نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
سام چوب پالت چوبی، پالت پلاستیکی و جعبه چوبی
دفعات بازدید : 41037
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 41037
فدرال بکسل
جنرال بکسل
آرشام بکسل
پالت پلاستیکی
,,تولید کننده,عمده فروش,خرده فروش
مرکزی تهران
alireza_salarpoor@yahoo.com

پالت پلاستیکی

(pallet)

پالت پلاستیکی
پالت چوبی 60 * 90 - پالت چوبی 70 * 100 - پالت چوبی 100 * 100 - پالت چوبی 110 * 110 - پالت چوبی 80 * 120 - پالت چوبی 100 * 120 - پالت چوبی 110 * 130
جعبه چوبی 45 * 45 * 45
پالت پلاستیکی 60 * 90 - پالت پلاستیکی 70 * 100 - پالت پلاستیکی 100 * 100 - پالت پلاستیکی 110 * 110 - پالت پلاستیکی 80 * 120 - پالت پلاستیکی 100 * 120 - پالت پلاستیکی 110 * 130
جعبه چوبی 45 * 45 * 45
جنس : پلاستیکی

پالت پلاستیکی
دیگر محصولات
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved