نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
الومینیوم کاسپین
دفعات بازدید : 25092
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 25092
جنرال بکسل
فدرال بکسل

اطلاعات تماس به شرح زیر استشهرک صنعتی چهاردانگه خیابلن 22     آدرس
021-66325827       تلفن تماس
    موبایل
021-55257376     فکس
www.nanotejarat.com/kaspiana-aluminum      وبسایت
kaspianal@gmail.com     آدرس ایمیل
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
جرثقیل سقفی | لنت ترمز
جرثقیل تک فاز | بالانسر فنری
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2022 - All rights reserved