نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
گوهر آبران کویر
دفعات بازدید : 8366
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 8366
آرشام بکسل
فدرال بکسل
جنرال بکسل
پکیج تصفیه فاضلاب
,,تولید کننده,,
شمال‌ تهران
x24@x.com

پکیج تصفیه فاضلاب

(Wastewater Treatment package)

سیستم بیورآکتور غشایی Membrane Bio Reactor ترکیبی از تصفیه بیولوژیکی رشد معلق لجن فعال وفیلتراسیون غشایی می باشد .از مزایای این سیستم استفاده از غشا های اولترافیلتراسیون UF می باشد که قادر به حذف مواد معلق و کلوئیدی می باشد.از این روش جهت تصفیه فاضلابهای انسانی و انواع پساب های صنعتی استفاده می شود که به دلیل اشغال فضای کم و کیفیت بالای آب استحصالی بطور روزافزونی در صنعت در حال گسترش است .در حال حاضر MBRدر چهار نوع استفاده می‌گردد.که در متداولترین نوع آن غشاها در داخل یک مخزن غوطه ور بوده و آب تحت خلاء ایجاد شده ، توسط پمپ مکش از درون غشاها به سمت بالا کشیده می شود و لجن های معلق را در مخزن هوادهی بر جای می گذارد.

سیستم های متداول تصفیه فاضلاب شامل یک تانک هوادهی، تانک ته نشینی ثانویه و در صورت امکان فیلترهایی برای تصفیه ثالثیه فاضلاب می‌باشند ولی در سیستم بیورآکتور غشایی تانک ته نشینی ثانویه و فیلترهای نهایی حذف می‌شوند. دو نوع کلی از سیستم‌های غشایی که در MBR بکار می‌روند که عبارتند از Immersed membrane technologiesکه فیلتر غشایی در داخل بیو رآکتور قرار می گیرد و نوع دوم مرسوم به External membrane technologies که فیلتر غشایی در خارج از بیو رآکتور قرار می گیرد، نوع اول که در آن از غشاهای hollow-fibre یاflat-sheet استفاده می کنند بدلیل راهبری در فشارهای پایین قابلیت تطابق با انواع جامدات یافت شده در بیو رآکتور لجن فعال را دارد و باعث پایین آمدن هزینه های تأمین غشاها می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب
دیگر محصولات
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved