نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
پارس تکنیک
دفعات بازدید : 43225
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 43225

اطلاعات تماس به شرح زیر استخیابان قزوین-نبش گاراژصنعتی مشهدی-فروشگاه پارس تکنیک-پلاک 29     آدرس
021-55419533-55416763       تلفن تماس
09121019849     موبایل
021-55401219     فکس
www.nanotejarat.com/pars-technic      وبسایت
ma.va1340@yahoo.com     آدرس ایمیل
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved