نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 206311

چگونه مانع باز شدن پیچ های شش گوش شویم

چگونه مانع باز شدن پیچ های شش گوش شویماز آنجا که پیچ های شش گوش در صنعت مصرف گسترده ای دارند و این پیچ ها در اثر ارتعاش در معرض باز شدن قرار دارند باید پاره ای اندیشید. راه حل مدرنی که مشکل باز شدن پیچ های شش گوش ارائه شده استفاده از دو واشر دندانه دار است . مطابق شکل مادامیکه زاویه آلفا زاویه افقی با دندانه واشر از زاویه بتا که زاویه رزوه های پیچ شش گوش است بزرگتر باشد پیچ سلف لاک شده و در مقابل باز شدن مقاومت میکند.

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2019 - All rights reserved