نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 206333

سایز و استحکام پیچ ها

سایز و استحکام پیچ هادر نگاه اول انتخاب پیچ بر اساس باری که تحمل میکند کار ساده ای به نظر میرسد. اگر نیاز است پیچی بار 1000 نیوتن - 100 کیلوگرم - را تحمل کند خوب پیچی اننتخاب میکنیم که در محدوده بالاتر از 100 کیلوگرم خم شود و یا بشکند. اما در واقع انتخاب سایز و استحکام پیچ به این سادگی ها نیست !

اگر یک پیچ تنش برشی معادل 100 پوند را تحمل کند در زمان بسته شدن بدون اعمال بار خارجی تنشی معدل 80 پوند به آن وارد میشود . آیا در این حال پیچ تنها توانایی تحمل باری برابر 20 پوند را از خارج دارد ؟ اگر محکم بستن پیچ واقعاتا این اندازه از مقاومت پیچ را بخود اختصاص میدهد چرا ما در بستن آن انقدر تلاش میکنیم ؟

تجربه نشان میدهد تنها نزدیک به 0.33 از بار خارجی بصورت متمرکز روی پیچ وارد میشودکه البته میزان دقیق آن به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. ظاهرا منطقی بنظر میرسد که کل تنش وارد شده به پیچ مجموع تنش وارده از طرف سطح و تنش خارجی باشد اما این گفته صحیح نیست. تصور کنید در شکل پیچ با نیروی 10 پوند باکس را به زمین فشار دهد . حال اگه باکس را با نیروی 5 پوند بالا بکشیم آیا تنش پیچ باید به 15 پوند افزایش یابد ؟ پاسخ منفی است . زمانیکه باکس را بالا میکشیم از تنش ابتدایی پیچ و سطح کم میکنیم.

بنابراین محاسبات پیچ دقیقتر و پیچیده تر از جمع و تفریق ساده ریاضی است.

@چگونه پیچ انتخاب کنیم#

فرض انیم میزان تنشی که قرار است به پیچ وارد شود T و یا میزان نیرو F باشد. در صورتی که به پیچ تنش برشی - نیروی جانبی - وارد میشود سعی کنید آن را مستحلک کنید اما در صورتیکه این امر میسر نبود تنش برشی در بسیاری از فلزات حدود 60 درصد تنسایل است.

با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 2.5 برای پیچ در کل تنشی که پیچ تحمل میکند حاصل از مجموع 2.5F و تنش حاصل از بستن و اتصال است. 80 درصد تحمل پیچ صرف تنش اتصال میشود و این بدان معناست که 20 درصد این حد باید برای 0.33 از بار خارجی 2.5F صرف شود.

به زبان ساده تر ما بدنبال پیچی میگردیم که 60 درصد مقاومت کششی آن از بار وارده ما بزرگتر باشد

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2019 - All rights reserved