Select Language
ENGLISH | PERSIAN
کمپرسور

کمپرسور قلب تپنده کارخانه درنتیجه :توقف کمپرسور=توقف تولید
ظرفیت کمپرسور رابه دقت ارزیابی کنید:
خرید کمتر از ظرفیت خط تولید(خرید بدون کارشناسی) ،کسری هوا را در خط تولیدبه دنبال خواهدداشت
کیفیت دستگاه:
تفاوت مفهوم کمپرسورداخلی و خارجی در مکان مونتاژ کمپرسور است ..
خدمات پس از فروش:
خرید کمپرسور با کیفیت یعنی 50درصد از یک خرید خوب ،50درصد دوم خرید از شرکتی است که خدمات واقعی را ارائه کند.
سعی کنید کمپرسور خط را از مراکز تخصصی فروش کمپرسور خرید کنید .
خرید از فروشندگانی که همزمان با کمپرسور لوازم یا ماشین آلات دیگر را فروش میکنند اشتباه بزرگی است 0چرا که ناخواسته نگاه این فروشندگان به کمپرسور همچون لوازمی است که نیاز به خدمات آنچنانی ندارند .این خرید یک انتخاب کاملا غیر حرفه ایست.
مفهوم خدمات پس از فروش از نظر شما و فروشنده یکی باشد :خدمات پس فروش یعنی:سرویس وتعمیرات تخصصی قطعات نه فقط تعویض قطعات
ارائه خدمات متنوع نشان دهنده نگرش فروشنده به مفهوم مشتری مداری است آن را در نظر بگیرید.
تامین قطعات:قطعات کمپرسورها مثل هر دستگاهی نیاز به سرویس یا تعویض در ساعت کارکردمشخصی دارد.
یادتان باشد انحصاری بودن قطعات کمپرسوردر اکثر موارد = قیمت دلخواه فروشنده .
سعی کنید کمپرسوری را خرید کنید که قطعات آن دارای 2خصلت کیفیت و کمیت (موجودبودن در بازار) باشد.

دسته‌بندي كمپرسورها از نظر نحوه روغن‌كاري شدن
منظور از روغن‌كاري شدن، تماس روغن با گاز در محفظه تراكم مي‌باشد. بر اين اساس كمپرسورها را مي‌توان به دو دسته خشك یا فاقد روغن (Dry or Oil Free) و روغن كاري شونده (Lubricated) تقسيم كرد.
در كمپرسورهاي خشك، محفظه تراكم از قسمت انتقال قدرت كاملاً جدا بوده و لذا عملاً گاز مورد تراكم هيچگونه تماسي با ماده روان‌كننده ندارد.
در كمپرسورهاي از نوع پيستوني روان‌كاري شونده، اختلاط روغن با گاز مورد تراكم ناخواسته و از طريق نشت روغن از كارتل به بالاي پيستون ها و از كناره رينگ ها صورت مي‌گيرد.
در كمپرسورهاي از نوع دوراني روانكاري شونده اختلاط روغن با گاز مورد تراكم به طور عمدي صورت مي‌گيرد. در اين دسته از كمپرسورها روغن تحت فشار گاز خروجي از كمپرسور به محفظه تراكم فرستاده شده و ضمن اختلاط با گاز مورد تراكم عمليات روانكاري، خنك‌كاري و كاهش نشتي گاز از لقي موجود در بين قطعات را به‌عهده دارد. روغن مخلوط شده با گاز مورد تراكم در تله جدا كننده روغن (Oil Separator) از آن جدا شده و بعد از خنك‌كاري، به محفظه تراكم برگشت داده مي‌شود. امروزه با وجود مشكلات و مسائل متعددي كه در زمينه بهره‌برداري از كمپرسورهاي خشك، وجود دارد در بسياري از موارد شرايط بهره‌برداري و مشخصه‌هاي فيزيكي و شيميايي گاز مورد تراكم ايجاب مي‌كند كه عمل تراكم گاز در محفظه تراكم، در غياب روغن صورت پذيرد.
تولید اكسيژن، صنايع غذايي و دارويي، تراكم بسياري از گازهاي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي و ... نمونه‌هايي از صنايعي بوده كه نسبت به حضور روغن در گاز مورد تراكم حساس مي‌باشند. هر چند كه كمپرسورهاي گريز از مركز، ذاتاً فاقد روغن
(Oil Free) مي‌باشند ولي در كمپرسورهاي رفت و برگشتي و دوراني با اعمال تدابير لازم مي‌توان مانع از حضور روغن در محفظه تراكم شد. كمپرسورهاي خشك هر چند كه از نظر حداكثر دماي قابل تحمل در محفظه تراكم، در مقايسه با كمپرسورهاي روانكاري شونده داراي مزيت هایی می باشند (دماي مجاز در آن در حدود ۳۰ تا ٧۰ درجه سانتيگراد از دماي مجاز در كمپرسورهاي روانكاري شونده بيشتر است) و به همين خاطر نسبت تراكم بالاتري را در هر مرحله از اين كمپرسورها مي‌توان پيش‌بيني كرد ولي به‌لحاظ قيمت بالاتر، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري بيشتر، پايين‌ بودن راندمان، قابليت اعتماد كمتر و ... امروزه به جز در موارد اجباري حتي الامكان سعي مي‌شود از كمپرسورهاي خشك استفاده نشود. ویژگي‌هاي نامطلوب كمپرسورهاي خشك باعث شده تا امروزه نگرش جديدي در اين زمينه مطرح شود و آن عبارتست از تزريق روغن به مقدار بسيار كم (در حد چند ppm) با سازگاري لازم گاز مورد تراكم در حضور روغن، حتي به مقدار ناچيز، موجب بهبود نسبي در عملكرد كمپرسورهاي خشك مي‌گردد.
در كمپرسورهايي كه به‌صورت خشك طراحي مي‌شوند لازم است تا قطعاتي كه در معرض سايش قرار دارند از كيفيت مطلوب‌تري در مقابل اصطكاك و عوارض ناشي از آن برخوردار باشند.
.

مقالات و اطلاعات فنی

کمپرسور قلب تپنده کارخانه درنتیجه :توقف کمپرسور=توقف تولید
ظرفیت کمپرسور رابه دقت ارزیابی کنید:
خرید کمتر از ظرفیت خط تولید(خرید بدون کارشناسی) ،کسری هوا را در خط تولیدبه دنبال خواهدداشت
کیفیت دستگاه:
تفاوت مفهوم کمپرسورداخلی و خارجی در مکان مونتاژ کمپرسور است ..
خدمات پس از فروش:
خرید کمپرسور با کیفیت یعنی 50درصد از یک خرید خوب ،50درصد دوم خرید از شرکتی است که خدمات واقعی را ارائه کند.
سعی کنید کمپرسور خط را از مراکز تخصصی فروش کمپرسور خرید کنید .
خرید از فروشندگانی که همزمان با کمپرسور لوازم یا ماشین آلات دیگر را فروش میکنند اشتباه بزرگی است 0چرا که ناخواسته نگاه این فروشندگان به کمپرسور همچون لوازمی است که نیاز به خدمات آنچنانی ندارند .این خرید یک انتخاب کاملا غیر حرفه ایست.
مفهوم خدمات پس از فروش از نظر شما و فروشنده یکی باشد :خدمات پس فروش یعنی:سرویس وتعمیرات تخصصی قطعات نه فقط تعویض قطعات
ارائه خدمات متنوع نشان دهنده نگرش فروشنده به مفهوم مشتری مداری است آن را در نظر بگیرید.
تامین قطعات:قطعات کمپرسورها مثل هر دستگاهی نیاز به سرویس یا تعویض در ساعت کارکردمشخصی دارد.
یادتان باشد انحصاری بودن قطعات کمپرسوردر اکثر موارد = قیمت دلخواه فروشنده .
سعی کنید کمپرسوری را خرید کنید که قطعات آن دارای 2خصلت کیفیت و کمیت (موجودبودن در بازار) باشد.

دسته‌بندي كمپرسورها از نظر نحوه روغن‌كاري شدن
منظور از روغن‌كاري شدن، تماس روغن با گاز در محفظه تراكم مي‌باشد. بر اين اساس كمپرسورها را مي‌توان به دو دسته خشك یا فاقد روغن (Dry or Oil Free) و روغن كاري شونده (Lubricated) تقسيم كرد.
در كمپرسورهاي خشك، محفظه تراكم از قسمت انتقال قدرت كاملاً جدا بوده و لذا عملاً گاز مورد تراكم هيچگونه تماسي با ماده روان‌كننده ندارد.
در كمپرسورهاي از نوع پيستوني روان‌كاري شونده، اختلاط روغن با گاز مورد تراكم ناخواسته و از طريق نشت روغن از كارتل به بالاي پيستون ها و از كناره رينگ ها صورت مي‌گيرد.
در كمپرسورهاي از نوع دوراني روانكاري شونده اختلاط روغن با گاز مورد تراكم به طور عمدي صورت مي‌گيرد. در اين دسته از كمپرسورها روغن تحت فشار گاز خروجي از كمپرسور به محفظه تراكم فرستاده شده و ضمن اختلاط با گاز مورد تراكم عمليات روانكاري، خنك‌كاري و كاهش نشتي گاز از لقي موجود در بين قطعات را به‌عهده دارد. روغن مخلوط شده با گاز مورد تراكم در تله جدا كننده روغن (Oil Separator) از آن جدا شده و بعد از خنك‌كاري، به محفظه تراكم برگشت داده مي‌شود. امروزه با وجود مشكلات و مسائل متعددي كه در زمينه بهره‌برداري از كمپرسورهاي خشك، وجود دارد در بسياري از موارد شرايط بهره‌برداري و مشخصه‌هاي فيزيكي و شيميايي گاز مورد تراكم ايجاب مي‌كند كه عمل تراكم گاز در محفظه تراكم، در غياب روغن صورت پذيرد.
تولید اكسيژن، صنايع غذايي و دارويي، تراكم بسياري از گازهاي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي و ... نمونه‌هايي از صنايعي بوده كه نسبت به حضور روغن در گاز مورد تراكم حساس مي‌باشند. هر چند كه كمپرسورهاي گريز از مركز، ذاتاً فاقد روغن
(Oil Free) مي‌باشند ولي در كمپرسورهاي رفت و برگشتي و دوراني با اعمال تدابير لازم مي‌توان مانع از حضور روغن در محفظه تراكم شد. كمپرسورهاي خشك هر چند كه از نظر حداكثر دماي قابل تحمل در محفظه تراكم، در مقايسه با كمپرسورهاي روانكاري شونده داراي مزيت هایی می باشند (دماي مجاز در آن در حدود ۳۰ تا ٧۰ درجه سانتيگراد از دماي مجاز در كمپرسورهاي روانكاري شونده بيشتر است) و به همين خاطر نسبت تراكم بالاتري را در هر مرحله از اين كمپرسورها مي‌توان پيش‌بيني كرد ولي به‌لحاظ قيمت بالاتر، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري بيشتر، پايين‌ بودن راندمان، قابليت اعتماد كمتر و ... امروزه به جز در موارد اجباري حتي الامكان سعي مي‌شود از كمپرسورهاي خشك استفاده نشود. ویژگي‌هاي نامطلوب كمپرسورهاي خشك باعث شده تا امروزه نگرش جديدي در اين زمينه مطرح شود و آن عبارتست از تزريق روغن به مقدار بسيار كم (در حد چند ppm) با سازگاري لازم گاز مورد تراكم در حضور روغن، حتي به مقدار ناچيز، موجب بهبود نسبي در عملكرد كمپرسورهاي خشك مي‌گردد.
در كمپرسورهايي كه به‌صورت خشك طراحي مي‌شوند لازم است تا قطعاتي كه در معرض سايش قرار دارند از كيفيت مطلوب‌تري در مقابل اصطكاك و عوارض ناشي از آن برخوردار باشند.
.

کاهش هزینه های کمپرسور

ده گام ساده برای کاهش هزینه های واحد تولیدیآیا می دانستید گرانترین بخش از کل هزینه های مرتبط با کمپرسور و هوای فشرده ، هزینه های مربوط به انرژی است ؟

در واقع در طول عمر و کارکرد کمپرسور ، هزینه برق و انرژی مصرفی کمپرسور چندین برابر قیمت خرید یک دستگاه کمپرسور می باشد . بنابراین با انتخاب کمپرسور های کارامد و انجام چند کار ساده پول خود را پس انداز کنید.1. کمپرسور را خاموش کنید !!

در طول 168 ساعت در هفته اکثر کمپرسور ها تنها نزدیک به 60 الی 100 ساعت با حداکثر ظرفیت خود کار می کنند . بنابراین با توجه به شیفت کاری خود ، با خاموش کردن کمپرسور ها در هنگام شب و آخر هفته و روزهای تعطیل می توانید تا حدود 20 هزینه برق مصرفی را کاهش دهید .2. نشتی های موجود را تعمیر کنید !!

یک ترک کوچک به اندازه 5 میلیمتر در 100 psi معادل 6.89 bar فشار هزینه ای معادل 2500 دلار در سال به یک واحد صنعتی در اروپا و آمریکا تحمیل می کند . از آنجایی که برای تولید هوای فشرده هزینه برق پرداخت می شود هر نشتی هوا در سیستم به منزل هدر رفتن پول شما می باشد. در سیستم های لوله کشی با عمر بالای پنج سال احتمال وجود نشتی و ترک های مویین تا 25 بالاتر است.3. از ایجاد نشتی های جدید جلوگیری کنید !!

لوله کشی و اتصالات تمیز و خشک نشان دهنده کیفیت خوب هوای فشرده و عدم مشکل خوردگی و پوسیدگی در سیستم کمپرسور انتقال هوای فشرده می باشد . وجود غبار و زنگ در اتصالات و لوله های انتقال هوا می تواند به دلیل وجود ذرات ناخالصی در هوای فشرده ایجاد شود. اگر هوای فشرده تصفیه نشود و یا اگر فیلتر های تصفیه هوا مستهلک شده باشند ، افت فشار و ریسک وجود ذرات ناخالصی و غبار در سیستم به طور چشم گیری افزایش می یابد . وجود رسوبات و جرم در لوله های انتقال هوا نشانه ای از یک سیستم هوای فشرده ضعیف و پر هزینه است که می بایست به سرعت برای رفع و بهبود آن اقدام کرد . وجود غبار، جرم و رسوبات به شدت خردگی را در سیستم افزایش می دهد و همین امر سبب بالا رفتن نشتی ها و ترک در سیستم می شود . راه حل جلوگیری از این مشکل استفاده از فیلتر ها و تله آبگیر و خشک کن ها مناسب و با کیفیت است.4. استفاده از فشار بهینه ، هرگز از فشار بیش از حد نیاز در کمپرسور استفاده نکنید!!

کاهش 2 psi فشار هوا ، سبب کاهش یک درصد مصرف انرژی می شود. با کنترل و بازرسی سیستم و جلوگیری از افت فشار به دلیل لوله کشی نامناسب و بلند ، دیگر نیاز به افزایش فشار کاری کمپرسور نیست تا این افت فشار را جبران کرد.5. شیر تخلیه آب کمپرسور را چک کنید!!

به طور منظم شیر تخلیه آب مخزن کمپرسور را باز کنید تا آب خارج شود و در صورتی که از شیر های تایمر دار استفاده می کنید آنها را کنترل کنید که به صورت دقیق و منظم عمل کنند.6. زیر ساخت لوله های انتقال هوا را بازبینی کنید ، بسیاری از سیستم ها بهینه نیستند !!

سیستم لوله کشی باید به صورت بهینه طراحی شود تا هوای فشرده را با جریان و فشار دلخواه به نقطه مصرف برساند . افزایش سایز لوله ها از 2 به 3 اینچ می تواند افت فشار را تا 50 کاهش دهد . هر چه میزان جریان هوا در لوله بیشتر باشد افت فشار نیز بیشار خواهد بود ، جریان هوا به معنا میزان هوای عبوری از یک سطح مقطع می باشد همچنین کاهش فاصله کمپرسور تا نقطه مصرف هوا می تواند افت فشار را بین 20 تا 40 کاهش دهد.

7. فیلتر هوای کمپرسور را به صورت منظم و دوره ای تعویض نمایید !!

8. از گرمای ایجاد شده توسط کمپرسور برای مصارف دیگر استفاده کنید !!

هوای فشرده و کمپرسور هوا بر اثر کارکرد تولید گرما می کنند . تا 90 این گرما می تواند در مجموعه شما مورد استفاده قرار بگیرد. به طور مثال می توان برای تامین آب گرم سرویس های بهداشتی ، محیط کاری و رختشور خانه کارگاه ها از آن بهره برد.9. تعمیرات و نگهداری دوره ای فراموش نشود !!

مانند تمام ماشین آلات صنعتی ، کمپرسور ها نیز برای کارکرد مناسب و کارامد نیازمند سرویس های دوره ای و منظم هستند . سرویس منظم کمپرسور ها می تواند مصرف انرژی را تا 1 کاهش دهد .10. پرهیز از استفاده نامناسب از کمپرسور !!

استفاده نامناسب از کمپرسور شامل هر کاربردی است که می توان به صورت کارا تر و با راندمان بالاتر با دیگر وسایل انجام داد . به طور مثال بسیاری از شرکت به اشتباه از هوای فشرده با فشار بالا برای خنک کاری استفاده می کنند در صورتی که همین عمل را می توان با هوایی با فشار پایین انجام دادکاهش هزینه های کمپرسور

بازگشت به صفحه اصلی
نمایندگی ها
محصولات ثبت شده
    I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
    نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
    GOOGLE+ | FACEBOOK
    کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
    © Copyright 2019 - All rights reserved