نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
تهران ایمپلر واردات انواع پروانه و ایمپلر های واتر پمپ و پمپ های دریایی | ایمپلر آب شور
دفعات بازدید : 20234
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 20234

کد خوانی ایمپلر ها چگونه انجام می گیرد؟

کد خوانی ایمپلر ها چگونه انجام می گیرد؟ ایمپلر های واتر پمپ های دریایی با کد هایی مشخص می شوند که سری های مختلفی از آنها برای هر نوع ایمپلر معرفی می شود که برخی تنها شامل ابعاد و تعداد پره ها هستند و برخی دیگر دقیق تر بوده، نوع خار و متریال پروانه ایمپلر را نیز مشخص می کنند. ساده ترین نمونه های کد ایمپلر که در بازار ایران نیز شناخته شده هستند کد هایی سا بخشی مانند 95-12-63 می باشند که در این کد عدد اول یعنی 95 برابر با قطر بیرونی و کلی ایمپلر از بیرون پره ها، عدد دوم یعنی 12 تعداد پره ها و عدد آخر ارتفاع ایمپلر را مشخص می کند. این تعداد رقم البته برای تعیین نوع ایمپلر کافی نیست و می بایست قطر شافت اتصال و نوع و تعداد خار در قسمت مغزی برنزی ایمپلر که تک خار است یا چند خار در اطلاعات مشخص شده باشد اما با توجه به محدود بودن تعداد و نوع های ایمپلر استفاده از این سه عدد در اغلب موارد برای شناخت نوع ایمپلر مصرفی کفایت خواهد نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون انواع ایمپلر ها می توانید با گروه تهران ایمپلر تماس خاصل نمایید.
ایمپلر پمپ آب شور

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
لینک های خارجی
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2022 - All rights reserved