کرده و کارکردن با آن ساده است ، با داشتن بزرگنمایی 5 مرحله ای و عدسیهای شیئی برای fine focusing یک میکروسکوپ پایه ایده آل برای تشخیص و جراحی می باشد.

این وسیله دارای کاربردهای مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از جراحی آب مروارید، معاینات پس از LASIK ، معاینه و درمان ساختارهای پیرامون چشم و بکارگیری در اورژانس بیمارستانها که باعث می گردد اقدامات درمانی سریع انجام شده و تاخیر بو جود آمده در اثر جابجایی بیمار به بخش تخصصی چشم پزشکی از بین برود.

میکروسکوپ‌ چشم پزشکی
میکروسکوپ‌ چشم پزشکی
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌ چشم پزشکی

OPMI Lumera i:نوع

Microscopes
OPMI Lumera i

این میکروسکوپ به وسیله سیستم منحصر به فرد نوردهی هم محور همزمان SCI که نتیجه سالها تجربه و توسعه مداوم زایس است، بازتاب قرمز رد رفلکس پایدار را فراهم می آورد. این سیستم جراح را قادر می سازد که ظرافت ها و پیچیدگی های آناتومی چشم را که پیش از این قادر به دیدن آنها نبوده است، مشاهده نماید.

همچنین او قادر خواهد بود که جزییات چشم بیمار را با روشنی و درخشندگی بیشتری مشاهده کرده و ساختارهای مختلف را حتی در حالت آب مروارید پیشرفته به راحتی تشخیص دهد. وسایل جانبی گوناگون قابلیت نصب بر روی این میکروسکوپ را دارند که از جمله آنها Invertertube است که امکان چرخش تصویر را فراهم میکند.مشخصات فنی آن عبارتند از
سیستم زوم موتوریزه با نسبت زوم 16 و فاکتور بزگنمایی =0.4-2.4 γ
محدود فوکوس 50mm
تیوب دوچشمی از نوع با زاویه ˚0-180 به صورت انتخابی میتوان از Invertertube استفاده نمود
عدسی چشمی با بزرگنمایی 10x به صورت انتخابی می توان از نوع با بزرگنمایی 12.5x استفاده نمود
عـدسی شیئـی با فاصلــه کانـونــی f=200mm بـه صـورت انتخـابـی می توان از نوع با فاصله کانونی f=175 mm استفاده نمود
مجهز به سیستم DeepView با فعال کردن این سیستم دید عمق بهینه در تمام درجات بزرگنمایی حاصل می شود و با غیرفعال کردن آن درخشانترین و شفاف ترین رزولوشن حتی در شدتهای نور پایین حاصل میشود
قابلیت نصب فیلتر فلورسان
قابلیت نصب بر روی پایه های زمینی

میکروسکوپ‌ چشم پزشکی
میکروسکوپ‌ چشم پزشکی
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌ چشم پزشکی

OPMI 1FR:نوع

Microscopes
OPMI 1FR

کمپانی زایس هنگام طراحی این میکروسکوپ علاوه بر تمرکز بر نیازهای پزشک هنگام جراحی، جنبه های اقتصادی را نیز در نظر گرفته است. سیستم اپتیک بی نظیر زایس تصویر بسیار واضح و شفاف با کنتراست بالا فراهم می آورد. تغییر دهنده 5 مرحله ای بزرگنمایی، انجام فوکوس به صورت موتوریزه و نوردهی از طریق فیبر نوری عواملی هستند که باعث می گردند کارکردن با این میکروسکوپ بسیار ساده باشد.

علاوه بر این، وسیله محافظت کننده شبکیه ای موجود، به طور بهینه بیمار را در مقابل تابش اضافی محافظت می نماید.مشخصات فنی آن عبارتند از
بزرگنمایی 5 مرحله ای، تغییر دهنده بزرگنمایی آپوکروماتیک، فاکتور بزرگنمایی
=0.4/0.6/1.0/1.6/2.5 γ
عدسی چشمی با فاصله کانونی f=200 mm
تیوب دو چشمی از نوع زاویه دار
منبع نوردهی با لامپ هالوژن 12V/100W
قابلیت نصب بر روی پایه های S7 زمینی

میکروسکوپ‌ چشم پزشکی
میکروسکوپ‌ چشم پزشکی
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Axio Observer:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Axio Observer

میکروسکوپ اینورت تحقیقاتی Axio Observer از Carl Zeiss با ابتکارات تکنیکی خود علم را یک قدم به جلو رانده است. این میکروسکوپ برای حداکثر انعطاف پذیری در روش های سلول زنده حال حاضر و آینده، و به عنوان سکویی تحقیقاتی برای مشاهده، تحلیل، و انجام عملیات بر روی سلول ها طراحی شده است.

Axio observer را می توان صورت مقرون به صرفه ای، از یک استند ساده برای tissue culture و فلورسانس، به یک سیستم با سرعت بالا برای میکروسکوپی اسکن لیزر و یا تشریح میکروسکوپی توسعه داد. بهبودهای جدید صورت گرفته در روش های کنتراست، عدسی های شیی، و جزییات خلاقانه بیشمار دیگر در Axio Observer، ما را قادر می سازند موقعیت پیشتاز خود را از لحاظ تکنولوژی تقویت نماییم.

این بهبودها اطلاعات بیشتر، تطابق بهتر با کاربردهای متنوع سلول زنده، و حتی پردازش های راحت تری را برای ما به ارمغان می آورند. این میکروسکوپ در سه مدل Z1، D1، و A1 ارایه می شود که مدل های A1 و D1 بصورت دستی، و مدل Z1 موتوریزه می باشد.خصوصیات فنی آن عبارتند از
قابلیت نصب دوربین دیجیتال
Nosepiece شش تایی برای قرار دادن 6 عدسی شیی
صفحه نمایش LCD برای مدل D1 و صفحه نمایش لمسی TFT برای مدل های Z1
عدسی های چشمی x10 با میدان دید mm 23 و یا mm 20

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Primo Star:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Primo Star

میکروسکوپ Primo Star یک میکروسکوپ متنوع است که می تواند برای هر کاربرد مربوط به آموزش و تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.

در واقع Primo Star خیلی بیشتر از یک میکروسکوپ تحقیقاتی می‌باشد در پشت طراحی خیره کننده آن، کارایی هوشمندی نهفته است. از طریق همکاری نزدیک با موسسات آموزشی، Carl Zeiss مولفه های منحصر بفردی را بطور اختصاصی برای Primo Star در نظر گرفته است.

از مفهوم نوردهی مدولار و تیوب ارگونومیک Siedentopf تا نمایش شدت نوردهی، Primo Star با جزییات فوق العاده اش همه را تحت تاثیر قرار می دهد. این برای دانشجویان به مفهوم راحتی حداکثر و برای شما به مفهوم احساس فوق العاده داشتن یک "زایس هوشمند" می باشد.خصوصیات فنی آن عبارتند از
اپتیک ICS Infinity Color-corrected System
قابلیت Full-Koehler و Fixed-Koehler
بزرگنمایی از 40 تا 1000 برابر
نوردهی هالوژن W 30/ V 6 و یا LED W 3/ V 6
عدسی های شیی Plan-Achromat با بزرگنمایی های x4 ، x10، x40، x100 و Ph2 x40 برای کاربرد فاز کنتراست
عدسی چشمی با بزرگنمایی x10 و میدان دید mm 18 یا mm20
Nosepiece چهار تایی برای قرار دادن 4 عدسی شیی
میکروسکوپ Primo Star در 10 ترکیب بندی متفاوت از لحاظ نوردهی، میدان دید، قابلیت نصب دوربین، Fixed-Koehler و یا Full-Koehler، قابلیت فاز کنتراست، و محل stage drive برای افراد راست دست یا چپ دست، ارایه می شود.
قابلیت نصب دوربین دیجیتال

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Axio Imager:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Axio Imager

میکروسکوپ Axio Imager درجه بالایی از انعطاف پذیری توسط دو مدل با استندهای کاملاً قابل تغییر ارایه می‌دهد مدل‌های Z2 موتوریزه و D2 دستی و هم چنین برای کاربردها و بودجه‌های واضح و مشخص، استندهای از قبل ترکیب‌بندی شده، در نظر گرفته شده است مدل‌های M2 موتوریزه و A2 دستی
خصوصیات فنی آن عبارتند از
اپتیک IC2S Infinity Contrast & Color-corrected System
قابلیت نصب دوربین دیجیتال
Nosepiece شش و یا هفت تایی برای قرار دادن 6 یا 7 عدسی شیی
صفحه نمایش لمسی TFT برای مدل های M1 و Z1
عدسی های شیی EC Plan-Neofluar، Plan-Apochromat، LCI Plan-Neofluar برای تصویربرداری زنده از سلول ها
عدسی های چشمی x10 با میدان دید mm 23 یا mm 25 و یا x16با میدان دید mm 16

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Axio Scope:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Axio Scope

این میکروسکوپ گستره وسیعی از کاربردها را از کاربردهای روتین ساده تا پروژه های بسیار پیچیده تر تحت پوشش قرار می دهد. از آناتومی تا سیتولوژی، از کاربردهای نور عبوری تا برچسب دهی های فلورسان، از کوچک ترین مقطع های هیستولوژی تا نمونه ای به ضخامت nm380. Axio Scope به سادگی همه چیز را برای شما فراهم می سازد، روش های کلاسیک برایتفیلد، دارکفیلد، فاز کنتراست و هم چنین DIC.

این میکروسکوپ بطور فوق العاده ای برای فلورسان مجهز شده است، مسیر پرتو نور عبوری بطور کامل دوباره محاسبه شده است تا کنتراست چشم گیر و مینیمم سازی عالی نورهای پراکنده شده را فراهم سازد.خصوصیات فنی آن عبارتند از
قابلیت نصب دوربین دیجیتال
Nosepiece 6 تایی برای قرار دادن 6 عدسی شیی
عدسی های چشمی x10 با میدان دید mm 23
امکان انتخاب منبع نور در سه حالت LED ، هالوژن W50 و هالوژن W100

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Axio Star Plus:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Axio Star Plus

میکروسکوپ Axiostar plus برای کلینیک ها، آزمایشگاه ها، واحد های آموزشی، پرشکی، بیولوژی، شیمی و علوم محیطی طراحی شده است.

یک میکروسکوپ هوشمند از زایس با کارایی آسان، بدون خستگی و کاملاً مقرون به صرفه. Axiostar plus تمام نیازهای شما را برای کاربردهای فاز کنتراست، پولاریزان، و فلورسان برآورده می سازد.خصوصیات فنی آن عبارتند از
اپتیک ICS Infinity Color-corrected System
نوردهی هالوژن W 20 با Koehler illumination
عدسی های شیی A-Plan، Plan-Neofluar، Achroplan با عدسی چشمی x10 برای میدان دید mm 18 یا mm 20
تیوب دو نفره برای مشاهده همزمان دو نفر
Nosepiece پنج تایی برای قرار دادن 5 عدسی شیی
قابلیت نصب دوربین دیجیتال

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Axio Lab.A1:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Axio Lab.A1

میکروسکوپ Axio Lab.A1 با کارایی و اپتیک بی نظیر برای کاربردهای آزمایشگاهی روزمره طراحی شده است. با توجه به اهمیت بسیار بالای تصاویر آزمایشگاهی، به شما تضمین می‌دهیم با میکروسکوپی کار خواهید کرد که حداکثر کارایی را با مقرون به صرفه بودن و مزیت استفاده طولانی مدت بدون خستگی درآمیخته است. این میکروسکوپ تمام کاربردهای برایتفیلد، دارکفیلد، فاز کنتراست و فلورسان را با گستره وسیعی از عدسی های شیی IC2S زایس امکان پذیر می‌سازد.خصوصیات فنی آن عبارتند از
اپتیک IC2S یا Infinity Contrast & Color-corrected System
نوردهی هالوژن W 35 و یا 3 W LED
عدسی چشمی 10x با میدان دید 20 mm و یا 22 mm
Nosepiece پنج تایی برای قرار دادن 5 عدسی شیی
قابلیت نصب دوربین دیجیتال

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Axio Imager Pol:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Axio Imager Pol

Axio کارل زایس همیشه با ارایه سیستم های خلاق که تمام نیازهای شما را برآورده می سازد، گامهای بزرگی را در میکروسکوپی پولاریزان برداشته است، سیستم های اقتصادی برای مقاصد آموزشی، میکروسکوپ های متنوع برای گستره وسیعی از کارهای روتین و تجهیزات کاملاً موثر برای فعالیت های تحقیقاتی.

با طراحی مناسب صورت گرفته جهت کاربردهای قدیمی به همراه کاربردهای حال حاضر میکروسکوپی پولاریزان، Axio Imager‌ تمام روش های کنتراست و اندازه گیری را از قبیل اورتوسکوپی، کنوسکوپی، برایتفیلد، دارکفیلد، DIC،‌ فاز کنتراست و فلورسان را برای شما مهیا می سازد.

میکروسکوپ Axio Imager پولاریزان در ۴ مدل A2، D2، M2، Z2 ارایه می شود که مدل های A2 و D2 دستی، و مدل های M2 و Z2 موتوریزه می باشند.خصوصیات فنی آن عبارتند از
اپتیک IC2S Infinity Contrast & Color-corrected System
Nosepiece 6 تایی برای قرار دادن 6 عدسی شیی
امکان انتخاب منبع نور در دو حالت LED و هالوژن W100
میدان دید mm ۲۳ یا mm ۲۵
صفحه نمایش لمسی TFT برای مدل های M2 و Z2
قابلیت نصب دوربین دیجیتال
قابلیت نور عبوری و انعکاسی

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
تجهیزات پزشکی مارستان
Iran-شمال‌ تهران
021-23514000

میکروسکوپ‌

Axio Scope Pol:نوع

میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی
Axio Scope Pol

کارل زایس همیشه با ارایه سیستم های خلاق که تمام نیازهای شما را برآورده می سازد، گامهای بزرگی را در میکروسکوپی پولاریزان برداشته است، سیستم های اقتصادی برای مقاصد آموزشی، میکروسکوپ های متنوع برای گستره وسیعی از کارهای روتین و تجهیزات کاملاً موثر برای فعالیت های تحقیقاتی.

با طراحی مناسب صورت گرفته جهت کاربردهای قدیمی به همراه کاربردهای حال حاضر میکروسکوپی پولاریزان، Axio Scope‌ تمام روش های کنتراست و اندازه گیری را از قبیل اورتوسکوپی، کنوسکوپی، برایتفیلد، دارکفیلد، DIC،‌ فاز کنتراست و فلورسان را برای شما مهیا می سازد.خصوصیات فنی آن عبارتند از
اپتیک ICS Infinity Color-corrected System
Nosepiece 6 تایی برای قرار دادن 6 عدسی شیی
امکان انتخاب منبع نور در سه حالت LED ، هالوژن W50 و هالوژن W100
میدان دید mm ۲۳
قابلیت نصب دوربین دیجیتال
قابلیت نور عبوری و انعکاسی

میکروسکوپ‌
میکروسکوپ‌
Iran-شمال‌ تهران 021-23514000
  • انتخاب صفحات
  • 1
اسپانسر های ما
رول استحکام ایرانیان
رول استحکام ایرانیان

رول استحکام ،واردات و توزیع انواع بلبرینگ و رولبرینگ و انواع یاتاقان و انواع تسمه و ثبت سفارش انواع بلبرینگ skf

021-36611561-361987
کارابکسل
کارابکسل

وارد کننده انواع سیم بکسل و اتصالات، زنجیر، جرثقیل های برقی و دستی و خدمات پرس و بافت سیم بکسل

02155425495
بازرگانی تقی زاده
بازرگانی تقی زاده

(بازرگانی تقی زاده) ناخن های فولادی ایرانی و خارجی با ضمانت شکست و زیر قیمت بازار

02166661786
باختر پدید فولاد
باختر پدید فولاد

باختر پدید فولاد وارد کننده, تولید کننده و فروشنده انواع سیم بکسل و ادوات لیفتینگ

021-55421082-4
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved