Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دسته بندی محصولات
پیشنهادها
نتایج جستجو برای قرص DPD قرص دی پی دی/
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

هلدر گام زنی * هلدر رزوه زنی * هلدر پیچ بری * قلم تیغچه تراش گام زنی * هلدر گام زنی داخ

اکو AKKO , سندویک سوئد SANDVIK , سکو سوئد SECO , تاکیمساش TAKIMSAS , تکنیک TEKNIK , ام بی سی MBC , تیماکسیپ TIMAXIP , بیاکس BIAX , زیاکس ZIAX , ویدیا المان WIDIA , :برند
هلدر گام زنی 12-12 * هلدر رزوه زنی 14-14 * هلدر پیچ بری 16-16 * قلم تیغچه تراش گام زنی 2020 * هلدر گام زنی داخل تراشی 25 * هلدر پام زنی خارج تراشی 25-25 * قام :دقت
برای رزوه زدن و پیچ بری داخل و خارج لوله از هلدر گام زنی استفاده میشود و جایگزین مناسبی برای قلاویز و حدیده میباشد:کاربرد

بورس هلدر گام زنی * هلدر رزوه زنی * هلدر پیچ بری * قلم تیغچه تراش گام زنی * هلدر گام زنی داخل تراشی* هلدر پام زنی خارج تراشی * قام تیغچه تراش پیچ بری روتراشی با برند اکو AKKO , سندویک سوئد SANDVIK , سکو سوئد SECO , تاکیمساش TAKIMSAS , تکنیک TEKNIK , ام بی سی MBC , تیماکسیپ TIMAXIP , بیاکس BIAX , زیاکس ZIAX , ویدیا المان WIDIA , اسنپ تاپ SNAP-TAP

هلدر گام زنی * هلدر رزوه زنی * هلدر پیچ بری * قلم تیغچه تراش گام زنی * هلدر گام زنی داخ
هلدر گام زنی * هلدر رزوه زنی * هلدر پیچ بری * قلم تیغچه تراش گام زنی * هلدر گام زنی داخ
Iran-مرکزی تهران 021-66709253 021-66733276
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

گیج توپی تست صحت مهرهM6*1

گیج توپی فرتر FER TER,گیج توپی پاور,گیج توپی آسیمتو,گیج توپی آکاد,گیج توپی گرند,گیج توپی پی ام PM.:دستگاه
گیج های توپی شامل دنده های اینچی و میلیمتر و ساختنی:سایز
تست صحت مهره:کاربرد

گیج توپیبرای کنترل پارامترهای مهم یک مهره که همان قطر داخلی,قطر متوسط,قطر خارجی و گام میباشد از یک فرمان برو نرو توپی رزوه و یک فرمان برو نرویی ساده یا همانPLUG GAUGE استفاده می شود.
گیجFER TER
گیج فرترFER TER
گیج توپی فرترFER TER
گیج رینگی فرترFER TER
گیج صاف فرترFER TER
گیج توپی صاف فرترFER TER
گیج رینگی صاف فرترFER TER
گیج دهان اژدری فرترFER TER
گیج توپی استاندارد فرترFER TER
گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
گیج مخصوص فرترFER TER
گیج میلیمتر فرترFER TER
گیج اینچی فرترFER TER
گیج دنده ریز فرترFER TER
گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
گیج لوله فرترFER TER
انواع گیج فرترFER TER
گیج قلاویز فرترFER TER
گیج حدیده فرترFER TER
گیج میله فرترFER TER
گیج مهره فرترFER TER
فروش گیجFER TER
فروش گیج فرترFER TER
فروش گیج توپی فرترFER TER
فروش گیج رینگی فرترFER TER
فروش گیج صاف فرترFER TER
فروش گیج توپی صاف فرترFER TER
فروش گیج رینگی صاف فرترFER TER
فروش گیج دهان اژدری فرترFER TER
فروش گیج توپی استاندارد فرترFER TER
فروش گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
فروش گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
فروش گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
فروش لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
فروش گیج مخصوص فرترFER TER
فروش گیج میلیمتر فرترFER TER
فروش گیج اینچی فرترFER TER
فروش گیج دنده ریز فرترFER TER
فروش گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
فروش گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
فروش گیج لوله فرترFER TER
فروش انواع گیج فرترFER TER
فروش گیج قلاویزفرترFER TER
فروش گیج حدیده فرترFER TER
فروش گیج میله فرترFER TER
فروش گیج مهره فرترFER TER
قیمت گیج
قیمت گیج فرترFER TER
قیمت گیج توپی فرترFER TER
قیمت گیج رینگی فرترFER TER
قیمت گیج صاف فرترFER TER
قیمت گیج توپی صاف فرترFER TER
قیمت گیج رینگی صاف فرترFER TER
قیمت گیج دهان اژدری فرترFER TER
قیمت گیج توپی استاندارد فرترFER TER
قیمت گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
قیمت گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
قیمت گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
قیمت لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
قیمت گیج مخصوص فرترFER TER
قیمت گیج میلیمتر فرترFER TER
قیمت گیج اینچی فرترFER TER
قیمت گیج دنده ریز فرترFER TER
قیمت گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
قیمت گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
قیمت گیج لوله فرترFER TER
قیمت انواع گیج فرترFER TER
قیمت گیج قلاویز فرترFER TER
قیمت گیج حدیده فرترFER TER
قیمت گیج میله فرترFER TER
قیمت گیج مهره فرترFER TER
سفارش گیجFER TER
سفارش گیج فرترFER TER
سفارش گیج توپی فرترFER TER
سفارش گیج رینگی فرترFER TER
سفارش گیج صاف فرترFER TER
سفارش گیج توپی صاف فرترFER TER
سفارش گیج رینگی صاف فرترFER TER
سفارش گیج دهان اژدری فرترFER TER
سفارش گیج توپی استاندارد فرترFER TER
سفارش گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
سفارش گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
سفارش گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
سفارش لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
سفارش گیج مخصوص فرترFER TER
سفارش گیج میلیمتر فرترFER TER
سفارش گیج اینچی فرترFER TER
سفارش گیج دنده ریز فرترFER TER
سفارش گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
سفارش گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
سفارش گیج لوله فرترFER TER
سفارش انواع گیج فرترFER TER
سفارش گیج قلاویز فرترFER TER
سفارش گیج حدیده فرترFER TER
سفارش گیج میله فرترFER TER
سفارش گیج مهره فرترFER TER
بهترین قیمت گیجFER TER
بهترین قیمت گیج فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج صاف فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی صاف فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی صاف فرترFER TER
بهترین قیمت گیج دهان اژدری فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج مخصوص فرترFER TER
بهترین قیمت گیج میلیمتر فرترFER TER
بهترین قیمت گیج اینچی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج دنده ریز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج لوله فرترFER TER
بهترین قیمت انواع گیج فرترFER TER
بهترین قیمت گیج قلاویز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج حدیده فرترFER TER
بهترین قیمت گیج میله فرترFER TER
بهترین قیمت گیج مهره فرترFER TER
واردات گیج
واردات گیج فرترFER TER
واردات گیج توپی فرترFER TER
واردات گیج رینگی فرترFER TER
واردات گیج صاف فرترFER TER
واردات گیج توپی صاف فرترFER TER
واردات گیج رینگی صاف فرترFER TER
واردات گیج دهان اژدری فرترFER TER
واردات گیج توپی استاندارد فرترFER TER
واردات گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
واردات گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
واردات گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
واردات لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
واردات گیج مخصوص فرترFER TER
واردات گیج میلیمتر فرترFER TER
واردات گیج اینچی فرترFER TER
واردات گیج دنده ریز فرترFER TER
واردات گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
واردات گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
واردات گیج لوله فرترFER TER
واردات انواع گیج فرترFER TER
واردات گیج قلاویز فرترFER TER
واردات گیج حدیده فرترFER TER
واردات گیج میله فرترFER TER
واردات گیج مهره فرترFER TER
واردات گیج طبق نقشهFER TER
واردات گیج فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج صاف فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی صاف فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی صاف فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج دهان اژدری فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی غیر استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی غیر استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات لوازم کنترل کیفی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج مخصوص فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج میلیمتر فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج اینچی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج دنده ریز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی دنده ریز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی دنده ریز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج لوله فرتر طبق نقشهFER TER
واردات انواع گیج فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج قلاویز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج حدیده فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج میله فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج مهره فرتر طبق نقشهFER TER
نمایندگی گیج فرتر در ایرانFER TER
نمایندگی گیج توپی فرترFER TER
نمایندگی گیج رینگی فرترFER TER
نمایندگی گیج فرترFER TER
فرمان برو نرو فرترFER TER
پلاگ گیج فرترFER TER
رینگ گیج فرترFER TER
فرمان برو نروFER TER
فرمان برو نرو میله ایFER TER
فرمان برو نرو مهره ایFER TER
گیج برو نرو فرترFER TER
گیج پیچ فرترFER TER
گیج مهره فرترFER TER
گیج ترکFER TER
گیج توپی ترکFER TER
گیج رینگی ترکFER TER
پلاگ گیج ترکFER TER
رینگ گیج ترکFER TER
گیج صاف ترکFER TER
سفارش گیج ترکFER TER
خرید گیج ترکFER TER
فروش گیج ترکFER TER
قیمت گیج ترکFER TER
سفارش گیج ترکFER TER

گیج توپی تست صحت مهرهM6*1
گیج توپی تست صحت مهرهM6*1
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

گیج توپی تست صحت مهرهM33*3.5

گیج توپی فرتر FER TER,گیج توپی پاور,گیج توپی آسیمتو,گیج توپی آکاد,گیج توپی گرند,گیج توپی پی ام PM.:دستگاه
گیج های توپی شامل دنده های اینچی و میلیمتر و ساختنی:سایز
تست صحت مهره:کاربرد

گیج توپی برای کنترل پارامترهای مهم یک مهره که همان قطر داخلی,قطر متوسط,قطر خارجی و گام میباشد از یک فرمان برو نرو توپی رزوه و یک فرمان برو نرویی ساده یا همانPLUG GAUGE استفاده می شود.
گیجFER TER
گیج فرترFER TER
گیج توپی فرترFER TER
گیج رینگی فرترFER TER
گیج صاف فرترFER TER
گیج توپی صاف فرترFER TER
گیج رینگی صاف فرترFER TER
گیج دهان اژدری فرترFER TER
گیج توپی استاندارد فرترFER TER
گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
گیج مخصوص فرترFER TER
گیج میلیمتر فرترFER TER
گیج اینچی فرترFER TER
گیج دنده ریز فرترFER TER
گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
گیج لوله فرترFER TER
انواع گیج فرترFER TER
گیج قلاویز فرترFER TER
گیج حدیده فرترFER TER
گیج میله فرترFER TER
گیج مهره فرترFER TER
فروش گیجFER TER
فروش گیج فرترFER TER
فروش گیج توپی فرترFER TER
فروش گیج رینگی فرترFER TER
فروش گیج صاف فرترFER TER
فروش گیج توپی صاف فرترFER TER
فروش گیج رینگی صاف فرترFER TER
فروش گیج دهان اژدری فرترFER TER
فروش گیج توپی استاندارد فرترFER TER
فروش گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
فروش گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
فروش گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
فروش لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
فروش گیج مخصوص فرترFER TER
فروش گیج میلیمتر فرترFER TER
فروش گیج اینچی فرترFER TER
فروش گیج دنده ریز فرترFER TER
فروش گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
فروش گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
فروش گیج لوله فرترFER TER
فروش انواع گیج فرترFER TER
فروش گیج قلاویزفرترFER TER
فروش گیج حدیده فرترFER TER
فروش گیج میله فرترFER TER
فروش گیج مهره فرترFER TER
قیمت گیج
قیمت گیج فرترFER TER
قیمت گیج توپی فرترFER TER
قیمت گیج رینگی فرترFER TER
قیمت گیج صاف فرترFER TER
قیمت گیج توپی صاف فرترFER TER
قیمت گیج رینگی صاف فرترFER TER
قیمت گیج دهان اژدری فرترFER TER
قیمت گیج توپی استاندارد فرترFER TER
قیمت گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
قیمت گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
قیمت گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
قیمت لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
قیمت گیج مخصوص فرترFER TER
قیمت گیج میلیمتر فرترFER TER
قیمت گیج اینچی فرترFER TER
قیمت گیج دنده ریز فرترFER TER
قیمت گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
قیمت گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
قیمت گیج لوله فرترFER TER
قیمت انواع گیج فرترFER TER
قیمت گیج قلاویز فرترFER TER
قیمت گیج حدیده فرترFER TER
قیمت گیج میله فرترFER TER
قیمت گیج مهره فرترFER TER
سفارش گیجFER TER
سفارش گیج فرترFER TER
سفارش گیج توپی فرترFER TER
سفارش گیج رینگی فرترFER TER
سفارش گیج صاف فرترFER TER
سفارش گیج توپی صاف فرترFER TER
سفارش گیج رینگی صاف فرترFER TER
سفارش گیج دهان اژدری فرترFER TER
سفارش گیج توپی استاندارد فرترFER TER
سفارش گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
سفارش گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
سفارش گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
سفارش لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
سفارش گیج مخصوص فرترFER TER
سفارش گیج میلیمتر فرترFER TER
سفارش گیج اینچی فرترFER TER
سفارش گیج دنده ریز فرترFER TER
سفارش گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
سفارش گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
سفارش گیج لوله فرترFER TER
سفارش انواع گیج فرترFER TER
سفارش گیج قلاویز فرترFER TER
سفارش گیج حدیده فرترFER TER
سفارش گیج میله فرترFER TER
سفارش گیج مهره فرترFER TER
بهترین قیمت گیجFER TER
بهترین قیمت گیج فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج صاف فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی صاف فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی صاف فرترFER TER
بهترین قیمت گیج دهان اژدری فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
بهترین قیمت لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج مخصوص فرترFER TER
بهترین قیمت گیج میلیمتر فرترFER TER
بهترین قیمت گیج اینچی فرترFER TER
بهترین قیمت گیج دنده ریز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج لوله فرترFER TER
بهترین قیمت انواع گیج فرترFER TER
بهترین قیمت گیج قلاویز فرترFER TER
بهترین قیمت گیج حدیده فرترFER TER
بهترین قیمت گیج میله فرترFER TER
بهترین قیمت گیج مهره فرترFER TER
واردات گیج
واردات گیج فرترFER TER
واردات گیج توپی فرترFER TER
واردات گیج رینگی فرترFER TER
واردات گیج صاف فرترFER TER
واردات گیج توپی صاف فرترFER TER
واردات گیج رینگی صاف فرترFER TER
واردات گیج دهان اژدری فرترFER TER
واردات گیج توپی استاندارد فرترFER TER
واردات گیج رینگی استاندارد فرترFER TER
واردات گیج توپی غیر استاندارد فرترFER TER
واردات گیج رینگی غیر استاندارد فرترFER TER
واردات لوازم کنترل کیفی فرترFER TER
واردات گیج مخصوص فرترFER TER
واردات گیج میلیمتر فرترFER TER
واردات گیج اینچی فرترFER TER
واردات گیج دنده ریز فرترFER TER
واردات گیج توپی دنده ریز فرترFER TER
واردات گیج رینگی دنده ریز فرترFER TER
واردات گیج لوله فرترFER TER
واردات انواع گیج فرترFER TER
واردات گیج قلاویز فرترFER TER
واردات گیج حدیده فرترFER TER
واردات گیج میله فرترFER TER
واردات گیج مهره فرترFER TER
واردات گیج طبق نقشهFER TER
واردات گیج فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج صاف فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی صاف فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی صاف فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج دهان اژدری فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی غیر استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی غیر استاندارد فرتر طبق نقشهFER TER
واردات لوازم کنترل کیفی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج مخصوص فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج میلیمتر فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج اینچی فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج دنده ریز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج توپی دنده ریز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج رینگی دنده ریز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج لوله فرتر طبق نقشهFER TER
واردات انواع گیج فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج قلاویز فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج حدیده فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج میله فرتر طبق نقشهFER TER
واردات گیج مهره فرتر طبق نقشهFER TER
نمایندگی گیج فرتر در ایرانFER TER
نمایندگی گیج توپی فرترFER TER
نمایندگی گیج رینگی فرترFER TER
نمایندگی گیج فرترFER TER
فرمان برو نرو فرترFER TER
پلاگ گیج فرترFER TER
رینگ گیج فرترFER TER
فرمان برو نروFER TER
فرمان برو نرو میله ایFER TER
فرمان برو نرو مهره ایFER TER
گیج برو نرو فرترFER TER
گیج پیچ فرترFER TER
گیج مهره فرترFER TER
گیج ترکFER TER
گیج توپی ترکFER TER
گیج رینگی ترکFER TER
پلاگ گیج ترکFER TER
رینگ گیج ترکFER TER
گیج صاف ترکFER TER
سفارش گیج ترکFER TER
خرید گیج ترکFER TER
فروش گیج ترکFER TER
قیمت گیج ترکFER TER
سفارش گیج ترکFER TER

گیج توپی تست صحت مهرهM33*3.5
گیج توپی تست صحت مهرهM33*3.5
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
فروش ابزار
Iran-مرکزی تهران
021-66769109

خط کش دیجیتال عمودی 300

MITUTOYO زاپن اصلی و اینسایز:برند
اندازه گیری:کاربرد
معمولی:نوع

فروش انواع خط کش دیجیتال افقی .خط کش دیجیتال عمودی در رنج و سایز های مختلف .خط کش دیجیتال عمودی 100.خط کش دیجیتال عمودی 150.خط کش دیجیتال عمودی 200.خط کش دیجیتال عمودی 300.خط کش دیجیتال عمودی 450.خط کش دیجیتال عمودی 600.خط کش دیجیتال عمودی 800.خط کش دیجیتال عمودی 1000

خط کش دیجیتال عمودی 300
خط کش دیجیتال عمودی 300
Iran-مرکزی تهران 021-66769109
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

الماس پیچ بریAG60

الماس گام زنی CPT,الماس گام زنی ایسکار,الماس گام زنی سندویک,الماس گام زنیZCC,الماس گام زنی پرامت,الماس گام زنی سکو,الماس گام زنی اسناپ تاپ,الم:دستگاه
الماس گام زنی 16 AG60 دارای دنده متغیر و قابل تنظیم از دنده 0.5 الی 3:سایز
دنده زنی و گام زنی داخل و بیرون لوله:کاربرد

الماس گام زنی یکی از دقیق ترین الماس ها برای ایجاد دنده می باشد
الماس های گام زنی دارای سایز و دنده های مختلفی می باشد که در صنایع مختلفی چون نفت و گاز*لوله*ریلی*پتروشیمی و... مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله الماس های گام زنی می توان به
1-اینسرت پیچ بری AG55 یا A55 یا G55 اینسرت هایی هستند با قابلیت چند نوع دنده متفاوت رزوه کردن.
2-الماس های گام زنی زاویه60 درجه معمولا گام متغیر بوده وتوانایی رزوه کردن چند دنده مختلف را دارا می باشند.
3-اینسرت پیچ بری دندهPG مورد استفاده در صنعت برق و الکترونیک.
4-اینسرت پیچ بری APPIRD در چهار فرم موجود می باشد.STANDARD SINTERED CHIPBREAKER M+STYLE T+STYL
5-الماس گام زنی دنده BUT
6-الماس گام زنی APIبا زاویه 30 درجه دنده آمریکایی موارد مورد استفاده ایجاد رزوه بر روی کلیه لوله های صنعت نفت گاز وپتروشیمی.
7-الماس گام زنی دنده SAGE مخصوص صنایع نفت و پتروشیمی می باشد.
8-الماس گام زنیABUT
9-الماس پیچ بری MJ معمولا در صنعت هواپیماسازی و هوا فضا کاربرد دارد.
10-الماس گام زنی UNJ اینسرتی است که در صنعت هوا پیما سازی و هوا فضا استفاده می گردد.
11-الماس گام زنی STACME الماس است 29 درجه با طول دندانه کوتاهتر از ACME برای رزوه کردن با عمق کمتر نسبت به اینسرتACME.
12-الماس گام زنیACMEواردات انواع الماس های گام زنی با دنده های مخصوص که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارند.دنده آمریکایی
13-الماس گام زنیTRیا دنده کبریتی
14-اینسرت گام زنی RD اینسرتی است که دنده را RO رزوه می کند.
15-اینسرت پیچ بری NPTF معمولا برای دنده کردن لوله های بخار لوله های گاز و لوله های آب به کار می رود.
16-اینسرت پیچ بری NPT معمولا برای رزوه کردن لوله های بخار گاز و آب به کار می رود.
17-اینسرت پیچ بری BSPT معمولا برای رزوه کردن لوله های گاز-بخار-آب و... به کار می رود.
18-الماس پیچ بری دنده W اینسرتی است که دنده های اینچ را رزوه می کند که شامل سه فرم ISO U-STYLE و دو نیش می باشد.
19-الماس گام زنی دنده UN اینسرتی است برای رزوه کردن دنده های اینچی دنده آمریکایی که دارای تنوع فراوان می باشد.
20-اینسرت پیچ بری استاندارد برای دنده کردن گام های استاندارد به کار می رود که سایز و شکل های مختلفی دارد.
21-الماس گام زنی AG60 الماسی قابل تنظیمی است که می تواند دنده های نیم0.5تا گام3.0 را رزوه کند.
الماس گام زنی ISO METRIC

الماس گام زنی دنده UN

الماس گام زنی دنده W

الماس گام زنی دنده BSPT

الماس گام زنی دنده NPT

الماس گام زنی دنده NPTF

الماس گام زنی دنده NPS

الماس گام زنی دنده RD

الماس گام زنی دنده RD 20400

الماس گام زنی TR

الماس گام زنی ACME

الماس گام زنی STUB ACME-STACME

الماس گام زنی دنده UNJ

الماس گام زنی دنده MJ

الماس گام زنی ABOUT

الماس گام زنی BBUT

الماس گام زنی SAGEالماس گام زنی

الماس گام زنیAPI

الماس گام زنیBUT

الماس گام زنیAPPIRD

الماس گام زنیVAM

الماس گام زنیEL

الماس گام زنیH90

الماس گام زنیPG
را شامل می شود.

الماس پیچ بریAG60
الماس پیچ بریAG60
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

الماس گام زنیBSW,الماس پیچ بری و رزوه زنیBSW

الماس گام زنی CPT,الماس گام زنی ایسکار,الماس گام زنی سندویک,الماس گام زنیZCC,الماس گام زنی پرامت,الماس گام زنی سکو,الماس گام زنی اسناپ تاپ,الم:دستگاه
اینسرت های گام زنی و پیچ بری در انواع سایزهای 6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 27:سایز
دنده زنی و گام زنی داخل و بیرون لوله به صورت دنده اینچی:کاربرد

الماس گام زنی دندهBSW
الماس گام زنی یکی از دقیق ترین الماس ها برای ایجاد دنده می باشد
الماس های گام زنی دارای سایز و دنده های مختلفی می باشد که در صنایع مختلفی چون نفت و گاز*لوله*ریلی*پتروشیمی و... مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله الماس های گام زنی می توان به
1-اینسرت پیچ بری AG55 یا A55 یا G55 اینسرت هایی هستند با قابلیت چند نوع دنده متفاوت رزوه کردن.
2-الماس های گام زنی زاویه60 درجه معمولا گام متغیر بوده وتوانایی رزوه کردن چند دنده مختلف را دارا می باشند.
3-اینسرت پیچ بری دندهPG مورد استفاده در صنعت برق و الکترونیک.
4-اینسرت پیچ بری APPIRD در چهار فرم موجود می باشد.STANDARD SINTERED CHIPBREAKER M+STYLE T+STYL
5-الماس گام زنی دنده BUT
6-الماس گام زنی APIبا زاویه 30 درجه دنده آمریکایی موارد مورد استفاده ایجاد رزوه بر روی کلیه لوله های صنعت نفت گاز وپتروشیمی.
7-الماس گام زنی دنده SAGE مخصوص صنایع نفت و پتروشیمی می باشد.
8-الماس گام زنیABUT
9-الماس پیچ بری MJ معمولا در صنعت هواپیماسازی و هوا فضا کاربرد دارد.
10-الماس گام زنی UNJ اینسرتی است که در صنعت هوا پیما سازی و هوا فضا استفاده می گردد.
11-الماس گام زنی STACME الماس است 29 درجه با طول دندانه کوتاهتر از ACME برای رزوه کردن با عمق کمتر نسبت به اینسرتACME.
12-الماس گام زنیACMEواردات انواع الماس های گام زنی با دنده های مخصوص که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارند.دنده آمریکایی
13-الماس گام زنیTRیا دنده کبریتی
14-اینسرت گام زنی RD اینسرتی است که دنده را RO رزوه می کند.
15-اینسرت پیچ بری NPTF معمولا برای دنده کردن لوله های بخار لوله های گاز و لوله های آب به کار می رود.
16-اینسرت پیچ بری NPT معمولا برای رزوه کردن لوله های بخار گاز و آب به کار می رود.
17-اینسرت پیچ بری BSPT معمولا برای رزوه کردن لوله های گاز-بخار-آب و... به کار می رود.
18-الماس پیچ بری دنده W اینسرتی است که دنده های اینچ را رزوه می کند که شامل سه فرم ISO U-STYLE و دو نیش می باشد.
19-الماس گام زنی دنده UN اینسرتی است برای رزوه کردن دنده های اینچی دنده آمریکایی که دارای تنوع فراوان می باشد.
20-اینسرت پیچ بری استاندارد برای دنده کردن گام های استاندارد به کار می رود که سایز و شکل های مختلفی دارد.
21-الماس گام زنی AG60 الماسی قابل تنظیمی است که می تواند دنده های نیم0.5تا گام3.0 را رزوه کند.
الماس گام زنی ISO METRIC

الماس گام زنی دنده UN

الماس گام زنی دنده W

الماس گام زنی دنده BSPT

الماس گام زنی دنده NPT

الماس گام زنی دنده NPTF

الماس گام زنی دنده NPS

الماس گام زنی دنده RD

الماس گام زنی دنده RD 20400

الماس گام زنی TR

الماس گام زنی ACME

الماس گام زنی STUB ACME-STACME

الماس گام زنی دنده UNJ

الماس گام زنی دنده MJ

الماس گام زنی ABOUT

الماس گام زنی BBUT

الماس گام زنی SAGEالماس گام زنی

الماس گام زنیAPI

الماس گام زنیBUT

الماس گام زنیAPPIRD

الماس گام زنیVAM

الماس گام زنیEL

الماس گام زنیH90

الماس گام زنیPG
را شامل می شود.

الماس گام زنیBSW,الماس پیچ بری و رزوه زنیBSW
الماس گام زنیBSW,الماس پیچ بری و رزوه زنیBSW
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

سه نظام رهم المان * سه نظام دریل ستونی * سه نظام اتوماتیک * سه نظام پیچی * سه نظام کون

رهم المان rohm , سانو چین san ou, تولز چک tools , متابو المان metabo , سه نظام المان شرق , سه نظام کله اسبی , سه نظام بلاک اند دکل المان:برند
سه نظام 8 , سه نظام 10 , سه نظام 13 , سه نظام 16 , سه نظام 20 , سه نظام 26 :دقت
برای نگه داشتن مته بر روی دریل بکار میرود و از دو نوع سه نظام اچاری , سه نظام اتوماتیک:کاربرد

بورس سه نظام رهم المان * سه نظام دریل ستونی * سه نظام اتوماتیک * سه نظام پیچی * سه نظام کونیک , سه نظام اچاری , سه نظام اچاری و اتومات رهم المان 8-0 B10 , سه نظام اچاری و اتومات رهم المان 10-1 B12 , سه نظام اچاری و اتومات رهم المان 13-1 B16 , سه نظام اچاری و اتومات رهم المان 16-3 B18 , سه نظام اچاری و اتومات رهم المان 20-5 B22 , سه نظام اچاری و اتومات رهم المان ROHM و متابو المان METABO

سه نظام رهم المان * سه نظام دریل ستونی * سه نظام اتوماتیک * سه نظام پیچی * سه نظام کون
سه نظام رهم المان * سه نظام دریل ستونی * سه نظام اتوماتیک * سه نظام پیچی * سه نظام کون
Iran-مرکزی تهران 021-66709253 021-66733276
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

کولیس دیجیتال 20 سانت

کولیس دیجیتال 20 سانتیمتر:دستگاه
کولیس 20 سانتیمتر دیجیتال:سایز
اندازه گیری دقیق اجسام:کاربرد

کولیس 20 سانت دیجیتال همراه با ضمانت
کولیس های دیجیتال با دقت زیاد و عمر بالا و کاربری آسان
توضیحات محصول
نیاز به 1 باتری 1.5 ولتی گرد
نمایشگر LCD
خروجی دیتا برای اتصال به دستگاه های دیگر
دارای دو حالت اندازه گیری اینچ و میلی متر
دکمه تنضیم منو
دکمه خاموش و روشن
دقت اندازه گیری 0.01 میلی متر
سرعت اندازه گیری کمتر از 1.5 میلی ثانیه
حداکثر مقدار قابل اندازه گیری 20 سانتی متر

کولیس دیجیتال 20 سانت
کولیس رقومی دیجیتال
این کولیس‌ها از آن جایی که یک عدد واحد را بر روی نمایشگر نمایش می‌دهند و دیگر احتیاجی به قرائت از روی خط کش نمی‌باشد، نسبت به کولیس‌های عقربه‌ای بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این نوع کولیس‌ها قابلیت تبدیل واحد به سانتی‌متر، میلیمتر و اینچ را دارند. می‌توان با آن‌ها برخی اندازه‌گیری‌های دیفرانسیلی را انجام داد. کولیس‌های دیجیتال می‌توانند اندازه‌ها را در حافظهٔ خود نگه دارند. از این قابلیت می‌توان در جاهایی که کار کردن دشوار است و امکان دیدن عدد روی مانیتور نیست استفاده می‌شود. کولیس‌ها با طول معمولی، ۶ اینچ یا ۱۵۰ میلیمتر از فولاد ضد زنگ ساخته می‌شوند که دارای دقت نسبی ۰٫۰۰۱ اینچ و ۰٫۰۲ میلیمتر می‌باشند. تکنولو‍‍ژی مشابه در ساخت کولیس‌ها با طول بلند تر۸ اینچ و ۱۲ اینچ به کار گرفته شده که دقت آن‌ها برای کولیس‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر، ۰٫۰۰۱ اینچ یا ۰٫۰۳ میلیمتر و برای ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیمتر، ۰٫۰۰۱۵ اینچ یا ۰٫۰۴ میلیمتر است.
کولیس 20 سانت دیجیتال همراه با ضمانت
کولیس های دیجیتال با دقت زیاد و عمر بالا و کاربری آسان
برای دریافت قیمت و اطلاعات این محصول با مسئول مربوطه فروشگاه تماس حاصل فرمایید
کولیس یا قُطرسنج یکی از ابزارهای بکار رفته در صنعت و مهندسی مکانیک است.
کولیس وسیله‌ای است که فاصلهٔ بین دو طرف یک شئ را اندازه می‌گیرد. برای این منظور کولیس را بین دو نقطه مطلوب قرار می‌دهیم و دو نقطه به وسیلهٔ دو فک مشخص می‌شود. سپس کولیس را بر می‌داریم حدفاصل دو ..... به وسیله یک ابزار اندازه‌گیری هم چون خط کش قرائت می‌شود. این وسیله کاربردهای بسیار وسیعی همچون در مهندسی مکانیک، فلزکاری، پزشکی و..... دارد.
يکي از ابزارهاي دقيق در اندازه گيري کوليس است، کوليس ابزاري است که ما مي توانيم اندازه تا 1 ميليمتر را با آن اندازه گيري کنيم. کوليس تشکيل شده است از يک خط کش اصلي که روي آن تقسيم بندي انجام شده که مي توانند به صورت ميليمتري يا اينچ باشد. دوم، فک ثابت کوليس مي باشد، سوم، فک متحرک کوليس، چهارم، شاخکهاي داخل سنج است، پنجم، شاخک عمق سنج است، ششم يکسري اندازه گيري روي فک متحرک کوليس است که به آن ورنيه مي گويند.
www.sanatsayesh.ir بخشی از خدمات و فعالیت های این شرکت عبارتند از نمایندگی فروش انواع لوازم اندازه گیری و کنترل کیفی ، کولیس استنلس استیل ، کولیس خطکش اتنلس استیل ، کولیس خط کش استنلس استیل ، کولیس دایره استنلس استیل ، کولیس T شکل ، کولیس تی شکل ، کولیس تی شکل استنلس استیل برای علامت گذاری ، کولیس معمولی ، کولیس ساعتی ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال استنلس استیل ، کولیس صفحه بزرگ ، کولیس صفحه معمولی ، کولیس فک بلند استنلس استیل ، کولیس فک بلند با فک بالا استنلس استیل کولیس پایه دار ، کولیس ارتفاع سنج ، کولیس پایه دار دیجیتال ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ، کولیس دیجیتال فک بلند استنلس استیل شش دکمه ،کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا شش دکمه ، کولیس دیجیتال ضخامت لوله ، کولیس دیجیتال سه کاره برای کارهای کوچک ، کولیس دیجیتال کوچک با فک پهن ، گیج دیجیتال جوشکاری ، گیج برای علامت گذاری و خط کشی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل مدل ابسلوت 4 دکمه تیپ میتوتویو ، کولیس دیجیتال نوری ، کولیس دیجیتال خورشیدی ، کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید ، کولیس فک کارباید ، کولیس دیجیتال بدنه کربن ، کولیس دیجیتال ، کولیس دیجیتال ضد آب ، کولیس دیجیتال ضد آب IP67 ، کولیس دیجیتال ضد آب مدل SYLVAK SYSTEM ، کولیس دیجیتال شیار داخل ، کولیس دیجیتال شیار خارج ، کولیس دیجیتال با فک متغیر ، کولیس چرخدنده دیجیتال ، کولیس عمق سنج دیجیتال لاستیک ، کولیس پایه دار ساعتی ، کولیس پایه دار ارتفاع سنج ساعتی ، کولیس پایه دار ساعتی و کنتوردار ، کولیس ارتفاع سنج ساعتی و کنتوردار ، کولیس ساعتی ، کولیس ساعتی استنلس استیل ، کولیس ساعتی استنلس استیل طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی طرح میتوتویو ، کولیس ساعتی استنلس استیل فک کارباید ، کولیس ساعتی فک کارباید ، کولیس عمق سنج استنلس استیل ، عمق سنج استنلس استیل ، کولیس عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، عمق سنج دیجیتال استنلس استیل ، کولیس عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، عمق سنج ساعتی استنلس استیل ، کولیس عمق سنج لبه دار ، عمق سنج لبه دار ، پایه کولیس عمق سنج استنلس استیل ، خط کش دیجیتال ، خط کش دیجیتال پنج دکمه ، خط کش دیجیتال عمودی ، خط کش دیجیتال افقی ، پایه نگهدارنده ، کلمپ ، میکرومتر معمولی ، کولیس فک بلند ، کولیس پایه دار معمولی ، کولیس دیجیتال پایه دار ، میکرومتر ساعتی ، میکرومتر دیجیتال ، میکرومتر معمولی ، میکرومتر سه فک ، میکرومتر خارج ، میکرومتر دیجیتال خارج ، میکرومتر اینچی ، میکرومتر دیجیتال خارجی 3 دکمه ضد آب ، میکرومتر میله ای ، میکرومتر داخل ، میکرومتر داخل میله ای ، میکرومتر داخل میله ای قابل تعویض ، میکرومتر داخل سه فک ، میکرومتر داخل سه فک سری کامل ، میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضد آب ، میکرومتر سر گرد ، میکرومتر پیچ ، میکرومتر ساعتی ، پاسومتر ، میکرومتر خارج دیجیتال ضد آب سریع مدل اپسلوت ، هد میکرومتر ، میکرومتر درب قوطی ، میکرومتر دیسکی ، میکرومتر دو پله شیار ، میکرومتر هلالی ، پایه میکرومتر ، میکرومتر سوزنی ، میکرومتر خارج دوقلو ، میکرومتر خارج حدی ، میکرومتر صلیبی ، میکرومتر V شکل ، میکرومتر جناغی ، میکرومتر خارج فک تعویضی 7 عددی ، میکرومتر خارج فک پیچگوشتی ، میکرومتر خارج صندوقی ، میکرومتر چرخ دنده ، میکرومتر چرخ دنده ست کامل ، میکرومتر شیار دو بازوئی ، میکرومتر سرنگی ، میکرومتر لوله ، میکرومتر سیم ، میکرومتر کنتوردار ، داخل سنج تلسکوپی 6 عددی داخل ، میکرومتر سریع تنظیم شو ، عمق سنج ، عمق سنج معمولی ، عمق سنج ساعتی ، عمق سنج دیجیتال ، ساعت اندیکاتور ، ساعت شیطانکی ، پایه ساعت ، ساعت اندیکاتور مرکز یاب همراه سری کامل پراب ، ساعت اندیکاتور افقی ، ساعت اندیکاتور پشت پیستون ، ساعت دیجیتال ، ساعت دیجیتال 5 دکمه ابسلوت ، ساعت دیجیتال با قابلیت نمایش آنالوگ ، عمق سنج صلیبی ساعتی ، عمق سنج صلیبی دیجیتال ، ساعت مقایسه کننده ضد ضربه ، کابل کولیس دیجیتال ، کابل میکرومتر دیجیتال ، کابل ساعت دیجیتال ، ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی کورس بلند ، پراپ ساعتی شیطانکی ، پایه نگهدارنده ساعت شیطانکی ، ساعت شیطانکی با پایه و لوازم جانبی ، پایه ساعت گرانیتی ، پایه ساعت ، پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی ، گیج داخل سنج ساعتی ، گیج سیلندر ساعتی ، گیج داخل سنج دیجیتال ، گیج سیلندر دیجیتال ، رابط گیج داخل سیلندر ساعتی ، رابط گیج داخل سیلندر دیجیتال ، پرگار ساعتی ، پرگار ساعتی داخل تیپ میتوتویو ، پرگار ساعتی داخل تیپ A ،پرگار خارج دیجیتال تیپ A ، کیت نمایشگاهی ، ضخامت سنج ساعتی ، ضخامت سنج دیجیتال ، ضخامت سنج دیجیتال 5 دکمه ، ضخامت سنج دیجیتال کوچک ، ضخامت سنج جیبی ، زیرکاری ، سختی سنج پلاستیک ، سختی سنج فلزات ، شابلون ، تراز صنعتی ، صفحه صافی گرانیتی ، میز صفحه صافی گرانیت با قابلیت تنظیم ارتفاع ، جعبه راپورتر ، گیج راپورتر زاویه ، لوازم جانبی راپورتر ، پایه راپرتر ، پین گیج ، جعبه کولیس ، جعبه میکرومتر ، پرگار خط کشی طرح آلمان ، پرگار خارج سنج طرح آلمان ، پرگار داخل سنج طرح آلمان ، فیلر میلیمتر ، فیلر اینچ ، فیلر میلیمتر و اینچ ، شابلون R سنج ، زاویه سنج ، بلوک زبری سنج ، خط کش چاقوئی ، خط کش موئی ، خط کش معمولی ، گونیا صنعتی لبه دار دقیق ، گیج زاویه ، گونیا موئی دقیق ، صفحه گونیا گرانیت ، سری گونیا موئی ، سری خط کش موئی ، گیج تست میکرومتر ، گیج تست کولیس ، میکروسکوپ ، گیج های داخل سیلندر ، گیج توپی ، گیج رینگی ، گیج توپی برو نرو برای تست صحت قطر سوراخ ، گیج رینگی برو نرو برای تست صحت پیچ ، گیج توپی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج رینگی برو نرو دنده ریز برای تست صحت پیچ ، گیج توپی دنده ریز ، گیج رینگی دنده ریز ، گیج اینچی ، گیج میلیمتر ، گیج لوله ، گیج UNF ، گیج BSW ، گیج NPT ، گیج رینگی صاف برای تست میکرومتر داخل سه فک ، گیج های برو ، نرو ، GO , NOGO توپی و رینگی ، دستگاه ضخامت سنج دیجیتال پوشش پرینتر سرخود ، دستگاه سختی سنج پلاستیک و فلزات ، دستگاه سختی سنج راکول با برندهای MITUTOYO میتوتویو ، INSIZE اینسایز ، ASIMETO آسیمتو ، HELIOS هلیوس ،LG ال جی ، QLR کیو ال آر ، DECO دکو ، FANAR فنر ، MAHR ماهر ، RN آر ان ، KANON کانن ، VOGEL وگل ، FERTER فرتر ، P.M پیتر مولر ، POWER پاور ، BAKER بیکر ، ACCUD آکاد ، ALTON آلتون و ..... برای دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر از سایت ما دیدن فرمایید وب سایت www.sanatsayesh.ir ایمیل sanatsayesh@gmail.com تلفن 66724835 تلفکس 66724835

کولیس دیجیتال 20 سانت
کولیس دیجیتال 20 سانت
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی

گیره رو میزی گردان فک فولادی ورتکس,گیره رو میزی گردان فک فولادی گروز,گیره رو میزی گردان فک فولادی ایران پتک,گیره رو میزی گردان فک فولادی اط:دستگاه
گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 7.5 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 10 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و ف:سایز
بر روی میز کار نصب می شود و کاربردش نگهداری قطعات است:کاربرد

صنعت سایش امامی فروش انواع گیره رو میزی فک فولادی همراه با پایه گردان.
گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 7.5 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 10 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 12.5 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 15 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 20 سانت,
گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 7.5 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 10 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 12.5 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 15 سانت,گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی 20 سانت,

گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی
گیره رو میزی همراه با پایه گردان و فک فولادی
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
فروش ابزار
Iran-مرکزی تهران
021-66769109

ضخامت سنج دیجیتال

MITUTOYO زاپن اصلی و اینسایز:برند
اندازه گیری:کاربرد
معمولی:نوع

دیجیتال ضد اب .میکرومتر خارج سنج .کلیس دیجیتال فک بلند .کلیس دیجیتال شیار داخل .کلیس دیجیتال .کلیس دیجیتال ضد اب .کلیس دیجیتال فک بلند .ضخامت سنج دیجیتال .خط کش دیجیتال .کلیس چرخ دنده دیجیتال .ضخامت سنج دیجیتال .کلیس دیجیتال .ساعت شیطونکی دیجیتال .ساعت اندازه گیری دیجیتال .ساعت اندازه گیری دیجیتال .ساعت اندازه گیری.ساعت مرکز یاب .پرگار ساعتی داخل .پرگار ساعتی خارج.ساعت مقایسه کننده .ارتفاع سنج دیجیتال .پایه ساعت .زاویه سنج دیجیتال .تراز دیجیتال .صفحه صافی گرانیتی .گیج توپی و رینگی .گیج داخل سیلندر .تراز صنعتی در مارک اسیمیتو .زاپن اصلی و اینسایز موجود میباشد.فروش انواع ضخامت سنج معمولی و ضخامت سنج دیجیتال در سایز های مختلف.فروش فروش انواع ضخامت سنج های دیجیتال و ضخامت سنج های ساعتی در دقت صدم و هزارم و در فک و بازو های کوتاه و بلند.فروش انواع ضخامت سنج دیجیتال .صخامت سنج معمولی در باز و های مختلف در دقت صدم و هزارم .از ضخامت سنج ها جهت اندازه گیری ضخامت نایلون و قطعات ظریف مورد استفاده قرار میگیرد .فروش انواع ضخامت سنج.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.ضخامت سنج دیجیتال .ضخامت سنج ساعتی.

ضخامت سنج دیجیتال
ضخامت سنج دیجیتال
Iran-مرکزی تهران 021-66769109
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

ساعت اندیکاتور

asimeto:برند
یک صدم:دقت
برای دور کردن ابزار:کاربرد

ساعت اندیکاتور با برند آسیمتو با دقت یک صدم در کورسه های یک سانت و دو نیم سانت و سه سانت و پنج سانت و 10 سانت.
ساعتی و دیجیتال

ساعت اندیکاتور
ساعت اندیکاتور
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
صنایع پیچ پارسه
Iran- جنوب‌ تهران
021-55430063 - 021-55430289

پیچ ماشینی دو سو

صنعتی:کاربرد
ماشینی:نوع

صنایع پیچ پارسه عرضه کننده انواع پیچ ماشینی دوسو، انواع پیچ ماشینی چهارسو فولادی و استیل

پیچ ماشینی دو سو
پیچ ماشینی دو سو
Iran- جنوب‌ تهران 021-55430063 - 021-55430289
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر دیجیتال خارج سنج ضد اب 75-50* میکرومتر دیجیتال ip65 اسیمتو کد 0-03-105

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق خارج قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر دیجیتال خارج سنج ضد اب 75-50* میکرومتر دیجیتال ip65 اسیمتو کد 0-03-105
میکرومتر دیجیتال خارج سنج ضد اب 75-50* میکرومتر دیجیتال ip65 اسیمتو کد 0-03-105
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر دیجیتال خارج سنج 100-75* میکرومتر دیجیتال اسیمتو کد 0-04-116

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق خارج قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر دیجیتال خارج سنج 100-75* میکرومتر دیجیتال اسیمتو کد 0-04-116
میکرومتر دیجیتال خارج سنج 100-75* میکرومتر دیجیتال اسیمتو کد 0-04-116
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر سه فک دیجیتال 16-12 * میکرومتر سه فک دیجیتال اسیمتو کد 0-24-208

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق داخل قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر سه فک دیجیتال 16-12 * میکرومتر سه فک دیجیتال اسیمتو کد 0-24-208
میکرومتر سه فک دیجیتال 16-12 * میکرومتر سه فک دیجیتال اسیمتو کد 0-24-208
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر سه فک دیجیتال 275-250* میکرومتر سه فک دیجیتال اسیمتو کد 0-40-208

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق داخل قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر سه فک دیجیتال 275-250* میکرومتر سه فک دیجیتال اسیمتو کد 0-40-208
میکرومتر سه فک دیجیتال 275-250* میکرومتر سه فک دیجیتال اسیمتو کد 0-40-208
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

کولیس دیجیتال ضد اب ip67 اسیمتو * کولیس دیجیتال 20 سانت کد 2-08-305

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق خارج قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی اندازه گیری اسیمتو , کولیس دیجیتال , کولیس معمولی , کولیس فک بلند , کولیس داخل سنج , کولیس خارج سنج , کولیس ذاخل شیار , کولیس خارج شیار , کولیس چرخ دنده , کولیس ساعتی , کولیس ورنیه , کولیس معمولی فک بلند , کولیس بلند , کولیس عمق سنج , کولیس شیار سنج و... با دقت بالا تحت لیسانس المان

کولیس دیجیتال ضد اب ip67 اسیمتو * کولیس دیجیتال 20 سانت کد 2-08-305
کولیس دیجیتال ضد اب ip67 اسیمتو * کولیس دیجیتال 20 سانت کد 2-08-305
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر دیجیتال سر پیچ گوشتی 75-50* میکرومتر دیجیتال سر پیچ گوشتی اسیمتو کد 0-03-117

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق قطعات بکار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر دیجیتال سر پیچ گوشتی 75-50* میکرومتر دیجیتال سر پیچ گوشتی اسیمتو کد 0-03-117
میکرومتر دیجیتال سر پیچ گوشتی 75-50* میکرومتر دیجیتال سر پیچ گوشتی اسیمتو کد 0-03-117
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر دیجیتال دنده 175-150* میکرومتر دیجیتال دنده اسیمتو کد 8-37-118

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق قطعات بکار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر دیجیتال دنده 175-150* میکرومتر دیجیتال دنده اسیمتو کد 8-37-118
میکرومتر دیجیتال دنده 175-150* میکرومتر دیجیتال دنده اسیمتو کد 8-37-118
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر دیجیتال سر تعویض شو 200-175 * میکرومتر دیجیتال سر تعویض شو اسیمتو کد0-08-146

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق قطعات بکار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر دیجیتال سر تعویض شو 200-175 * میکرومتر دیجیتال سر تعویض شو اسیمتو کد0-08-146
میکرومتر دیجیتال سر تعویض شو 200-175 * میکرومتر دیجیتال سر تعویض شو اسیمتو کد0-08-146
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

میکرومتر دیجیتال لوله 50-25 * میکرومتر لوله اسیمتو کد 0-02-113

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق قطعات بکار میرود:کاربرد

نمایندگی ابزار اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار الات اندازه گیری اسیمتو از قبیل میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

میکرومتر دیجیتال لوله 50-25 * میکرومتر لوله اسیمتو کد 0-02-113
میکرومتر دیجیتال لوله 50-25 * میکرومتر لوله اسیمتو کد 0-02-113
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
پیچ کاران صنعت
Iran- جنوب‌ تهران
55490688 - 55490593 -09124013372

مهره کاسه نمدی

اتصالات پیچ:کاربرد
کاسه نمدی:نوع

پیچ کاران صنعت عرضه کننده انواع مهره های کاسه نمدی در سایزهای مختلف، مهره کاسه نمدی فولاد و استیل

مهره کاسه نمدی
مهره کاسه نمدی
Iran- جنوب‌ تهران 55490688 - 55490593 -09124013372
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

کولیس دیجیتال ضخامت لوله 20 سانت * کولیس ضخامت لوله اسیمتو کد 0-08-316

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق خارج قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی اندازه گیری اسیمتو , کولیس دیجیتال , کولیس معمولی , کولیس فک بلند , کولیس داخل سنج , کولیس خارج سنج , کولیس ذاخل شیار , کولیس خارج شیار , کولیس چرخ دنده , کولیس ساعتی , کولیس ورنیه , کولیس معمولی فک بلند , کولیس بلند , کولیس عمق سنج , کولیس شیار سنج و... با دقت بالا تحت لیسانس المان

کولیس دیجیتال ضخامت لوله 20 سانت * کولیس ضخامت لوله اسیمتو کد 0-08-316
کولیس دیجیتال ضخامت لوله 20 سانت * کولیس ضخامت لوله اسیمتو کد 0-08-316
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

پرگار دیجیتال داخل سنج 50-30 * پرگار دیجیتال داخل سنج اسیمتو کد 2-24-400

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق خارج قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی اندازه گیری اسیمتو , کولیس دیجیتال , کولیس معمولی , کولیس فک بلند , کولیس داخل سنج , کولیس خارج سنج , کولیس ذاخل شیار , کولیس خارج شیار , کولیس چرخ دنده , کولیس ساعتی , کولیس ورنیه , کولیس معمولی فک بلند , کولیس بلند , کولیس عمق سنج , کولیس شیار سنج و... با دقت بالا تحت لیسانس المان

پرگار دیجیتال داخل سنج 50-30 * پرگار دیجیتال داخل سنج اسیمتو کد 2-24-400
پرگار دیجیتال داخل سنج 50-30 * پرگار دیجیتال داخل سنج اسیمتو کد 2-24-400
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

کولیس عمق سنج دیجیتال 20 سانت * کولیس عمق سنج دیجیتال اسیمتو کد 0-08-327

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق خارج قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار اندازه گبری دقیق با برند اسیمتو از قبیل ساعت اندیکاتور دیجیتال و انالوگ , ساعت شیطانکی دیجیتال و انالوگ , ساعت اندازه گیری کورس بلند , ضخامت سنج , ضخامت سنج ساعتی , ضخامت سنج دیجیتال , انواع پایه ساعت , انواع پایه میکرومتر , انواع کولیس از نوع کولیس دیجیتال , کولیس معمولی , کولیس فک بلند , کولیس داخل سنج , کولیس خارج سنج , کولیس ذاخل شیار , کولیس خارج شیار , کولیس چرخ دنده , کولیس ساعتی , کولیس ورنیه , کولیس معمولی فک بلند , کولیس بلند , کولیس عمق سنج , کولیس شیار سنج و... با دقت بالا تحت لیسانس المان
برند asimeto اسیمتو, انواع میکرومتر از نوع میکرومتر , میکرومتر دیجیتال , میکرومتر سه فک , میکرومتر میله ای , میکرومتر داخل سنج , میکرومتر دنده , میکرومتر سوزنی , میکرومتر بشقابی , میکرومتر جناقی , میکرومتر خارج دوقلو , میکرومتر کابل , میکرومتر ساعتی و ...

کولیس عمق سنج دیجیتال 20 سانت * کولیس عمق سنج دیجیتال اسیمتو کد 0-08-327
کولیس عمق سنج دیجیتال 20 سانت * کولیس عمق سنج دیجیتال اسیمتو کد 0-08-327
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
اسلینگ بکسل پایتخت
Iran-مرکزی تهران
66762172

سیم بکسل فولادی سایز 12میلیمتر 37*6

اسلینگ بکسل پایتخت
واردات و فروش انواع سیم بکسل های فولادی و کنفی
سیم بکسل های فولادی 37*6
سیم بکسل های فولادی 19*6
سیم بکسل های کنفی
سیم بکسل های آسانسوری 19*8
سیم بکسل های گالوانیزه 7*7
سیم بکسل های گالوانیزه 19*6
سیم بکسل های استیل
بهترین قیمت سیم بکسل را از ما بخواهید .
09121870530

سیم بکسل فولادی سایز 12میلیمتر 37*6
سیم بکسل فولادی سایز 12میلیمتر 37*6
Iran-مرکزی تهران 66762172
اسلینگ بکسل پایتخت
Iran-مرکزی تهران
66762172

سیم بکسل فولادی سایز 10میلیمتر 19*6

اسلینگ بکسل پایتخت
واردت و فروش انواع سیم بکسل های فولادی و کنفی
سیم بکسل های فولادی 37*6
سیم بکسل های فولادی 19*6
سیم بکسل های کنفی
سیم بکسل های آسانسوری 19*8
سیم بکسل های گالوانیزه 7*7
سیم بکسل های گالوانیزه 19*6
سیم بکسل های استیل

سیم بکسل فولادی سایز 10میلیمتر 19*6
سیم بکسل فولادی سایز 10میلیمتر 19*6
Iran-مرکزی تهران 66762172
اسلینگ بکسل پایتخت
Iran-مرکزی تهران
66762172

سیم بکسل فولادی سایز 18میلیمتر گالوانیزه 19*6

اسلینگ بکسل پایتخت
واردت و فروش انواع سیم بکسل های فولادی و کنفی
سیم بکسل های فولادی 37*6
سیم بکسل های فولادی 19*6
سیم بکسل های کنفی
سیم بکسل های آسانسوری 19*8
سیم بکسل های گالوانیزه 7*7
سیم بکسل های گالوانیزه 19*6
سیم بکسل های استیل

سیم بکسل فولادی سایز 18میلیمتر گالوانیزه 19*6
سیم بکسل فولادی سایز 18میلیمتر گالوانیزه 19*6
Iran-مرکزی تهران 66762172
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج داخل سیلندر دیجیتال 35-18 * گیج داخل سیلندر اسیمتو کد 0-21-485

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق خارج قطعات به کار میرود:کاربرد

نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران , بورس ابزار اندازه گبری دقیق با برند اسیمتو از قبیل ساعت اندیکاتور دیجیتال و انالوگ , ساعت شیطانکی دیجیتال و انالوگ , ساعت اندازه گیری کورس بلند , ضخامت سنج , ضخامت سنج ساعتی , ضخامت سنج دیجیتال , انواع پایه ساعت , انواع پایه میکرومتر , انواع کولیس از نوع کولیس دیجیتال , کولیس معمولی , کولیس فک بلند , کولیس داخل سنج , کولیس خارج سنج , کولیس ذاخل شیار , کولیس خارج شیار , کولیس چرخ دنده , کولیس ساعتی , کولیس ورنیه , کولیس معمولی فک بلند , کولیس بلند , کولیس عمق سنج , کولیس شیار سنج و... با دقت بالا تحت لیسانس المان

گیج داخل سیلندر دیجیتال 35-18 * گیج داخل سیلندر اسیمتو کد 0-21-485
گیج داخل سیلندر دیجیتال 35-18 * گیج داخل سیلندر اسیمتو کد 0-21-485
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 5 اسیمتو کد 7-05-670

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 5 اسیمتو کد 7-05-670
گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 5 اسیمتو کد 7-05-670
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 21 اسیمتو کد 7-21-670

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 21 اسیمتو کد 7-21-670
گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 21 اسیمتو کد 7-21-670
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 37 اسیمتو کد 7-37-670

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 37 اسیمتو کد 7-37-670
گیج برو نرو گیج توپی صاف H7 سایز 37 اسیمتو کد 7-37-670
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج برو نرو مهره * گیج برو نرو توپی 16 اسیمتو کد 2-16-680

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج برو نرو مهره * گیج برو نرو توپی 16 اسیمتو کد 2-16-680
گیج برو نرو مهره * گیج برو نرو توپی 16 اسیمتو کد 2-16-680
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج برو نرو پیچ * گیج برو نرو رینگی 2 اسیمتو کد 1-02-683

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج برو نرو پیچ * گیج برو نرو رینگی 2 اسیمتو کد 1-02-683
گیج برو نرو پیچ * گیج برو نرو رینگی 2 اسیمتو کد 1-02-683
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج برو نرو پیچ * گیج برو نرو رینگی 22 اسیمتو کد 1-22Th-683

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

گیج برو نرو رینگی
نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج برو نرو پیچ * گیج برو نرو رینگی 22 اسیمتو کد 1-22Th-683
گیج برو نرو پیچ * گیج برو نرو رینگی 22 اسیمتو کد 1-22Th-683
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج برو نرو توپی لوله اب 3/8 G * گیج برو نرو توپی اسیمتو کد 1-04-690

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

گیج برو نرو رینگی
نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج برو نرو توپی لوله اب 3/8 G * گیج برو نرو توپی اسیمتو کد 1-04-690
گیج برو نرو توپی لوله اب 3/8 G * گیج برو نرو توپی اسیمتو کد 1-04-690
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
میکرو صنعت سر پیچ گوشتی
Iran-مرکزی تهران
021-66721823

گیره پیچ دستی

فروش انواع ابزار آلات دستی از جمله گیره پیچ دستی با برند استوار ، رونیکس ، مهدوی و ... و انواع انبر قفلی های C شکل

گیره پیچ دستی
گیره پیچ دستی
Iran-مرکزی تهران 021-66721823
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیج لوله گاز 8-1/2-2 * گیج برو نرو توپی NPT اسیمتو کد 1-50-690

asimeto اسیمتو:برند
0/001 و 0/01 میلیمتر و 0/02 میلیمتر و 0/05 میلیمتر و 0/002 میلیمتر:دقت
برای اندازه گیری دقیق رزوه بکار میرود:کاربرد

گیج برو نرو رینگی
نمایندگی انحصاری اندازه گیری اسیمتو در ایران
بورس انواع گیج های برو نرو داخل رزوه و خارج رزوه با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی با برند اسیمتو
بورس انواع گیجهای برو نرو لوله اب G با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو لوله گاز NPT با برند اسیمتو
بورس انواع گیج های برو نرو دنده ریز و دنده اینچ و میلیمتر از سایز 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر با برند اسیمتو
واردکننده انواع گیج های خاص و خارج از کاتالوگ با برند اسیمتو
با اتدازه گیری دقیق اسیمتو با خیال راحت خرید کنید
اسیمتو تحت لیسانس المان

گیج لوله گاز 8-1/2-2 * گیج برو نرو توپی NPT اسیمتو کد 1-50-690
گیج لوله گاز 8-1/2-2 * گیج برو نرو توپی NPT اسیمتو کد 1-50-690
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
میکرو صنعت سر پیچ گوشتی
Iran-مرکزی تهران
021-66721823

رابط نوک پیچ گوشتی

بورس انواع رابط های کوتاه و بلند ، رابط های قفل کن و پیچ دار OKP تایوان با نازلترین قیمت

رابط نوک پیچ گوشتی
رابط نوک پیچ گوشتی
Iran-مرکزی تهران 021-66721823
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

دسته حدیده سایز 25 میلیمتر طول 22 سانت گروز GROZ

گروز GROZ:برند
دسته حدیده سایز 25 میلیمتر طول 22 سانت گروز GROZ :نوع

گسترش صنعت
نمایندگی رسمی و انحصاری ابزار های اندازه گیری اسیمتو در ایران
نمایندگی رسمی فروش محصولات گروز GROZ
بورس محصولات گروز از قبیل وی بلوک , پرگار , پایه ساعت , پایه سوزن , صفحه صافی , خط کش سینوسی , خط کش , گونیا , شمش صنعتی , زاویه سنج , عمق سنج , شابلون سوزنی , گوشه یاب , مرکز یاب , رفرنس یاب الکترونیکی , شابر دستی , سوهان , دسته قلاویز , دسته حدیده , جعبه حدیده و قلاویز , تیغچه , برقو , گیره دستی , گیره خروسکی , تنگ دستی , گیره رومیزی , گیره مینیاتوری , گیره بغل , گیره زیر دریل , گیره زیر فرز , گیره سری باز شو , میز سینوسی , مرغک گردان , کلاهک در ار , کلاهک , تبدیل مرس , دنباله سه نظام , اچار سه نظام , گیره قلبی سر کج , گیره قلبی مستقیم , قرقره اج زن , هلدر قرقره اج زنی , کمان اره , تیغ کمان , رنده نجاری , سنبه پانچ , سنبه نشان , سنبه پین در ار , سنبه حروف کوب , سنبه شماره کوب , دستگاه اندوسکوپ صنعتی

دسته حدیده سایز 25 میلیمتر طول 22 سانت گروز GROZ
دسته حدیده سایز 25 میلیمتر طول 22 سانت گروز GROZ
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
گسترش صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66758142

گیره رومیزی فولادی عرض فک 20 سانت کارگیر 20 سانت گروز هند GROZ

گروز هند GROZ:برند
گیره رومیزی فولادی عرض فک 20 سانت کارگیر 20 سانت گروز هند GROZ:نوعگسترش صنعت
نمایندگی رسمی و انحصاری ابزار های اندازه گیری اسیمتو در ایران
نمایندگی رسمی فروش محصولات گروز GROZ
بورس محصولات گروز از قبیل وی بلوک , پرگار , پایه ساعت , پایه سوزن , صفحه صافی , خط کش سینوسی , خط کش , گونیا , شمش صنعتی , زاویه سنج , عمق سنج , شابلون سوزنی , گوشه یاب , مرکز یاب , رفرنس یاب الکترونیکی , شابر دستی , سوهان , دسته قلاویز , دسته حدیده , جعبه حدیده و قلاویز , تیغچه , برقو , گیره دستی , گیره خروسکی , تنگ دستی , گیره رومیزی , گیره مینیاتوری , گیره بغل , گیره زیر دریل , گیره زیر فرز , گیره سری باز شو , میز سینوسی , مرغک گردان , کلاهک در ار , کلاهک , تبدیل مرس , دنباله سه نظام , اچار سه نظام , گیره قلبی سر کج , گیره قلبی مستقیم , قرقره اج زن , هلدر قرقره اج زنی , کمان اره , تیغ کمان , رنده نجاری , سنبه پانچ , سنبه نشان , سنبه پین در ار , سنبه حروف کوب , سنبه شماره کوب , دستگاه اندوسکوپ صنعتی

گیره رومیزی فولادی عرض فک 20 سانت کارگیر 20 سانت گروز هند GROZ
گیره رومیزی فولادی عرض فک 20 سانت کارگیر 20 سانت گروز هند GROZ
Iran-مرکزی تهران 021-66758142
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

میکرومتر دیجینال داخل اینسایزINSIZE

اندازه گیری دقیق داخل اجسام:کاربرد
میتوتویو ژاپنMITUTOYO,اینسایزINSIZE,ال جیLG,آکادACCUD,آسیمتوASIMETO:سایز
ابزارآلات اندازه گیری دقیق اینسایزINSIZE:دستگاه

میکرومتر داخل,میکرومتر معمولی داخل,میکرومتر دیجیتال داخل,میکرومتر داخل میتوتویو,میکرومتر داخل اینسایز,میکرومتر داخل آسیمتو,میکرومتر داخل آکاد,میکرومتر داخل ال جی,میکرومتر داخل هلیوس,میکرومتر داخل تسا,

میکرومتر معمولی داخل میتوتویو,میکرومتر معمولی داخل اینسایز,میکرومتر معمولی داخل آسیمتو,میکرومتر معمولی داخل آکاد,میکرومتر معمولی داخل ال جی,میکرومتر معمولی داخل هلیوس,میکرومتر معمولی داخل تسا,

میکرومتر دیجیتال داخل میتوتویو,میکرومتر دیجیتال داخل اینسایز,میکرومتر دیجیتال داخل آسیمتو,میکرومتر دیجیتال داخل آکاد,میکرومتر دیجیتال داخل ال جی,میکرومتر دیجیتال داخل هلیوس,میکرومتر دیجیتال داخل تسا,

میکرومتر داخل میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل آکادACCUD,میکرومتر داخل ال جیLG,میکرومتر داخل هلیوسHELIOS,میکرومتر داخل تساTESA,

میکرومتر معمولی داخل میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر معمولی داخل اینسایزINSIZE,میکرومتر معمولی داخل آسیمتوASIMETO,میکرومتر معمولی داخل آکادACCUD,میکرومتر معمولی داخل ال جیLG,میکرومتر معمولی داخل هلیوسHELIOS,میکرومتر معمولی داخل تساTESA,

میکرومتر دیجیتال داخل میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل هلیوسHELIOS,میکرومتر دیجیتال داخل تساTESA,

میکرومتر داخل 30-5 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل 50-25 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل 75-50 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل 100-75 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل 125-100 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل 150-125 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل 175-150 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل 200-175 میتوتویوMITUTOYO,

میکرومتر دیجیتال داخل 30-5 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل 50-25 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل 75-50 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل 100-75 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل 125-100 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل 150-125 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل 175-150 میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال داخل 200-175 میتوتویوMITUTOYO,

میکرومتر داخل 30-5 اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل 50-25 اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل 75-50 اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل 100-75 اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل 125-100 اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل 150-125 اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل 175-150 اینسایزINSIZE,میکرومتر داخل 200-175 اینسایزINSIZE,

میکرومتر دیجیتال داخل 30-5 اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل 50-25 اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل 75-50 اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل 100-75 اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل 125-100 اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل 150-125 اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل 175-150 اینسایزINSIZE,میکرومتر دیجیتال داخل 200-175 اینسایزINSIZE,

میکرومتر داخل 30-5 آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل 50-25 آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل 75-50 آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل 100-75 آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل 125-100 آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل 150-125 آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل 175-150 آسیمتوASIMETO,میکرومتر داخل 200-175 آسیمتوASIMETO,

میکرومتر دیجیتال داخل 30-5 آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل 50-25 آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل 75-50 آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل 100-75 آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل 125-100 آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل 150-125 آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل 175-150 آسیمتوASIMETO,میکرومتر دیجیتال داخل 200-175 آسیمتوASIMETO,

میکرومتر داخل 30-5 آکادACCUD,میکرومتر داخل 50-25 آکادACCUD,میکرومتر داخل 75-50 آکادACCUD,میکرومتر داخل 100-75 آکادACCUD,میکرومتر داخل 125-100 آکادACCUD,میکرومتر داخل 150-125 آکادACCUD,میکرومتر داخل 175-150 آکادACCUD,میکرومتر داخل 200-175 آکادACCUD,

میکرومتر دیجیتال داخل 30-5 آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل 50-25 آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل 75-50 آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل 100-75 آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل 125-100 آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل 150-125 آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل 175-150 آکادACCUD,میکرومتر دیجیتال داخل 200-175 آکادACCUD,

میکرومتر داخل 30-5 ال جیLG,میکرومتر داخل 50-25 ال جیLG,میکرومتر داخل 75-50 ال جیLG,میکرومتر داخل 100-75 ال جیLG,میکرومتر داخل 125-100 ال جیLG,میکرومتر داخل 150-125 ال جیLG,میکرومتر داخل 175-150 ال جیLG,میکرومتر داخل 200-175 ال جیLG,

میکرومتر دیجیتال داخل 30-5 ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل 50-25 ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل 75-50 ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل 100-75 ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل 125-100 ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل 150-125 ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل 175-150 ال جیLG,میکرومتر دیجیتال داخل 200-175 ال جیLG,

میکرومتر دیجینال داخل اینسایزINSIZE
میکرومتر دیجینال داخل اینسایزINSIZE
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
آریسمان ابزار
Iran-مرکزی تهران
66756188

ساعت اندیکاتور 25-0

اندازه گیری:کاربرد
0-25:سایز
اندازه گیری:دستگاه

ساعت اندیکاتور
ساعت اندیکاتورLG
ساعت اینسایز
تهیه و توزیع کلیه لوازم اندازه گیری
تهیه کلیه گیج های اندازه گیری
لوازم اندازه گیری میتوتویو
لوازم اندازه گیری تسا
ساعت شیطونکی میتوتویو
ساعت های اندیکاتور داخل و اندیکاتور خارج
ساعت های اندیکاتور برای گیج های داخل سیلندر

ساعت اندیکاتور 25-0
ساعت اندیکاتور 25-0
Iran-مرکزی تهران 66756188
پدیده هیدرولیک پنوماتیک
Iran-مرکزی تهران
02133987398

مانیفولد برای اندازه گیری فشار دیفرانسیل

MAV:برند
مانیفولد برای اندازه گیری فشار دیفرانسیل:نوع

مانیفولد برای اندازه گیری فشار دیفرانسیل ،پدیده هیدرولیک پنیوماتیک قویترین نمایندگی MAW در ایران تقدیم مینماید، بسیار با کیفیت ، دقت فوق العاده بالا از این قطعه ابزار دقیق یک ایده آل ساخته ، طول عمر مفید و راندمان کاری بالا هم از ویژگی های ذاتی این قطعه ابزار دقیق است و این مانیفولد ها کاملا مناسب سیکل های کاری طولانی هستند ، ما مشاوری متعهد برای شما باقی می مانیم

مانیفولد برای اندازه گیری فشار دیفرانسیل
مانیفولد برای اندازه گیری فشار دیفرانسیل
Iran-مرکزی تهران 02133987398
صنایع پیچ و مهره آژاکس
Iran- جنوب‌ تهران
09121933785

پیچ الن

پیچ الن جور چینی و تایوان
الن باسر
الن سرتخت
الن مغزی
55405729

پیچ الن
پیچ الن
Iran- جنوب‌ تهران 09121933785
احمدی نماینده فروش محصولات پلی ران
Iran- جنوب‌ تهران
021-55600005

انواع زانویی-اتصالات پیچی پلی ران

اتصالات پلی اتیلن:کاربرد
پیچی:نوع

انواع زانویی پلی اتیلن پلی ران با زاویه 90 درجه در سایزهای مختلف و تحمل فشار تا 10 بار

انواع زانویی-اتصالات پیچی پلی ران
انواع زانویی-اتصالات پیچی پلی ران
Iran- جنوب‌ تهران 021-55600005
بازرگانی سلیمی
Iran- جنوب‌ تهران
021-55428769

سیم بکسل فولادی

سیم بکسل نمره ۱۸ بابافت ۳۷*۶

سیم بکسل فولادی
سیم بکسل فولادی
Iran- جنوب‌ تهران 021-55428769
ارشام بکسل
Iran- جنوب‌ تهران
021-55426042

سیم بکسل فولادی سایز 10 میلیمتر

ارشام بکسل واردات و فروش سیم بکسل های
سیم بکسل های فولادی 37*6
سیم بکسل های فولادی 19*6
سیم بکسل های فولادی 36*6
سیم بکسل های کنفی
سیم بکسل های اسانسوری
سیم بکسل های استنلس استیل
سیم بکسل های گالوانیزه 7*7
سیم بکسل های نتاب
و...

سیم بکسل فولادی سایز 10 میلیمتر
سیم بکسل فولادی سایز 10 میلیمتر
Iran- جنوب‌ تهران 021-55426042
ارشام بکسل
Iran- جنوب‌ تهران
021-55426042

جرثقیل بادی اینگر سولرند

ارشام بکسل واردات و فروش انواع جرثقیل بادی ضد انفجار در تناژ 500 کیلو الی 10 تن ساخت کشور امریکا.

جرثقیل بادی اینگر سولرند
جرثقیل بادی اینگر سولرند
Iran- جنوب‌ تهران 021-55426042
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز,مشخصات,قیمت و خرید کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

اندازه گیری دقیق ارتفاع اجسام:کاربرد
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت,کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانت,کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت,کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر:سایز
ابزارآلات اندازه گیری دقیق اینسایزINSIZE:دستگاه

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز,مشخصات,قیمت و خرید کولیس ارتفاع سنج دیجیتال اینسایز,قیمت کولیس پایه دار,قیمت کولیس ارتفاع سنج,قیمت کولیس پایه دار دیجیتال,قیمت کولیس ارتفاع سنج دیجیتال,کولیس پایه دارINSIZE,کولیس پایه دارMITUTOYO,کولیس پایه دارASIMETO,کولیس پایه دارLG,
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت اینسایز,ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت اینسایز,کولیس پایه دار اینسایز 30 سانت,کولیس پایه دار 30 سانت INSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز 30 سانت,کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت INSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز INSIZE,ارتفاع سنج 30 سانت,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت اینسایز,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت INSIZE,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت اینسایز INSIZE,ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت اینسایز,ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت اینسایز INSIZE,

کولیس پایه دار 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 50 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس پایه دار ساعتی 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار ساعتی 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار ساعتی 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار ساعتی 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس پایه دار عقربه ای 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار عقربه ای 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار عقربه ای 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار عقربه ای 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج 50 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج ساعتی 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 1 متر اینسایزINSIZE,

فروش انواع کولیس پایه دار ,کولیس ارتفاع سنج,کولیس ارتفاع سنج میتوتویو,کولیس ارتفاع سنج اینسایز,کولیس ارتفاع سنج آسیمتو,کولیس ارتفاع سنج آکاد,کولیس ارتفاع سنج ال جی,کولیس ارتفاع سنج هلیوس,کولیس ارتفاع سنج ,کولیس پایه دار میتوتویو,کولیس پایه دار اینسایز,کولیس پایه دار آسیمتو,کولیس پایه دار آکاد,کولیس پایه دار ال جی,کولیس پایه دار هلیوس,کولیس پایه دار دیجیتال,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال میتوتویو,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال اینسایز,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال آسیمتو,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال آکاد,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال ال جی,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال هلیوس,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال ,کولیس پایه دار دیجیتال میتوتویو,کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز,کولیس پایه دار دیجیتال آسیمتو,کولیس پایه دار دیجیتال آکاد,کولیس پایه دار دیجیتال ال جی,کولیس پایه دار دیجیتال هلیوس,کولیس پایه دار ,کولیس ارتفاع سنج میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج ال جیLG,کولیس ارتفاع سنج هلیوسHELIOOS,کولیس ارتفاع سنج,کولیس پایه دار میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار آکادACCUD,کولیس پایه دار ال جیLG,کولیس پایه دار هلیوسHELIOS,کولیس پایه دار ,کولیس ارتفاع سنج MITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج INSIZE,کولیس ارتفاع سنج ASIMETO,کولیس ارتفاع سنج ACCUD,کولیس ارتفاع سنج LG,کولیس ارتفاع سنج HELIOS,کولیس ارتفاع سنج,کولیس پایه دار MITUTOYO,کولیس پایه دار INSIZE,کولیس پایه دار ASIMETO, کولیس پایه دار ACCUD,کولیس پایه دار LG,کولیس پایه دار HELIOS,

کولیس پایه دار 30 سانتیمتر,کولیس پایه دار 45 سانتیمتر,کولیس پایه دار 50 سانتیمتر,کولیس پایه دار 60 سانتیمتر,کولیس پایه دار 1 متر,

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانتیمتر,کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانتیمتر,کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانتیمتر,کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر,

کولیس پایه دار ساعتی 30 سانتیمتر,کولیس پایه دار ساعتی 45 سانتیمتر,کولیس پایه دار ساعتی 60 سانتیمتر,کولیس پایه دار ساعتی 1 متر,

کولیس پایه دار عقربه ای 30 سانتیمتر,کولیس پایه دار عقربه ای 45 سانتیمتر,کولیس پایه دار عقربه ای 60 سانتیمتر,کولیس پایه دار عقربه ای 1 متر,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج45 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج 50 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج 60 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج 1 متر,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 45 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر,

کولیس ارتفاع سنج ساعتی 30 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 45 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 60 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 1 متر,

کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 30 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 45 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 60 سانتیمتر,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 1 متر,

کولیس پایه دار 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار 45 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار 50 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار 1 متر میتوتویوMITUTOYO,

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار دیجیتال 1 مترمیتوتویو MITUTOYO,

کولیس پایه دار ساعتی 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار ساعتی 45 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار ساعتی 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار ساعتی 1 متر میتوتویوMITUTOYO,

کولیس پایه دار عقربه ای 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار عقربه ای 45 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار عقربه ای 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس پایه دار عقربه ای 1 متر میتوتویوMITUTOYO,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج45 سانتیمترمیتوتویو MITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج 50 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج 1 متر میتوتویوMITUTOYO,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 45 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر میتوتویوMITUTOYO,

کولیس ارتفاع سنج ساعتی 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 45 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 1 متر میتوتویوMITUTOYO,

کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 30 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 45 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 60 سانتیمتر میتوتویوMITUTOYO,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 1 متر میتوتویوMITUTOYO,

کولیس پایه دار 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 50 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس پایه دار ساعتی 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار ساعتی 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار ساعتی 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار ساعتی 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس پایه دار عقربه ای 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار عقربه ای 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار عقربه ای 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس پایه دار عقربه ای 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج 50 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج ساعتی 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 30 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 45 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 60 سانتیمتر اینسایزINSIZE,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 1 متر اینسایزINSIZE,

کولیس پایه دار 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار 45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار 50 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس پایه دار ساعتی 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار ساعتی 45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار ساعتی 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار ساعتی 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس پایه دار عقربه ای 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار عقربه ای 45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار عقربه ای 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس پایه دار عقربه ای 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج 50 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس ارتفاع سنج ساعتی 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 30 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 45 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 60 سانتیمتر آسیمتوASIMETO,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 1 متر آسیمتوASIMETO,

کولیس پایه دار 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار 45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار 50 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار 1 متر آکادACCUD,

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر آکادACCUD,

کولیس پایه دار ساعتی 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار ساعتی 45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار ساعتی 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار ساعتی 1 متر آکادACCUD,

کولیس پایه دار عقربه ای 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار عقربه ای 45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار عقربه ای 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس پایه دار عقربه ای 1 متر آکادACCUD,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج 50 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج 1 متر آکادACCUD,

کولیس ارتفاع سنج 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر آکادACCUD,

کولیس ارتفاع سنج ساعتی 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج ساعتی 1 متر آکادACCUD,

کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 30 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 45 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 60 سانتیمتر آکادACCUD,کولیس ارتفاع سنج عقربه ای 1 متر آکادACCUD,

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز,مشخصات,قیمت و خرید کولیس ارتفاع سنج دیجیتال
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز,مشخصات,قیمت و خرید کولیس ارتفاع سنج دیجیتال
Iran- جنوب‌ تهران 021-66724835
بازرگانی تقی زاده
Iran- جنوب‌ تهران
02166661786

زیربندی

چین و کره و مالزی:ساخت
بیل مکانیکی و بلدوزر:دستگاه

زنجیر/رولیک پایین/رولیک بالا/دنده اسپراکت.....

زیربندی
زیربندی
Iran- جنوب‌ تهران 02166661786
بازرگانی تقی زاده
Iran- جنوب‌ تهران
02166661786

زیربندی

چین و ایران:ساخت
بیل مکانیکی و بلدوزر:دستگاه

شنگیر بیل های مکانیکی

زیربندی
زیربندی
Iran- جنوب‌ تهران 02166661786
بازرگانی تقی زاده
Iran- جنوب‌ تهران
02166661786

زیربندی

چین و کره و مالزی:ساخت
بیل مکانیکی و بلدوزر:دستگاه

زنجیر کامل و بدون کفشک

زیربندی
زیربندی
Iran- جنوب‌ تهران 02166661786
زورلوشیمی
Iran-غرب‌ تهران
021-66785702

اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر مینی فیکس یا اسپیسر سبک مناسب برای سازه هایی ماند یونولیت ، کرومیت ، یوبوت و سازه های سبک می باشد و دارای تحمل بار نقطه ای 40 کیلوگرم می باشد و برای میلگردهای 6 الی 16 مناسب است و در سایزهای 2 سانت تا 5 سانت تولید می شود

اسپیسر مینی فیکس
اسپیسر مینی فیکس
Iran-غرب‌ تهران 021-66785702
بازرگانی تقی زاده
Iran- جنوب‌ تهران
02166661786

زیربندی

زیربندی
زیربندی
Iran- جنوب‌ تهران 02166661786
بازرگانی تقی زاده
Iran- جنوب‌ تهران
02166661786

زیربندی

ZZF-FOGA-BYG-MTM-ITM-DM-ITR:برند
چین و کره و مالزی:ساخت
بیل مکانیکی و بلدوزر:دستگاه

زیربندی
زیربندی
Iran- جنوب‌ تهران 02166661786
آریسمان ابزار
Iran-مرکزی تهران
66756188

میکرو متر دیجیتال 200-175

اندازه گیری:کاربرد
175-200:سایز
اندازه گیری:دستگاه

میکرو متر عمق سنج*میکرومتر عمق سنج دیجیتال*
میکرومتر عمق سنج با فک تعویض شو
انواع میکرومتر و لوازم اندازه گیری *
لوازم اندازه گیری میتوتویو*لوازم اندازه گیری آسیمتو*
انواع کولیسها و میکرومترهای غربی *
mitutoyo*asimeto*insize

09128016730

میکرو متر دیجیتال 200-175
میکرو متر دیجیتال 200-175
Iran-مرکزی تهران 66756188
تهران گیربکس
Iran- جنوب‌ تهران
021-55406939 021-55426506

لنت پرس عمودی فورج 250 تن

تی جی کو:برند
المان-روسیه-ترکیه-ایران:ساخت
دستگاه پرس فورج:دستگاه

این لنت ها به صورت وارداتی اصلی و تولیدی موجود میباشد
تهران گیربکس مرکز فروش لنت پرس فورج با تناژ متفاوت160 الی 1250 تن
سایز لتت به 110 طول عرض 60 و ضخامت44 میلیمتر

لنت پرس عمودی فورج 250 تن
لنت پرس عمودی فورج 250 تن
Iran- جنوب‌ تهران 021-55406939 021-55426506
ابزار تراش
Iran-غرب‌ تهران
09123766715

سنگ سی بی ان و دیاموند

سنگ زنی و ابزار تیزکنی:کاربرد
مختلف:سایز

سنگ های دیاموند و سی بی ان
امروزه سنگ های دیاموند و سی بی ان با کاربری آسان و قدرت بیشتری که در براده برداری دارند از بهترین جایگزین های سنگ های آلومینیوم اکساید در امر تولید محصولات دقیق و با کیفیت به شمار می آیند.
موارد مصرفی سنگ های دیاموند و سی بی ان
ابزار تیز کنی یا ابزار سازی
1-تیزکردن و برش انواع ابزار های فولادیhss
2-تیز کردن و برش انواع ابزار های الماسه
3-تیز کردن و برش سرامیک های الکتریکی و تراشکاری
4-تیز کردن و برش انواع عناصر و فلزات آلیاژیمس،روی،برنز،چدن
5-تیز کردن الماسهای تراشکاری از جنس سی بی ان و پی سی دی
6-برش و سیقل سنگ های قیمتی و تزیینیعقیق،یاقوت،فیروزه
7-برش الماس های زینتی

اره تیزکنیاره سازی
1-تیزکردن اره چوب و آم دی اف بر تیز کردن اره فلز بر و اره آتشی و آره آبصابونی
3-تیز کردن انواع اره به وسیله دستگاه تمام اتوماتیک

داخل تراشی
1-تراش داخل انواع قطعات فولادیhss
2-تراش داخل انواع قطعات الماسه

سنگ سی بی ان و دیاموند
سنگ سی بی ان و دیاموند
Iran-غرب‌ تهران 09123766715
بازرگانی پایتخت
Iran- جنوب‌ تهران
55425228-55425229

سیم بکسل اسانسور19*8فولادی

کاربر سیم19*8فولادی مورد مصرف برای اسانسور وبالابرمی باشد:کاربرد
19*8فولاد:ساختار

سیم19*8فولادی برای مصرف اسانسور وبالابر استفاده می شود.که ای نوع سیم با ساختارفولادی می باشد.با برندهای معروف دنیا ازجمله گوستاوولف وکیس وایر عرضه می شود.gustav wolf.kis wire.سیم بکسل ، طنابی فولادی است که معمولا از طریق تاباندن تعدادی رشته سیم فلزی به دور یک هسته مفتولی شکل از جنس فولاد ساخته می شود. قطر سیم های بکسل معمولا از آنچه با آن برچسب زده شده اند بیشتر است هرگز کمتر از آن نیست. هسته مرکزی سیم بکسل ها قسمت اصلی آن بوده و تعیین کننده خواص خمشی آنهاست و میزان نیرویی که می توانند تحمل کنند را نیز مشخص می کند. مغزی سیم بکسل میتواند از جنس پنبه ، کنف ، فولاد و یا پروپیلن باشد که با توجه به سایز و نوع کاربرد آن و ضریب ایمنی آن ، میتوان از مغزی های متفاوت استفاده نمود.سیم بکسل در تمامی صنایع کوچک و بزرگ کاربرد دارد چرا که هر جا صحبت از جابجایی کالا ویا لیفتینگ باشد ، سیم بکسل در آن نقش اساسی خواهد داشت . ولی بطور کلی سیم بکسل ، در کارخانجات و کارگاههای کوچک و بزرگ ، شرکتهای حفاری ، بنادروکشتیرانی ، شیلات و ماهیگیری ،کشتی سازی ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، معادن ، حمل و نقل وصنایع ریلی , صنایع خودرو ، صنعت برق و سدسازی ، شرکتهای آسانسوری ، شرکتهای ساختمانی و دیگر صنایع کاربرد دارد .
در هر حال عنوان طناب فولادی سیم بکسل هم در مورد طنابهای فولادی قدرتمندی بکار می رود که در معادن مورد استفاده است و هم در مورد طنابهای فولادی ظریفی که در ترمز دوچرخه ها مصرف می شود. این عنوان هم در مورد طنابهای ثابتی که پل های معلق را با نیروی فوق العاده نگهداری می کند و هم درباره طنابهای مورد استفاده در آسانسور و جرثقیل ها که همیشه در حال حرکت هستند بکار می رود. بنابراین طنابهای فولادی می توانند انوع مختـلف و کاربردهای گـوناگون داشته باشند.

سیم بکسل اسانسور19*8فولادی
سیم بکسل اسانسور19*8فولادی
Iran- جنوب‌ تهران 55425228-55425229
اسپانسر های ما
رول استحکام ایرانیان
رول استحکام ایرانیان

رول استحکام ،واردات و توزیع انواع بلبرینگ و رولبرینگ و انواع یاتاقان و انواع تسمه و ثبت سفارش انواع بلبرینگ skf

021-36611561-361987
کارابکسل
کارابکسل

وارد کننده انواع سیم بکسل و اتصالات، زنجیر، جرثقیل های برقی و دستی و خدمات پرس و بافت سیم بکسل

02155425495
بازرگانی تقی زاده
بازرگانی تقی زاده

(بازرگانی تقی زاده) ناخن های فولادی ایرانی و خارجی با ضمانت شکست و زیر قیمت بازار

02166661786
باختر پدید فولاد
باختر پدید فولاد

باختر پدید فولاد وارد کننده, تولید کننده و فروشنده انواع سیم بکسل و ادوات لیفتینگ

021-55421082-4
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved