نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
ابزار عرش محمد قناعت صداقت ابزار باکیفیت ،بورس انواع مته ، کولیس ، میکرومتر و ...
دفعات بازدید : 53636
Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
دفعات بازدید 53636

لوازم اندازه گیری

انواع کولیس و میکرومتر ورنیه معمولی و دیجیتال ساعت اندیکاتور عمق سنج ضخامت سنج گیج سیلندر

کولیس ساعتی عقربه ای ال جی گوانگلو
کولیس ساعتی عقربه ای ال جی گوانگلو
کولیس ورنیه معمولی استنلس استیل ال جی گوانگلو
کولیس ورنیه معمولی استنلس استیل ال جی گوانگلو
میکرومتر
میکرومتر
کولیس دیجیتال فک بلند ال جی گوانگلو
کولیس دیجیتال فک بلند ال جی گوانگلو
میکرومتر صندوقی خارج سنج
میکرومتر صندوقی خارج سنج
میکرومتر داخل سنج
میکرومتر داخل سنج
میکرومتر داخل سنج میله ای
میکرومتر داخل سنج میله ای
کولیس دیجیتال متال یونیت فلزی ال جی گوانگلو LG GUANGLU
کولیس دیجیتال متال یونیت فلزی ال جی گوانگلو LG GUANGLU
کولیس دیجیتال یونیت پلاستیکی ال جی گوانگلو
کولیس دیجیتال یونیت پلاستیکی ال جی گوانگلو
کولیس معمولی ورنیه فک معمولی 50 سانت
کولیس معمولی ورنیه فک معمولی 50 سانت
کولیس ورنیه معمولی استنلس استیل 50 سانت ال جی گوانگلو
کولیس ورنیه معمولی استنلس استیل 50 سانت ال جی گوانگلو
گیج جوشکاری دیجیتال
گیج جوشکاری دیجیتال
ضخامت سنج دیجیتال
ضخامت سنج دیجیتال
کولیس دیجیتال فک سوزنی
کولیس دیجیتال فک سوزنی
ضخامت سنج دیجیتال
ضخامت سنج دیجیتال
ضخامت سنج دیجیتال بازو بلند
ضخامت سنج دیجیتال بازو بلند
ضخامت سنج جیبی یکدهم
ضخامت سنج جیبی یکدهم
گونیا سه تیکه زاویه سنج
گونیا سه تیکه زاویه سنج
کولیس دیجیتال لوله
کولیس دیجیتال لوله
میکرومتر میله تعویض شو خارج سنج
میکرومتر میله تعویض شو خارج سنج
ساعت اندیکاتور دیجیتال
ساعت اندیکاتور دیجیتال
گیج داخل سیلندر
گیج داخل سیلندر
میکرومتر ریز سنج
میکرومتر ریز سنج
ساعت اندیکاتور
ساعت اندیکاتور
ضخامت سنج ساعتی عقربه ای
ضخامت سنج ساعتی عقربه ای
تراز دیجیتال
تراز دیجیتال
تراز دیجیتال شیب سنح
تراز دیجیتال شیب سنح
ساعت شیطونکی
ساعت شیطونکی
ساعت اندیکاتور دیجیتال
ساعت اندیکاتور دیجیتال
میکرومتر سر گرد
میکرومتر سر گرد
کولیس پایه دار دیجیتال
کولیس پایه دار دیجیتال
کولیس پایه دار معمولی ورنیه
کولیس پایه دار معمولی ورنیه
میکرومتر دیجیتال
میکرومتر دیجیتال
عمق سنج دیجیتال
عمق سنج دیجیتال
زاویه سنج دیجیتال
زاویه سنج دیجیتال
انواع کولیس و میکرومتر و ...
انواع کولیس و میکرومتر و ...

کار با کولیس کلیس

اندازه گیری با کولیس

حدود ۳۰۰ سال قبل یعنی در سال ۱۶۳۱ میلادی یک مهندس ریاضیدان فرانسوی به نام پیر ورنیه ۱۶۳۷-۱۵۸۰ میلادی وسیله ای برای اندازه گیری طراحی کرد که بر اساس اختلاف بین دو تقسیم بندی کار می کرد. این وسیله بعدها به نام مخترع آن ورنیه نامگذاری شد. اساس آن به این صورت بود که اگر دو طول برابر به تقسیمات مساوی تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و انطباق با هم قرار دهیم تمام خطوط تقسیمات در امتداد همدیگر قرار می گیرند ولی چنان چه تقسیمات با هم مرتبط نباشد، خطوط در امتداد همدیگر واقع نخواهند شد.
قبل از ورنیه دانشمند پرتغالی به نام پدرونونیوس ۱۵۵۵-۱۴۹۲ میلادی نیز طرح مقدماتی این‌وسیله را ارائه داده بود که به‌نام خودش‌نونیوس معروف‌است.

به‌وسیله ورنیه خواندن کسری از تقسیمات اصلی خط کش امکان پذیر می‌شود.
دقت وسایل اندازه گیری مجهز به ورنیه رابطه مستقیم با روش تقسیم بندی آن دارد.

کولیس ورنیه دار Nernier caliper:
کولیس به دلیل داشتن تنوع و سهولت در اندازه گیری یکی از مهم ترین ابزارهای اندازه گیری می باشند که تشکیل شده از دو قسمت ثابت و متحرک که قسمت ثابت آن یک خط کش مدرج به فک و شاخک ثابت و قسمت متحرک شامل کشویی است که به فک و شاخک متحرک و همچنین برای کم کردن لقی از ضامنی که در زیر کشو نصب شده است استفاده می شود.

نکاتی که در استفاده از کولیس باید رعایت کرد:
۱- قبل از به کار بردن کولیس آن را با پارچه مخصوص تنظیف تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که قسمت های متحرک کولیس به راحتی حرکت کنند.
۲- به کولیس فشار زیاد وارد نکنید چون باعث از دست دادن دقت آن می‌شود.

۳- با بستن فکها و آزمایش، فاصله بین فکها در برابر نور، موازی بودن فکها قابل بررسی است.
۴- برای اندازه گیری داخلی، شاخک های کولیس را باید آزمایش کرد که فرسوده نشده باشد.
۵- تنظیم درجه بندی کولیس و فاصله آزاد بین قسمت هایی که روی هم می لغزند، با پیچ هایی که در کولیس پیش بینی شده قابل تنظیم است ولی اگر نیاز به تنظیم کلی داشت به قسمت تعمیرات بفرستید.
۶- کولیس را در دست بگیرید و فک ثابت آن را به جلو برانید.
۷- به منظور اندازه گیری خارجی، ابتدا دهانه کولیس را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کنید سپس فک ثابت را به یک ضلع قطعه مورد اندازه گیری تکیه دهید حال فک متحرک را به آرامی به ضلع دیگر قطعه کار نزدیک کنید و پس از تماس با قطعه کار، آندازه آن را بخواهید.
۸- دقت کنید که در موقع خواندن اندازه جهت دید در راستای محل خواندن و عمود بر امتداد خط کش باشد.
۹- برای تثبیت اندازه از پیچ قفل کننده ورنیه استفاده کنید.
۱۰- برای اندازه گیری از نوک فکهای کولیس استفاده نکنید زیرا این محل به علت وجود لقی بین کشو و خط کش باعث خطای کسینوسی در اندازه گیری و همچنین خرابی کولیس خواهد شد.
۱۱- در اندازه گیری خارجی میله و داخلی سوراخ عمود بودن امتداد فکها نسبت به محور قطعه کار الزامی است.

مقیاس ها:
خط کش بر حسب میلی متر درجه بندی و بر خسب میلی متر و یا سانتی متر عددنویسی می شود. طول درجه بندی باید حداقل برابر گستره اندازه گیری کولیس به اضافه طول ورنیه باشد.
خطوط درجه بندی خط کش و ورنیه باید راست، باریک، عمود به لبه خط کش و پهنای آن بین ۰۸/۰ و ۱۸/۰ میلی متر باشد. حداکثر بیراهی های مجاز از رابطه زیر محاسبه می شود.
e = حداکثر بیراهی مجاز قرائت بر حسب میکرومتر است
L= طول اندازه گیری شده در گستره اندازه گیری برحسب میلی متر

سطوح اندازه گیر:
سطوح مربوط به اندازه گیری خارجی:
سطوح مربوط به اندازه گیری خارجی، باید با رواداری ۵ میکرومتر در سراسر طول شان تخت باشند. این سطوح وقتی فکها باز و پیچ تثبیت بسته است، باید موازی یکدیگر باشند.
رواداری تراز آنها t، برحسب میکرومتر، از فرمول زیر محاسبه می شود:

که در آن، e حداکثر بیراهی مجاز قرائت است. مقادیر محاسبه شده. باید به نزدیکترین عدد تا ۱۰ میکرومتر سرراست شوند.
جهت راحتی، مقادیر قطعی، مربوط به یک طول اندازه گیری شده مشخص در جدول زیر نشان داده شده است.

تقسیمات ورنیه در کولیس های میلیمتری
۱- کولیس با دقت : در این نوع کولیس برای بدست آوردن دقت در صنعت به دو صورت عمل می شود.
الف در این حالت، ۹ میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم می کنند.
بنابراین تقسیمات روی ورنیه برابر با ۹/۰ میلی متر خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه که همان دقت کولیس است برابر با می باشد.

ب- در این حالت ۱۹ میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم می کنند، در نتیجه ارزش هر یک از تقسیمات ورنیه بــه اندازه ۹/۱ میلی متر بوده و اختلاف هر دو فاصله از تقسیمات خـــط کش ‌۲میلی متر با هر یک از تقسیمات ورنیه mm9/1 برابر است با ۱/۰=۹/۱-۲ درنتیجه دقت کولیس با دقت ۱/۰ میلی متر می باشد

دقت کولیس ورنیه دار: دقت اندازه گیری کولیس های ورنیه دار به دقت خطکش مدرج و تعداد تقسیمات ورنیه روی کشوی آنها بستگی دارد. دقت انواع کولیس‌های ورنیه دار را می توان از رابطه زیر حساب کرد.

a= دقت خط کش مدرج
b= دقت کولیس
در کولیس های میلی متری معمولاً دقت خط کش مدرج ۱ میلی متر و تعداد تقسیمات ورنیه آنها ۱۰، ۲۰، و یا ۵۰ است، پس با توجه به رابطه بالا دقت اندازه گیری آنها به ترتیب ۱/۰، ۰۵/۰ و ۰۲/۰ میلی متر خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه برابر و درنتیجه دقت کولیس ۰۵/۰ میلی متر خواهد بود.

روش خواندن کولیس: برای خواندن اندازه کولیس به شرح زیر عمل می شود:
• تشخیص دقت کولیس که از تقسیم دقت خط کش کولیس به تعداد تقسیمات ورنیه به دست می آید.
• اگر خط صفر ورنیه در راستای یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار گیرد، عدد خوانده شده از روی تقسیمات اصلی خط کش عدد صحیح بوده نیازی به خواندن ورنیه نیست.

• در صورتی که خط صفر ورنیه در راستای تقسیمات اصلی قرار نگیرد، ابتدا به کمک خط صفر ورنیه از روی خط کش اندازه تقسیمات اصلی واقع در سمت چپ خوانده می شود؛ سپس با نگاه کردن به ورنیه خطی از تقسیمات آن را که در راستای یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرارز دارد مشخص می‌کنند و تعداد خطوط سمت چپ ورنیه را در دقت کولیس ضرب و حاصل را با اندازه صحیح خوانده شده از خط کش جمع می کنند.

روش کار بال کولیس: برای اندازه گیری با کولیس به شرح زیر عمل کنید.
• کولیس را ببندید و صفر بودن آن را از روی ورنیه و موازی بودن فکها را از طریق عبور نور کنترل کنید.
• کولیس را مطابق شکل ۱۱-۴ در دست بگیرید و فک ثابت آن را به جلو برانید.
• به منظور اندازه گیری خارجی، ابتدا دهانه کولیس را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کنید؛ سپس فک ثابت را به یک ضلع قطعه مورد اندازه گیری تکیه دهید. حال فک متحرک را به آرام

ی به ضلع دیگر قطعه کار نزدیک کنید و پس از تماس به قطعه کار، اندازه آن را بخوانید.
• دقت کنید که در موقع خواندن اندازه جهت دید در راستای محل خواندن و عمود بر امتداد خط کش باشد.
• برای تثبیت اندازه از پیچ قفل کننده ورنیه استفاده کنید.
• برای اندازه گیری از نوک فلک‌های کولیس استفاده نکنید، زیرا این محل به علت وجود لقی بین کشو و خط کش باعث خطای کسینوسی در اندازه‌گیری و همچنین خرابی کولیس خواهد شد.
• در اندازه گیری داخلی ابتدا دهانه کولیس را کمی بزرگتر از اندازه مورد نظر باز کنید؛ سپس شاخک ثابت آن را به یک طرف قطعه مورد اندازه‌گیری تکیه دهید و شاخک متحرک را به طرف دیگر قطعه کار نزدیک کنید و پس از چسبیدن به کار اندازه آن را بخوانید. به منظور قرارگرفتن فک متحرک روی قطر سوراخ قطعه کار باید حرکت گردشی توأم با نوسانی داشته باشد .
• در اندازه گیری خارجی میله و داخلی سوراخ عمود بودن فکها نسبت به محور قطعه کار الزامی است.
توصیه های نگهداری و حفاظتی
کولیس وسیله اندازه گیری حساس و گران است؛ بنابراین آن را در کنار ابزارهای کارگاهی مانند سوهان، چکش و … قرار ندهید.
• از افتادن و ضربه خوردن کولیس و اعمال فشار غیرضروری به آن جلوگیری کنید، زیرا باعث ایجاد خطای کسینوسی در اندازه گیری خواهد شد.
• از به کار بردن کولیس برای اندازه گیری قطعات در حال گردش خودداری کنید.
• هرگز از نوک فکها و شاخکها به عنوان سوزن خط کشی استفاده نکنید.

• برای گرفتن لقی بین خط کش و کشویی در کولیسها از خار برنجی استفاده می شود. این خار لقی بین سطوح تماس را می گیرد. از وجود خار در کولیس قبل از اقدام به اندازه گیری اطمینان حاصل کنید. در صورت عدم وجود خار، کولیس از کالیبره بودن خارج می شود و اندازه های به دست آمده صحیح نخواهد بود.
• پس از استفاده از کولیس و اتمام عمل اندازه گیری، آن را با پارچه تنظیف کنید تا براده و سایر عوامل مخرب روی آن باقی نماند.
کولیس با دقت ۵/۰ میلیمتر، در این کولیسها تقسیم بندی ورنیه مانند کولیس با دقت میلیمتر و به دو صورت انجام می گیرد.
الف – در نوع اول، ۱۹ قسمت ۱۹ میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش در روی ورنیه به ۲۰ قسمت تقسیم می شود. بنابراین ارزش تقسیمات ورنیه برابر با از ۱۹ میلیمتر خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه برابر و در نتیجه دقت کولیس ۰۵/۰ خواهد بود.

ب – در نوع دوم، برای اینکه فاصله های تقسیمات ورنیه زیادتر و در نتیجه خطای دید کمتر شود به جای ۱۹ میلیمتر، ۳۹ میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش را در روی ورنیه به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم می کنند. در نتیجه هر یک از تقسیمات ورنیه به اندازه بوده و اختلاف هر دو فاصله از تقسیمات خط کش ۲ میلیمتر با هر یک از تقسیمات ورنیه برابر ۰۵/۰=۹۵/۱-۲ درنتیجه دقت کولیس ۰۵/۰ میلیمتر می باشد.
کولیس با دقت ۰۲/۰ میلیمتر میلیمتر: در این نوع کولیس ۴۹ میلیمتر از تقسیمات اصلی خط کش در روی ورنیه به ۵۰ قسمت مساوی تقسیم می شود بنابراین دقت هر قسمت روی این ورنیه برابر با از ۴۹ میلیمتر یعنی خواهد بود و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه برابر ۰۲/۰=۹۸/۰-۱ و در ورنیه دقت کولیس ۰۲/۰ میلیمتر خواهد بود.

تقسیمات ورنیه در کولیس های اینچی:
۱- کولیس با دقت
طراحی این نوع کولیس ها به دو روش زیر انجام می پذیرد:
الف – در کولیسهای اینچی خط کش بر حسب اینچ مدرج شده و هر اینچ را نیز به ۱۶ قسمت تقسیم نموده اند. بنابراین فاصله هر یک از تقسیمات اصلی خط کش در این کولیس ها اینچ می باشد.
در کولیس های اینچی با دقت اینچ: در روی ورنیه این نوع کولیسها ۷ قسمت از تقسیمات اصلی خط کش یعنی اینچ را روی ورنیه به ۸ قسمت مساوی تقسیم کرده اند، بنابراین فاصله هریک از تقسیمات ورنیه بوده و درنتیجه اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه خواهد بود. بنابراین، دقت اندازه گیری در این کولیسها اینچ می باشد.

ب: در این حالت ۱۵ قسمت از تقسیمات اصلی خط کش یعنی اینچ را روی ورنیه به ۸ قسمت مساوی تقسیم کرده اند بنابراین فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه بوده و درنتیجه اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه خواهد بود.
برای خواندن این کولیسها ابتدا اندازه را روی خط کش مدرج بر حسب اینچ و تقسیمات اینچ خوانده سپس مقدار کسری از تقسیمات اصلی خوانده شده از ورنیه را به آن اضافه می کنیم. برای تعیین کسری که ورنیه نشان می دهد، بایستی بین صفر ورنیه و خطی که مقابل یکی از تقسیمات اصلی قرار دارد را در عدد اینچ ضرب نمود.
۲- کولیس با دقت با ورنیه ۲۵ قسمتی

در این کولیسها خط کش بر حسب اینچ را به ۴۰ قسمت مساوی تقسیم و هر جزء آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنند که در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات روی خط کش برابر ۰۲۵/۰ اینچ خواهد بود. و برای تقسیم بندی ورنیه آن به دو روش زیر عمل می گردد.
الف: ۲۴ قسمت از خط کش در روی ورنیه به ۲۵ قسمت مساوی تقسیم می‌گردد، بنابراین ارزش تقسیمات ورنیه برابر با می گردد در این صورت اختلاف بین درجه بندی خط کش و ورنیه برابر با: می گردد و درنتیجه دقت کولیس برابر ۰۰۱/۰ اینچ می‌باشد.
ب: در این حالت ۴۹ قسمت از خط کش را به ۲۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنند درنتیجه دقت کولیس ۰۰۱/۰ اینچ می باشد.۲- کولیس با دقت اینچ با ورنیه ۵۰ قسمتی
در این کولیسها هر اینچ را به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم می کنند، در نتیجه فاصله هر قسمت روی خط کش برابر اینچ خواهد بود. آنگاه ۴۹ قسمت از خط کش را به ۵۰ قسمت مساوی تقسیم می کنند بنابراین دقت درجه بندی ورنیه برابر خواهد بود. در این صورت اختلاف بین خطوط خط کش و خطوط ورنیه برابر است با و درنتیجه دقت این کولیس نیز برابر ۰۰۱/۰ اینچ می باشد. با توجه به اینکه هر دو نوع کولیس با ورنیه ۲۵ قسمتی و ورنیه ۵۰ قسمتی دارای دقت ۰۰۱/۰ اینچ می باشند اما خواندن کولیس با ورنیه ۵۰ قسمتی راحت تر از خواندن کولیس با ورنیه ۲۵ قسمتی می باشد. زیرا تقسیمات کولیس با ورنیه ۵۰ قسمتی دارای فضای بیشتری می باشد.

دقتهای کولیس mm-in
دقت
کولیس ارزش هر فاصله ورنیه دقت ورنیه تعداد تقسیمات ورنیه تعداد فاصله های انتخاب شده روی خط کش ارزش هر فاصله خط کش نوع کولیس
Mm1/0 Mm9/0 10 Mm9 Mm1
Mm1/0 Mm9/1 10 Mm19 Mm1
Mm05/0 Mm95/0 20 Mm19 Mm1
Mm05/0 Mm95/1 20 Mm39 Mm1
Mm02/0 Mm98/0 50 Mm49 Mm1
In
In
8 In
In

In
In
8 In
In

In
In
25 In
In

In
In
25 In
In

In
In
25 In
In

انواع کولیس
کولیس از لحاظ ساختمانی و کاربردهای خاص نیز دارای انواع متنوع به شرح زیر می باشد:
کولیس ورنیه ای باریک داخل سنج
از این کولیس برای اندازه گیر عمق یا سوراخ کوچک و شیار و شکاف استفاده می شود طول فک ۷۰ میلیمتر می باشد.
کولیس ورنیه دار با فک های موازی و مشابه With parallel jaws
برای اندازه گیری ابعاد تا عمق ۳۲ میلیمتر با فک های باریک به عرض ۶ میلیمتر طراحی شده است.
کولیس ورنیه با فکهای نوک تیز with pointed jaws
برای اندازه گیری شیارها شکافها باریک طراحی شده است.
کولیس با فک های تیغه ای With blade jaws
فک های اندازه گیر این نوع کولیس از نوع تیغه می باشد که برای اندازه گیری شیار باریک استفاده می شود برای طول عمر بیشتر فکهای اندازه گیر بیرونی نوک آن را از کاربید تهیه می کنند.

کولیس با فک ثابت میله ای جهت لوله Tube Vernier calipers
کولیس ورنیه دار با فک ثابت که از نوع میله ای است برای اندازه گیری لوله بیشتر از ۳ میلیمتر به طور ویژه ای طراحی شده است طول و عمق فک میله ای ۳۲ میلیمتر و برای دقت بیشتر کولیس از فولاد ضدزنگ ساخته می شود.
کولیس ورنیه با فکهای کشویی و قابل تعویض: جهت اندازه گیری سطوح غیرهم سطح از یکدیگر جهت اندازه گیری فاصله از لبه تا مرکز کار و هم چنین فاصله مرکز به مرکز روی یک سطح یا سطح غیریکسان.

کولیس دارای صفحه مدرج ساعتی برای اندازه گیری با نیروی کم
Dial Calipers, Low measuring force
کولیس ساعتی برای اندازه گیری های محصولات پلاستیکی با نیروی اندازه گیر ثابت و کم که خطای شخص را از بین می برد بطور ویژه ای طراحی شده است نیروی مناسب معادل ۵۰ الی ۱۰۰ گرم N98/0 – N49/0 می باشد دارای غلطک برای تنظیم مناسب است.
کولیس ورنیه دار قلاب دار Vernier calipers, Neck
جهت اندازه گیری بیرونی خارجی که در آن برای اندازه گیری فقط از سرفک‌ها استفاده می شود طول فک ۵/۳۳ میلیمتر می باشد.کولیس ورنیه دار باریکه Vernier caliper, Neck
این نوع کولیس مانند کولیس قبلی است اندازه نوک اندازه گیر آن ۴/۲ میلیمتر با انتهای مخروطی ۵/۰ میلیمتر می باشد.
کولیس ورنیه دار با فکهای کوتاه vernier calipers with Hooked Jaws
جهت اندازه گیری پهنای شیارها در داخل سوراخهای بالای ۳۰ میلیمتر بکار می‌رود. برای اندازه گیری های داخلی مقدار ۱۰ میلیمتر به عدد فوق اضافه می‌کنیم.
کولیس ورنیه دار شیار Groove vernier calipers
جهت اندازه گیری پهنای شیارها در داخل سوراخهای بالای ۳۰ میلیمتر استفاده می شود دارای پیچ تنظیم ظریف می باشدذ. ضخامت فک این نوع کولیسها ۱ میلیمتر می باشد.
کولیسهای انتقال اندازه و خط کش:
Precision markiny calipers and beam tram mels

که از آنها جهت انتقال اندازه و عمل خط کشی روی قطعات استفاده می شود که فکهای آنها بسیار سخت و محکم می باشد که در اثر عمل خط کشی از بین نمی روند و نوک آنها نیز بسیار تیز بوده تا در داخل کار فرو رفته و از لغزش در هنگام خط کشی جلوگیری بعمل آید. هر دو فک این کولیسها متحرک می باشد تا بتوان در موقع استفاده موقعیت مناسبی را برای عملکرد آن تنظیم نمود.
کولیس عمق سنج با زبانه سوزنی With interchangeable pin
جهت اندازه گیری سوراخهای کوچک و شیارهای نازک مناسب هستند.
کولیس عمق با پین عرضی With transverse pin

جهت اندازه گیری عمق یا به عبارت دیگر ارتفاع یک سوراخ داخلی پس نشسته در داخل کار می باشد.
کولیس ارتفاع سنج Vernier Heightr Gage
کولیس ارتفاع سنج برای اندازه گیری ارتفاع پله ها و قطعات مورد استفاده قرار می گیرد و شامل قسمتهیا زیر می باشد.
الف- پایه کولیس، که جنس آن از فولاد ریخته شده بوده و کف آن کاملاً سنگ زده شده است.
ب- خط کش، که روی آن برحسب اینچ یا میلیمتر مدرج شده است و برای خواندن اندازه به صورت ستونی و عمودی روی پایه قرار گرفته شده.
قسمتهای دیگر عبارتند از، لبه تیز برای دقت در اندازه گیری، پیچ قفل کشو، پیچ قفل ورنیه، کشو، ورنیه و غیره.
به منظور سوار کردن ساعت اندازه گیری روی کولیس ارتفاع سنج نگهدارنده مخصوصی طبق شکل زیر پیش بینی شده است با سوار کردن ساعت روی نگهدارنده کولیس، توانایی اندازه گیری ارتفاع سنج افزایش پیدا می کند.
کالیبره کردن و کنترل کولیس Caliper checker
این وسیله که برای کنترل کولیسهای ورنیه دار و کولیسهای ساعتی تا اندازه ۳۰۰ میلیمتر طراحی و ساخته شده اند به این گیج بلوکها از قالبهای سخت ساخته شده اند منظور اندازه گیری های مشخص و برای برطرف کردن کارهای پرزحمت ارائه شده اند.

این گیج بلوکها بصورت انبوه وجود دارد که با اندازه های دلخواه می توان کولیس را کنترل کرده این کنترل گر کولیس می تواند بصورت افقی برای کنترل کولیس و به صورت عمودی آن برای کنترل گیج های ارتفاع استفاده شود. این کنترل کننده های کولیس مخصوصاً برای کنترل دوره ای و اندازه گیریهای ابزارهای موجود در یک کارگاه ایده ال هستند تکه های کنترل کننده عبارتند از mm300 و ۲۵۰ و ۲۰۰ و ۱۵۰ و ۱۰۰ و ۵۰ و ۲۰ دقت این تکه ها می‌باشد.
کولیس ساعتی Dial Caliper: این کولیس نیز مانند کولیس ورنیه د

ار یک اندازه گیر مکانیکی است که از یک خط کش و یک کشوئی تشکیل شده است ولی بجای ورنیه دارای ساعت است منظور از ساعت سیستمی که از نظر ظاهر شبیه به ساعت است نحوه کار آن به این صورت است که چرخدنده داخل ساعت با دنده شانه ای روی خط کش درگیر است و ضمن حرکت کشویی، عقربه متصل به چرخدنده، روی صفحه مدرج ساعت حرکت کرده و اندازه

هائی را نشان میدهد. کولیس ساعتی در دقت های مختلف می تواند وجود داشته باشد ولی رایج ترین دقتهای موجود mm05/0 و mm01/0 و in001/0 می باشد برای تشخیص دقت آنها، کشوئی را حرکت داده تا عقربه یکدور کامل بچرخد آنگاه مقدار حرکت کشوئی را روی خط کش خوانده و بر تعداد تقسیمات صفحه تقسیم کرده دقت کولیس بدست می آید.

کار با کولیس کلیس
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
Copyright 2022 - All rights reserved