نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
تهران ایمپلر واردات انواع پروانه و ایمپلر های واتر پمپ و پمپ های دریایی | ایمپلر آب شور
دفعات بازدید : 35177
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 35177

تاثیر جدا شدن پره ایمپلر بر جریان خروجی پمپ قایق موتوری

تاثیر جدا شدن پره ایمپلر بر جریان خروجی پمپ قایق موتوریترک های سطحی ایجاد شده بر روی پره های ایمپلر در تماس با آب شور دریا به تدریج گسترش پیدا کرده و موجب جدا شدن یک یا چند پره از ایمپلر می شود. جدا شدن این پره ها از سطح ایمپلر اولا به شدن جریان خروجی از ایمپلر را تحت تاثیر قرار می دهدو عملیات پمپاژ بصورت ناقش انجام می گیرد چرا که راهی برای بازگشت سیال در خروجی پمپ در لحظه ای که نقطه اوج به نقطه بریده شده از پروانه ایمپلر می رسد پدید می آید که در این زمان نه تنها پمپاژی وجود ندارد بلکه امکان پس زدن سیال در خروجی نیز فراهم می شود. ثانیا جریان خروجی پمپ آب شور قایق موتوری دیگر جریانی پیوسته و بدون ضربه و ارتعاش نبوده و سیال بصورت پالسی پمپاژ می شود که در عملکرد پمپ تاثیر می گذارد. از این رو در صورت مشاهده صدا های ناشی از حرکت، ضربه در پمپ آب شور و کاهش راندمان موتور تعویض ایمپلر های شکسته می تواند نقشی تاثیر گذار در عملکرد داشته باشد.

ایمپلر لاستیکی قایق موتوری
مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
لینک های خارجی
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2023 - All rights reserved