نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
Bete Ceramics
دفعات بازدید : 15252
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 15252

اطلاعات تماس به شرح زیر استCeramics industrial park. Xiabu town, xiangdong district, Pingxiang city, Jiangxi province, China. 337000 Home | About Us | Products | News | Projects     آدرس
0086-799 2181193       تلفن تماس
    موبایل
00867993428470     فکس
http//www.beteceramics.com      وبسایت
info@beteceramics.com     آدرس ایمیل
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2023 - All rights reserved