نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
پیشگام فیلتر
دفعات بازدید : 57460
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 57460

بخش فیلتر های مواد سوختنی آلی گازوئیل، بنزین، مازوت

بخش فیلتر های مواد سوختنی آلی  گازوئیل، بنزین، مازوت
از چه فیلتر هایی برای تصفیه سوخت های آلی باید استفاده نمود؟

اغلب از فیلتر های ظریف میكرو تاپ یا انواع فیلتر های نمدی یا لوله ای برای تصفیه گازوئیل استفاده می شود.

منظور از فیلترهای نمدی صفحه ای یا نمدی لوله ای چیست؟

در این نوع فیلتر ها، عامل تصفیه کننده به صورت چند صفحه نمدی روی هم قرار گرفته است یا به شكل لوله ای از نمد است که وظیفه تصفیه گازوئیل را به عهده دارند. آلودگی های موجود در سوخت ضمن عبور از فیلتر در سطح خارجی نمد باقی می ماند و گازوئیل تصفیه شده به پمپ انژكتور هدایت می شود.

سوخت های آلی در موقع پر كردن باك، معمولاً از توری های ظریفی عبور داده می شوند. آیا با وجود چنین تورهایی نیاز به فیلتر هم هست؟

در موتور ها ی بنزینی بخصوص موتور های دیزل تمیزی مواد سوختنی از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا کمترین آلودگی سبب اختلال در عمل سوخت پاشی خواهد شد. بنابر این در موتور های وسائط نقلیه از فیلترهای ظریف میكرو تاپ استفاده می شود و در بیشتر کامیون های دیزل و موتور های دیزل از یک فیلتر کاغذی میكروتاپ و یک فیلتر نمدی به صورت ترکیبی استفاده می کنند.

با پیشرفت صنعت در جهان امروز بخصوص صنعت خودرو، چرا بایستی از فیلتر مراقبت نمود؟

بسیاری از دارندگان وسائط نقلیه مایلند وسیله نقلیه آنها همیشه حاضر و آماده به کار باشد، بدون توجه به سرما، گرما، باران، برف، خوبی و بدی جاده و گرد و غبار موجود در هوا. آنها با اعتماد به تکنولوژی جدید، هر گونه مراقبت و نگهدار ی از وسیله نقلیه خود را غیر ضروری می دانند. باید گفت این اعتماد و ایمان تا اندازه ای قابل قبول است ولی با وجود پیشرفت های بسیار هنوز مسئالی لاینحل باقی مانده است. باید گفت هیچ وسیله نقلیه ای و هیچ موتوری بدون سوخت، روغن و هوا نمی تواند کار کند و با وجودی که تدابیر لازم در تولید، انبار كردن، بسته بندی و حمل و نقل این مواد اتخاذ می شود معذ الك چون این مواد از خارج وارد موتور می شوند، امكان وارد شدن انواع آلودگی ها نیز به موتور وجود دارد . برای حفظ و افزایش عمر مفید موتور ها،بایستی حدالامكان از ورود این آلودگی ها جلو گیری نمود. در این جا است که به نقش و اهمیت فیلتر های مختلف در تصفیه مواد و نگهداری از موتور ها پی می بریم. بنابر این باید گفت هر شخصی که با موتور یا وسیله نقلیه سرو کار دارد بایستی حدالاقل از طرز کار و نحوه مراقبت از متعلقات مهم موتور از جمله فیلتر ها نیز آگاهی های لازم را داشته باشند.

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
پیشگام فیلتر
لینک های خارجی
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2022 - All rights reserved