نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
تکنو تراش وطن بانمایندگی پامیر
دفعات بازدید : 54408
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 54408
فرز نمایندگی کلیه لوازم تراش کاری (ترکیه )
فرز

این فرزها کلیه کارهای تراش کاری تو دور بالا انجام میدهد
وسختی این فرزها بین 55تا60راکور است شماره تماس 09127002615
66748091


I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2024 - All rights reserved