نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
گوهر آبران کویر
دفعات بازدید : 8363
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 8363
فدرال بکسل
آرشام بکسل
جنرال بکسل
سیستمهای کلرزنی و گندزدایی
,,تولید کننده,,
شمال‌ تهران
x24@x.com

سیستمهای کلرزنی و گندزدایی

(Chlorination and disinfection systems)

طراحی ، ساخت و اجرای سیستم‌های گندزدایی آب و فاضلاب طراحی و ساخت کلرزن‌‌های گازی و مایع طراحی و اجرای سیستم‌های گندزدا بوسیله پرتو فرابنفشUV طراحی و اجرای سیستم‌های گندزدا بوسیله ازوناسیون O3
نوع : گازی و مایع

سیستمهای کلرزنی و گندزدایی
دیگر محصولات
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved