نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 206313

بستن پیچ و مهره شش گوش

بستن پیچ و مهره شش گوشگاها این سوال مطرح میشود که در بستن پیچ و مهره شش گوش بهتر است پیچ را ثابت کرد و مهره را گرداند و یا برعکس. با بررسی دیتا شیت های مهندسی در مورد پیچ و مهره های شش گوش و محاسبات تنش انجام شده اطلاع مورد قبولی در این زمینه یافت نمیشود. بنابراین برای رسیدن به نتیجه قابل قبول انجام تست روی پیچ و مهره شش گوش می تواند راه کار مناسبی باشد.

ابتدا فرض را بر این قرار دهیم که با وارد کردن هر میزان ترک به پیچ شش گوش و یا برعکس میزان تنش یکسان باشد.

این تست با بکارگیری شش پیچ شش گوش گرید 5 سایز 1/4 - 20 و در شش مرحله انجام شد که در سه مرحله با ثابت نگه داشتن پیچ شش گوش و مراحل دیگر با ثابت نگه داشتن مهره انجام شد. نتایج بدست آمده هر چند با تلورانس کمی متفاوت بود اما بطور میانگین بستن مهره و ثابت نگه داشتن پیچ شش گوش 5 در صد تنش کمتری ایجاد میکرد.

با در نظر گرفتن 5 در صد احتمال خطا میتوان نتیجه گیری نمود که در بستن پیچ شش گوش همراه با مهره بستن پیچ و یا مهره تنش نسبتا یکسانی ایجاد میکند و تاثیر چندانی در کاربری پیچ شش گوش در صنایع ندارد.

مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2019 - All rights reserved